Revista electrònica Quincacau juliol de 2013 – Personal funcionari interí: un futur professional incert

Personal funcionari interí: un futur professional incert

Les necessitats de personal de les gestions acadèmiques, posen de manifest la improvisació de l’Àrea de Recursos Humans

Com ja ve esdevenint durant aquests darrers anys, les gestions acadèmiques, durant el procés de matriculació no tindran reforços, ja que les limitacions pressupostàries impedeixen la contractació de nou personal.

Per tal de solucionar aquesta necessitat i que l’atenció a l’usuari no es vegi afectada, des de l’Àrea de RRHH s’ha potenciat d’acord amb algunes administracions de centre i responsables de gestions acadèmiques la participació del personal del Suport Logístic.

La principal “novetat” d’aquesta aportació és que les funcions que desenvoluparà el personal laboral no es limitaran tasques de suport en el procés de matriculació (gestió de cues, entrega i recollida de formularis, etc.), si no que les seves tasques tindran tres particularitats molt significatives i que suposen un canvi organitzatiu important, amb possibles implicacions en el futur professional del personal interí de la UAB. Ens referim a:

  • Les tasques que desenvoluparà el personal laboral abastiran, gairebé tot el ventall de funcions que desenvolupa el personal funcionari de les gestions acadèmiques, és a dir, gestió de títols, introducció de dades de la programació docent, certificats, informació acadèmica, etc
  • Un altre canvi important és que el període d’aquest suport no es limitarà als 10-12 dies aproximadament que dura la matrícula, si no que està previst que el reforç s’estengui fins a finals d’octubre.
  • I per últim i igualment significatiu és que durant el període que es perllongarà el reforç, el personal dels SLiPI’s , haurà de traslladar-se de lloc de treball i passarà a ubicar-se físicament a les gestions acadèmiques.

L’argument per part de l’Àrea de RRHH per justificar aquesta participació dels SLiPI’s és que tot el personal funcionari interí està ocupat en “aquests moments”, la qual cosa no deixa de ser una simple excusa, per amagar la falta de planificació organitzativa en un procés (matriculació) que tothom sap que té lloc cada any per aquestes dates. No entrarem a valorar, cosa que si hauria de fer l’Àrea de Planificació de RRHH, si l’evolució dels requeriments dels usuaris dels serveis ha canviat o no i, quines haurien de ser les noves necessitats que com a servei s’han d‘atendre. El que està clar és que la improvisació en la gestió del personal no condueix més que a la conflictivitat laboral.

Des de la secció sindical del CAU, creiem que el personal funcionari interí de la UAB, amb la col·laboració permanent de la Junta de PAS-F, haurem d’estar molt alerta i mobilitzats per evitar que certes decisions que s’han pres des de la Generalitat i l’àrea de RRHH, i que aparentment no semblen tenir connexió entre si, puguin tenir repercussions importants en el futur professional del PAS-F interí de la UAB.

A què ens estem referint:

  • A la Universitat Politècnica de Catalunya, després de compromisos de mantenir els lloc de treball del personal interí, finalment van acomiadar a 75 interins, per acord de la Junta de Govern de la UPC de juny de 2013.
  • La paralització de l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat i la impossibilitat legal que la UAB pugui estabilitzar capítol I (personal).
  • L’augment de la jornada laboral, de tot el personal de la UAB, en 2,5 hores setmanals, suposen un increment global d’hores molt significatiu, que pot ser utilitzat en un futur pròxim, com a argument per justificar retallades
  • La polivalència que porta implícita la reestructuració de les Unitats de Gestió Administrativa. Per cert, un dels projectes més “ambiciosos”, ”inconcrets” i “obscurs” de la Gerència, del qual ni se sap el cost econòmic ni el calendari real d’implementació.
  • I, el que ja hem comentat, la participació de personal laboral en tasques administratives de personal funcionari, amb l’excusa de què és l’única opció viable, és un mal senyal respecte a les futures intencions que pugui tenir la Gerència, respecte al personal funcionari interí, quan les restriccions pressupostaries s’imposin.

La intenció de l’Àrea de RRHH d’intentar dividir al col·lectiu d’interins, entre el personal interí propi de la UAB i el que està adscrit a projectes, que ha estat paralitzat per l’actuació de la Junta de PAS-F, ens ha de conscienciar de que la unitat del col·lectiu del personal interí en la defensa del manteniment dels llocs de treball, és l’única manera de combatre futures conflictivitats laborals que puguin esdevenir.

Com tots coneixeu, a la UAB s’ha constituït una comissió de personal interí que s’està mobilitzant i lluitant perquè es concreti un compromís per part de l’Equip de Govern i de la Gerència, que garanteixi el manteniment dels llocs de treball, fins que es puguin convocar oposicions.

Com a secció sindical, volem animar a tot el personal funcionari interí a que s’involucri d’una manera directa en aquestes mobilitzacions, ja que tots i totes estem afectats. Ningú té garantit individualment el seu lloc de treball, per moltes promeses i “somriures” que li pugui fer el/la seu/va cap directe.

