Butlletí informatiu maig 2009 – És responsabilitat de la gerència garantir el dret de gaudir del torn de vacances el mes de Juliol

És responsabilitat de la gerència garantir el dret de gaudir del torn de
vacances el mes de Juliol


Ja fa temps que els representants del PAS i la Gerència varen arribar a acords sobre els torns de vacances. Aquests acords, tant en el calendari laboral com en el Conveni, fixen que els torns de vacances es realitzaran els mesos de Juliol i Agost, fora d’aquest mesos caldrà cursar una sol·licitud, a la que es donarà resposta en funció de les necessitats del servei.

Malgrat això, alguns membres del PAS continuen tenint problemes per a realitzar vacances el mes de Juliol. Tots sabem que, indirectament, hi ha “voluntats polítiques” per concentrar les vacances al mes d’agost al marge dels acords establerts.

Volem denunciar que és responsabilitat de la Gerència garantir els drets dels treballadors i respectar els acords assolits amb els seus representants, així com ordenar les tasques laborals per a què es puguin realitzar els torns de vacances sense perjudici dels drets laborals dels treballadors i treballadores.

   Els CAU-iac estarem especialment atents a l’acompliment d’aquests acords


 
Si vols més informació, posa’t en contacte amb nosaltres: tel. 93 581 1380 // mail: cau@uab.cat // web: http://www.uab.cat/caupdf