Revista electrònica Quincacau març de 2013 – La JPF aposta per l’estabilització del PAS-f interí

La JPF aposta per l’estabilització del PAS-f interí

La JPF ha llançat a l’equip de govern la proposta d’estabilització de PAS-f interí. Volem que de forma continuada a partir d’aquest any i durant els successius cada any es contempli convocar oposicions a l’escala auxiliar administrativa. El número de places convocades anualment anirà marcada per les possibilitats pressupostàries de la UAB. L’equip de govern ens ha demanat a la JPF una proposta concreta que defineixi com, quan i quant d’aquesta estabilització. Estem al inici de la negociació. Els Cau sempre han manifestat que una de les seves prioritats sindicals és la lluita contra la precarietat laboral i agafem aquest projecte d’estabilització com una de les nostres principals actuacions sindicals. Us mantindrem informats del possibles avenços que es vagin produint.

 

La mobilitat del PAS-F sembla que es mourà però a mig gas.

Finalment, i després que la JPF hagi estat reclamant insistentment tant a l’equip de govern com a RRHH, sembla que es començaran a convocar a concurs de trasllat i/o promoció les places de funcionaris vacants sense reserva de plaça. Es un compromís que la JPF va aconseguir de l’anterior equip de govern el 2011 i que per diferents raons RRHH i l’actual equip de govern han anat ajornant. Es començaran a convocar “algunes” de les places vacants de C-22 per després continuar amb les C-21 i finalment les C-18. També es convocaran “algunes” de les places vacants de l’escala B. No podem estar satisfets ni pel retard en que s’està portant tot aquest procés, ni pels entrebancs posats des de RRHH i l’equip de govern, ni tampoc per que no es convoquen totes les places vacants sota la justificació de que les que no es convoquen estan implicades en l’estudi d’un nou model organitzatiu. Continuarem exigim la convocatòria de totes les places vacants, hi ha el compromís de RRHH de fer una  convocatòria ara i una segona abans de finals d’any. Esteu atents a les convocatòries si us interessa canviar de lloc de feina ja sigui per trasllat o promoció. Estem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte ( cau@uab.cat).

L’equip de govern descobreix les seves cartes en referència a l’acompliment de les normatives referents al PAS-F. Un exemple: la mobilitat, “aquí no es mou qui jo no vull, o moc a qui vull és igual com sigui”.

A la informació anterior us assabentàvem de la propera convocatòria a concurs de les places vacants de PAS-F sense reserva de plaça, però només “algunes”. Entre les que no es convocaran estan dues places vacants (ocupades ara interinament) de secretàri/a de vicerector. Se’ns han donat diferents raons per a no convocar-les però a ningú se’ns escapa que l’equip de govern prioritza els interessos dels vicerectors a decidir quina secretàri/a volen per sobre de l’acompliment de la normativa. Per acabar d’adobar-ho, una vicerectora ha decidit “crear” una nova plaça a l’edifici d’estudiants i ocupar-la per encàrrec de gestió (sistema de provisió extraordinari) amb la persona que ella ha volgut. Una nova senyal de nul·la transparència i menyspreu a l’acompliment dels preceptes de mobilitat del PAS-F. Mals exemples donats per un equip que no segueix la dita: “no té valor allò que un diu si no s’acompanya amb l’exemple”. Continuarem denunciant totes aquestes pràctiques que s’allunyen molt de l’excel·lència que tan es reclama des de les altes esferes de la UAB.

 

Estem totes les forces sindicals en contra de les provisions extraordinàries (comissions de serveis, encàrrec de funcions, encàrrec de gestió)?

Al 2010 a la UAB es van començar a aplicar les provisions extraordinàries de places, els CAU des d’aquell mateix moment ens hem manifestat sempre en contra d’aquestes formes de provisió. La JPF també ho ha fet i les diferents seccions sindicals igualment però tornem  a la dita “no té valor allò que un diu si no s’acompanya amb l’exemple”. Ja el mateix 2010 denunciàvem que una delegada de JPF escollida a les llistes de CCOO havia acceptat una comissió de serveis fora de normativa. Els CAU per mantenir la coherència en el sí de la JPF i la dels seus membres van emplaçar a la delegada afectada i al seu sindicat que fessin les rectificacions oportunes. Passats més de 2 anys no hem tingut notícies al respecte. Ara torna a produir-se una situació semblant, una delegada de JPF escollida a les llistes del mateix sindicat ha acceptat l’encàrrec de gestió a la plaça que ens referíem en la informació anterior sabent que la JPF sempre s’ha manifestat en contra d’aquest tipus de provisió de places. Tornem a demanar que es rectifiqui oportunament. Si no fos així podríem entendre que s’està contra de les provisions extraordinàries sempre i quan no es pugui aprofitar algú dels “nostres”.

 

El Pla pilot de teletreball teledirigit

Derivat dels acords recentment signats, respecte dels quals els CAU es va manifestar contrari i que han comportar assumir l’acompliment de les 37,5 h. de treball setmanal i pràcticament a renunciar a la lluita pel manteniment de la jornada de 35h. setmanals, neix el compromís d’aplicar un pla pilot de teletreball durant el primer semestre de 2013. A tal efecte es va crear una comissió el passat febrer on estan representats els tècnics que han elaborat el pla, RRHH i la JPF i el comitè. S’ha treballat amb presses per la rapidesa en la que s’ha d’aplicar el pla pilot que començarà sense l’acord total de JPF i comitè. Es continuarà negociant per intentar tancar un acord de cara a l’aplicació del pla general de teletreball a la UAB. Una de les divergències principals està en qui decideix qui es pot acollir al pla pilot. Es podrà optar a aquest pla sempre que el cap vulgui que al seu àmbit es faci teletreball, que autoritzi a la persona que ho sol·licita, que també ho autoritzi l’administrador de centre i ho accepti la comissió de teletreball. Com veieu senzill i fàcil no ho és; equitatiu, no ho podem assegurar. Es per això que us demanem a tots els companys i companyes que us vulgueu acollir a aquesta modalitat de treball que feu la vostra sol·licitud i la feu arribar a la comissió de teletreball independentment de si compteu o no amb l’autorització de tots els caps esmentats. Sense les sol·licituds no sabrem del cert quantes persones estan interessades en el pla pilot de teletreball. El termini de sol·licituds s’obre l’onze de març.

 

Darrera actualització de dijous, 7 de març de 2013 11:01