Revista electrònica Quincacau juliol de 2012 – Et disminueixen el sou i t’augmenten la jornada laboral: reacciona!

Et disminueixen el sou i t’augmenten la jornada laboral: reacciona!

Com ja deus conèixer el gerent va trametre el divendres 6/6/12 un correu electrònic en el que anunciava l’aplicació de la jornada laboral de 37,5h. setmanals a partir del 17/9/12. Informa que el mateix dia s’havia celebrat una reunió “per tal d’iniciar un procés de negociació per establir un nou model d’horaris del PAS adaptat als requeriments de la Llei”. La JPF i el comitè de PAS-l van manifestar que no negociaran un augment de la jornada laboral però que si estan disposats, com ja fa anys que manifesten, en negociar un nou model de jornada i horaris a la UAB. El que aplica la gerència unilateralment i sense negociació és la nova retallada de condicions laborals que suposa l’augment de la nostra jornada laboral. Això coincideix curiosament el mateix mes que hem patit una nova retallada de condicions laborals que ha comportat la concreció en la baixada del 5% dels nostres sous.  No es conformen en empobrir-nos, també volen afectar la conciliació de la nostra vida laboral i personal. Demostra la teva indignació, assisteix  a l’assemblea convocada per la JPF i el comitè de PAS-l el proper dimecres 11/7/12 a les 13h.

 

La mobilitat del PAS-f, amb el nou equip de govern resta immòbil

Al mes d’abril la JPF va acordar amb RRHH tornar a convocar concursos per tal de facilitar la mobilitat del PAS-f. Però davant de les eleccions a rector, i més encara quan des de gerència van veure que un candidat no sistèmic i no proper a oficialisme institucional tenia opcions de proclamar-se rector, van aturar tot el procés. Una vegada ponderats els resultats  de les eleccions i proclamat rector el candidat continuista, ara se’ns diu que la mobilitat del PAS-f continua aturada fins que el nou equip de govern emeti opinió al respecte. Creiem que difícilment serà abans de final d’aquest mes de juliol. Continuarem des del CAU reclamant la convocatòria immediata de  concursos de trasllat i promoció pel PAS-f.

 

Jubilacions parcials de funcionaris laboralitzats “lo que mal empieza mal acaba”.

L’empresa ens ha comunicat que desprès de la primera denegació feta per la Seguretat social (SS) de jubilació parcial sol·licitada per un funcionari laboralitzat de la UAB i del dictamen emès per la SS a petició de la UAB, l’empresa deixa sense efecte l’acord de laboralització de PAS-F al final de la seva vida laboral i no tramitarà cap altra sol·licitud de jubilació parcial d’aquest tipus. El dictamen de la SS diu que no es pot concedir la jubilació parcial doncs els interessats no acompleixen el temps mínim com a laborals (6  anys). La UAB els va laboralitzar dos anys abans de sol·licitar la jubilació parcial.  També indica que si hi trobés sospites de frau faria incoar expedient al INSS. Actualment hi ha 22 companys i companyes laboralitzats i afectats per aquesta situació. La JPF ha demanat a la gerència negociar sortides satisfactòries a la situació dels afectats. Se’ns a dit que sí, encara que hi ha poc marge legal, i començarem a estudiar-les a finals d’aquest mes de juliol. Malauradament, la feblesa jurídica de l’acord signat per la JPF amb la UAB referent a la laboralització de funcionaris, com ja va anunciar els CAU abans de la seva signatura,  ha esclatat. Per la nostra part farem tot el possible per que no acabi afectant negativament a ningú.

 

CCOO recolza i es recolza en les 2 delegades trànsfugues de la JPF

Finalment i després de diversos mesos d’actituds ambigües, al plenari de la JPF del dia 5/7/12 CCOO ha explicitat el seu suport a les 2 delegades trànsfugues. A votat a favor de que formin part de les comissions de treball de la JPF i, eventualment,a que puguin anar a les comissions tècniques i de negociació amb l’empresa en representació de la JPF. A banda dels pronunciaments retòrics de CCOO sobre l’opinió que tenen de les trànsfugues, els fets són que la totalitat dels delegats de CCOO presents al plenari van votar conjuntament amb les 2 delegades trànsfugues. Amb aquesta decisió CCOO llença un missatge colpidor als treballadors de la UAB: el vot d’aquests,expressat a les urnes, pot ser desvirtuat pel transfuguisme d’algunes i el recolzament d’altres. Informar-vos també que els delegats d’UGT van votar en contra de que les 2 delegades trànsfugues formessin part de les comissions de treball. Els CAU no van participar de la votació com a mesura de protesta i van retirar als seus representants de les comissions de treball de la JPF (actualment hi ha 3). Portarem les nostres propostes directament al plenari de la JPF, lloc on són discutides, votades i aprovades. Continuarem lluitant des de la JPF pels interessos del PAS-F de la UAB i no per interessos personals i/o partidistes, com també per la dignificació de la JPF i per a que es respectin les opcions que van votar els companys i companyes a les darreres eleccions sindicals.

 

Que coneixes de la Junta de PAS Funcionari (JPF)?

Sabies que, mentre que els CAU estan demanant des del novembre de l’any passat que les 2 delegades trànsfugues de la seva candidatura (escollides a les llistes dels CAU i ara defensant els interessos d’altra sindicat no presentat a les eleccions) dimiteixin, aquestes continuen a la JPF vuit mesos després sense cap rubor i sense cap intenció de dimitir; a CCOO les dimissions de delegats semblen no tenir aturador. Dels 10 candidats electes a les darreres eleccions, a hores d’ara CCOO ha sofert la dimissió de 20 candidats i candidates. La mitjana és de quasi una dimissió al mes. CCOO va presentar una llista de 101 candidats a les darreres eleccions i és previsible que podrà cobrir el lloc dels seus 10 delegats encara que mantingui la mitjana de dimissions fins al final de l’actual mandat de la JPF, previst per a maig de 2014 . UGT, fins al moment, no ha patit cap dimissió ni transfuguisme de delegats.