butlletí electrònic Juny 2009 – Els CAU presenten una proposta de flexibilitat horària per el personal amb jornada continuada

Els CAU presenten una proposta de flexibilitat horària per el personal amb jornada continuada

Els CAU varen presentar, a la delegada del Comitè del dia 18 maig, una proposta de flexibilitat horària específica pels horaris de jornada continuada redactada per un grup de treballadors/es d’aquest col·lectiu. L’esperit de la proposta és estendre la flexibilitat a tots els horaris on sigui possible

 

 

Anna Ripoll: responsable política dels incompliments en els processos de selecció

Ana Ripoll ha respost desestimant la sol·licitud d’impugnació, presentada pels CAU, al procés de selecció de la plaça de tècnic mitjà de l’Oficina de Programació i Qualitat (OPQ). Amb aquesta desestimació la rectora es fa responsable política dels incompliments en els processos de selecció no havent fet res per a evitar-los i donant cobertura als responsables directes dels mateixos.

 

 

Els CAU convidats al congrés de CATAC

Tres membres dels CAU varen participar com a convidats del IV Congrés de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya (CATAC), amb qui compartim confederació. El congressistes varen elegir la nova permanent encapçalada per Sergi Berberide.

 

 

Negociacions Gerència/ Junta Personal Funcionari: Abans d’entrar, deixin sortir, si us plau…

El nou Gerent convoca a les seccions sindicals pel proper dia 12 de juny. Ens demana que proposem temes a tractar. Hem de tornar a començar des del pincipi? I la feina ja feta i els compromisos adquirits? Sense resoldre els temes pendents, és lògic proposar-ne de nous?