El butlletí informatiu juliol de 2006 – Aprovada la nova llei de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya

Aprovada la nova llei de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya