• Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

Art nº2 butlletí electrònic nº1 2014

Correu electrònic Imprimeix PDF

Ja hi ha sentències que avalen que el Vè Conveni Col·lectiu del Pas Laboral de les Universitats Públiques era vàlid després del 8 de Juliol de 2013.

La Sala de lo Social de l’Audiència Nacional va emetre el passat 23 de juliol una sentència per una demanda interposada pel sindicat SEPLA contra l’empresa AIR Nostrum. Aquesta sentència ha estat ratificada en data 19 de novembre.

En aquesta sentència s’afirma que el Conveni Col·lectiu és plenament vàlid, tot i haver finalitzat el seu període de vigència i haver estat denunciat per una de les parts, en el seu cas l’empresa.

En l’argumentació de la Sala de l’AN s’explica que, tot i els límits d’un any o de fins el 8 de juliol de 2013 que marcava la reforma laboral en temes de negociació col·lectiva, la mateixa llei establia una salvaguarda, el fet que les dues parts de la negociació estiguin d’acord en la seva prorroga o validesa.

Seguint amb l’argumentació, la Sala estima que les dues parts estaven, de facto, d’acord amb aquesta prorroga doncs en el Conveni subjecte a negociació, concretament en un dels paràgrafs de l’article 1.3 s’estableix que:

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, denunciado el convenio, y

 

finalizado el periodo de vigencia restante o el de cualquiera de sus prórrogas,

permanecerán vigentes las cláusulas normativas del convenio hasta tanto no se

produzca la entrada en vigor del convenio que haya de sustituir al presente."

Aquest paràgraf és l’equivalent a la frase: restarà vigent mentre no es formalitzi un nou Conveni Col·lectiu, que apareix al V Conveni.

Entenem que ja ningú podrà negar el que els CAU defensàvem, el V Conveni Col·lectiu era vigent i no era necessari signar cap altre on posàvem en perill el que tant havia costat aconseguir. Aquest perill s’ha fet realitat amb els requeriments que ha fet el Departament de Treball i, també, han servit per deixar en evidència que les Gerències no tenen cap interès en defensar el que han signat, o de debò algú es creu que, cinc mesos després de signar el canvi de 15 a 14 pagues i equiparant les condicions a les que tenen TOTS els altres treballadors de la UAB, el problema és de l’aplicació de nòmines?

Companyes i companys, els CAU continuarem defensant els drets del PAS davant les maniobres efectistes d’altres que posen en perill les nostres condicions de treball.

 

Darrera actualització de dimecres, 19 de febrer de 2014 11:40  

Facebook.gif