Perquè sense unitat i lluita: Quin serà el futur professional del personal funcionari interí?

La comissió d’interins de la UAB ja és un fet que s’està fent visible

A l’assemblea convocada per la JPF el 29/5/13 a la qual estava convocat el personal interí, la JPF va proposar la creació d’una comissió d’interins composada per companys i companyes d’aquest col·lectiu que tindria el recolzament de la JPF però que hauria de funcionar i organitzar-se de forma autònoma. Hem de mostrar des dels CAU la nostra satisfacció ja que la comissió d’interins s’ha anat configurant i reunint durant el mes de juny i aquest mes de juliol ja ha proposat a la JPF la seva primera mobilització que va tindre lloc el 17/7/13 i va consistir en una concentració d’interins i de PAS-f a les portes de la sala de juntes del rectorat on tenia lloc el consell de govern de la UAB. Una companya interina va llegir al inici del consell de govern un comunicat de la comissió d’interins que exigia a l’equip de govern:

  • Un compromís escrit conforme es mantindran a tots els interins fins que es puguin convocar places.
  • Negociar un acord que inclogui un pla d’estabilització a partir del moment en que es puguin convocar places de nou.

Animem als companys i companyes interins a que participeu de la comissió o si més no contacteu amb ella ( comissio.interins.uab@gmail.com) i a la resta de PAS-f a que esteu atents a les iniciatives de les que ens vulguin fer partícips. La defensa dels llocs de treball més amenaçats del nostre col·lectiu de PAS-f ha de ser tasca de tots, als CAU ho tenim com una de les nostres prioritats. Encara son recents els acomiadaments d’interins a la UPC (us adjuntem la carta de comiat de l’assemblea d’interins d’aquesta universitat) situació que hem d’evitar que es produeixi a la UAB. Comptem amb vosaltres, compteu amb nosaltres!( cau@uab.cat).

Processos selectius, la maquinària comença a moure’s

Després de més de 2 anys sense la convocatòria de processos selectius per a cobrir les places vacants de PAS-f al mes de juny va finalitzar el primer procés selectiu, la resolució de 8 places d’escala administrativa nivell 22. Us demanem que estigueu atents doncs abans de final d’aquest mes de juliol està prevista la convocatòria de les places vacants de l’escala administrativa nivell 21. El termini de presentació de candidatures finalitzarà la primera setmana de setembre. També al setembre està prevista la convocatòria de les places vacants de l’escala de gestió i fins a finals d’any es convocaran la resta de places de l’escala administrativa i l’escala auxiliar administrativa. Novament al inici de 2014 es repetirà el mateix procés de convocatòria de places vacants de les diferents escales i nivells. Està previst que aquest procés de convocatòries es materialitzi 2 cops a l’any. Als CAU estem a la vostra disposició per a aclarir qualsevol dubte al respecte d’aquestes convocatòries ( cau@uab.cat).

Formació = compensació ?

El proper 24/7/13 està previst que s’iniciï el termini de la primera convocatòria per a sol·licitar la compensació d’hores de formació realitzades fora de l’horari laboral. Aquesta convocatòria es fa en compliment del “acord per establir una oferta formativa que afavoreixi el desenvolupament professional i per fomentar el teletreball del Pas de la UAB”. El termini per a participar serà del 24/7/13 i fins al 25/9/13. Hi haurà dues convocatòries anuals programades pels mesos de juliol i desembre, es per això que la segona està prevista pel desembre d’aquest any. La compensació horària s’efectuarà en el saldo horari de l’any 2013 i es compensaran les accions formatives que s’hagin fet durant aquest any. Si voleu més informació o aclarir qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres ( cau@uab.cat).

Sabies que?

Al plenari ordinari de la JPF del proppassat mes de juny es va produir la rotació de càrrecs de la comissió permanent de la JPF quedant configurada de la següent manera:

President: Vicenç Robles, CAU

Secretària: Mari Carmen Martín, UGT

Vocal: Antònia Doroteo, CCOO

La introducció de la rotació de càrrecs es va aconseguir per 1ª vegada a la JPF gràcies a l’acord entre CAU i UGT al inici de l’actual mandat de la JPF (2010-2014). Aquesta era una proposta històrica dels CAU que va en la línia que proposem des del nostre sindicat de fer la JPF cada vegada més participativa i democràtica. Esperem avançar en aquest objectiu en la resta de mandat que té l’actual JPF.

Al plenari ordinari de la JPF d’aquest mes de juliol el company Lluís Perarnau ens va sorprendre al presentar la seva dimissió com a delegat de la JPF. Com ell ens va informar a la resta de delegats de JPF, han estat més de 20 anys on de forma ininterrompuda ha representat al PAS funcionari de la UAB. Des dels CAU, encara i les discrepàncies sindicals que a vegades hem tingut durant aquest anys, li volem valorar i agrair la seva intensa i extensa dedicació als temes laborals a la UAB.

 

Darrera actualització de dilluns, 22 de juliol de 2013 11:36