• Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

Art3-Full informatiu Quincacau - 13 - Octubre - 2015

Correu electrònic Imprimeix PDF

El conflicte col·lectiu respecte al capítol VI presentat pels CAU, a proposta de la Plataforma de Capítol 6, s’ha presentat al juliol de 2015 i respon a les decisions dels i les treballadores d'aquest col·lectiu preses en assemblea al febrer del 2014: iniciar una demanda de conflicte col·lectiu com a mesura de pressió per regularitzar la situació de frau de llei en què es troben molts capítols i per tal de sol·licitar l’estructuralització de les places que estan ocupant. Sabem que la gerència ha utilitzat la figura de capítol VI de forma fraudulenta per tal d’ampliar la plantilla a baix cost i que això ha portat una inestabilitat per les persones que ocupen aquestes places i una manca de drets als quals accedir (possibilitat de presentació a qualsevol concurs intern, possibilitat de teletreball, accés a formacions, etc.). Davant d’aquesta situació, creiem que és necessària la lluita per totes les vies possibles que tenim al nostre abast, sempre que el col·lectiu les accepti en assemblea, com és el cas.

La Secció Sindical dels CAU doncs ha volgut donar satisfacció a les necessitats expressades per aquests treballadors/es, en base als tempos per ells/es han marcat i que s’han dilatat més en el temps d’allò desitjable pels obstacles que ha posat la gerència en la facilitació de la informació necessària per presentar-lo. Des del maig del 2014, quan es va requerir a la UAB que facilités els expedients laborals de les persones que ocupen places de Capítol VI, s’ha hagut d’esperar quasi un any a obtenir-ne les dades per la negativa de la UAB de lliurar-les, tot i ser un dret reconegut. Finalment, el Tribunal Social de Justícia de Catalunya va obligar a la UAB a entregar els expedients laborals de les persones no estabilitzades al 8 de març, raó per la qual el conflicte col·lectiu no es va poder presentar fins abans d’aquest estiu. A més, encara restem a l’espera de presentar el segon conflicte per les persones estabilitzades quan en tinguem les dades que la Uab, segueix negant-se a donar.

En aquest sentit, hi ha una clara voluntat de la gerència per dilatar el procés judicial, així com també les negociacions de la comissió de capítol VI, que s’està reunint des d’abans de l’estiu del 2013 i que fins ara, dos anys després, només ha pogut aconseguir que la UAB compleixi amb la legalitat, estabilitzant a 120 persones. Tot i que pensem que és un pas important i que beneficia a les persones afectades, queda lluny dels nostres càlculs i objectius, on com a mínim el doble de persones hauria de passar a ser estabilitzats/des. Mentrestant, s’han produït molts acomiadaments, disfressats de "finalització de contracte" amb greu perjudici pel col·lectiu. Per la qual cosa, tot i que seguirem negociant fins al desembre d’enguany per respecte als acords presos amb la resta del comitè i a la Comissió de capítol VI, per respecte també als acords presos a l’assemblea de capítol VI del febrer del 2014, el CAU ha presentat el conflicte col·lectiu quan ha tingut la informació suficient per fer-ho.

Considerem que ambdós processos no són incompatibles i que a més es retroalimenten, doncs una fase contemplada dins el conflicte col·lectiu és la negociació. Aquí s’haurà de veure de nou la voluntat de la UAB de negociar o de passar directament a judici. També considerem que si la UAB ha iniciat una Comissió d’Anàlisi de Capítol VI ha estat gràcies a la feina engegada pels companys i companyes de la plataforma Capítol VI fa 4 anys, per les persones de capítol VI que han tingut la valentia de denunciar a la UAB per frau de llei i per la pressió d’una demanda judicial col·lectiva. Per tant, creiem que és negar la realitat, no veure que si s’estan aconseguint passos, encara que siguin menys del que ens agradaria, és per tota aquesta feina i lluita prèvia de molta gent.

La Secció Sindical anima als organismes unitaris i a les altres seccions sindicals que encara a sumar-se a aquest procés de conflicte col·lectiu que ja es va anunciar i debatre en el seu moment de forma assembleària i a no obstaculitzar ni deslegitimar processos col·lectius de lluita.

Darrera actualització de dimarts, 13 d'octubre de 2015 10:44  

Facebook.gif