Revista electrònica Quincacau novembre de 2013 bis – Acord de la Mesa d’Universitats

És l’Acord de la Mesa d’Universitats sobre els dies d’absència per motius de salut un acord insalubre pel PAS de la UAB?

Sobre aquest acord ( link arxiu “acord dies absència”) els CAU volem fer les següents consideracions:

  1. És trist que aquest acord, signat per CCOO i UGT amb el CSI-CSIF com aliat, l’hagi hagut de fer públic l’Àrea de PAS,  i ni tant sols aquests sindicats hagin tingut el valor d’adreçar-se als seus representats per a informar-los; ara ja ni tant sols demanen l’opinió del personal a la hora de signar diversos acords i ens deixen a l’estacada, sense informació i sense poder dir el què pensem.
  2. Si analitzem l’acord és més que evident la cessió per part d’aquests sindicats en la pèrdua dels nostres drets i l’empitjorament de les condicions de treball; no val l’excusa que la llei els obligava, i que és millor l’acord que l’aplicació de la norma.
  3. Si parem esment en el què diu la llei de pressupostos de 2013 de l’Estat, a la qual fan referència per tal de signar aquest acord, veiem què:

[…] comporta l’aplicació del descompte en nòmina previst per a la situació d’incapacitat temporal, en els termes i condicions que estableixin al respecte al seu personal cadascuna de les administracions públiques, […].

  1. Queda molt clar, doncs, que cada administració, en el nostre cas la UAB, pot regular com i quan comença a aplicar els descomptes en nòmina, i, per tant, no és obligatori que els descomptes s’hagin de dur a terme des del primer dia.
  2. El fet de signar un acord fins el 31 desembre de 2014, quan la normativa a la qual fa referència (llei de pressupostos 2013) finalitza el 31 de desembre d’aquest any, és una acció unilateral que frega la il·legalitat.
  3. No calia signar cap acord sobre els 8 dies d’absència per motius de salut: a la UAB ja queda regulada en la “NORMATIVA SOBRE JORNADA LABORAL, HORARIS I PERMISOS DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I  SERVEIS DE LA UAB, que en el seu apartat 4 diu: INDISPOSICIÓ:

Descripció: la durada de la baixa per indisposició no pot ser superior a dos dies consecutius, a partir del tercer dia, l’absència s’ha de justificar per mitjà de la baixa per malaltia. Tramitació: tant si la indisposició s’esdevé abans com durant la jornada laboral, s’ha de comunicar a l’administració de centre, àrea o servei. Justificació:  es justificarà a l’administració de centre, àrea o servei corresponent pels mitjans que s’hagin establert per al tràmit d’incidències. Si la persona interessada ha necessitat assistència mèdica durant la indisposició podrà presentar el document acreditatiu corresponent com a justificació.”

No està establert cap límit de dies, pots tenir tant un dia d’indisposició a l’any, com cap, com els que calguin: de fet el què pretenen és tractar-nos d’irresponsables i tramposos.

És hora d’identificar qui representa els interessos dels treballadors i qui no. DEMANEM RESPONSABILITATS

Calendari laboral 2014, negociació, imposició o indisposició?

La gerència de la UAB ha convocat a la JPF i al comitè del PAS el dimecres dia 20 de novembre per parlar del calendari laboral del 2014. Els CAU constatem que, després de l’acceptació a la UAB de treballar 37,5h. setmanals i de la signatura d’acords com el de la Mesa d’Universitats sobre els dies d’absència per motius de salut (indisposició) que continuen aprofundint en la retallada de drets, s’ha de donar un tomb en la negociació del calendari laboral. Aquest any 2013 cada PAS de UAB haurà de treballar més de 1.600 hores. Pels CAU la proposta digna pels treballadors/es de la UAB és reclamar les 35h. de treball efectiu setmanal i tornar a recuperar les 1462 hores de treball anual. Així ho creiem els CAU i així ho exposarem a la reunió del 20/11/13. Altra mena de propostes ens aboquen a acontentar-se amb les engrunes i a tornar a perdre drets adquirits. No volem contribuir a fer un sindicalisme de curta volada i gestor de les retallades.

Processos selectius, l’hora de les valoracions?

Després de més de 2 anys sense la convocatòria de processos selectius per a cobrir les places vacants de PAS-f al mes de juny va finalitzar el primer procés selectiu, la resolució de 7 places d’escala administrativa nivell 22. Fa pocs dies s’han resolt les 5 places de l’escala administrativa nivell 21. Els processos selectius per a 6 places de l’escala de gestió i per a 2 places de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques estan en marxa i es resoldran al desembre. De forma imminent es convocaran entre 9 i 13 places vacants de l’escala administrativa nivell 18. Només restarien, per tancar aquest primer torn de convocatòria de processos selectius a places vacants de PAS-f, la convocatòria dels nivells 16 de l’escala administrativa i de l’escala auxiliar administrativa. Estava prevista la convocatòria pel mes de desembre però finalment es farà a inicis de 2014. Acabat aquest procés els CAU volem fer una valoració del mateix i comptar amb la vostra opinió que per nosaltres és molt important. És per aquest motiu que us oferim el nostre correu electrònic, ( cau@uab.cat), per a que ens pugueu donar les vostres opinions, valoracions, etc… al respecte. Serà interessant tant la vostra visió externa als processos, com la interna si heu participat com a candidats/es als diversos concursos convocats. Recordar-vos que està previst que aquest procés de convocatòries es materialitzi 2 cops a l’any. També us podeu adreçar al nostre correu electrònic, ( cau@uab.cat), per aclarir qualsevol dubte sobre les convocatòries.

Que no et treguin la llengua. La formació virtual en anglès

A la darrera reunió de la comissió de formació, l’àrea de PAS-Formació ens va informar que a partir del gener de 2014 es posarà en marxa la plataforma UAB English-PAS amb la qual el PAS podrà fer formació gratuïta en anglès. La plataforma segueix el Marc Europeu de Referència nivells del A1 al B2. Tal com va sol·licitar la JPF, tot el PAS funcionari tindrà accés a aquest tipus de formació independentment de la seva adscripció de caràcter interí o permanent. Aquesta formació s’haurà de fer fora de l’horari laboral. Els participants que obtinguin el certificat de superació de nivell podran sol·licitar compensació horària. La Unitat de Formació tramitarà d’ofici la compensació com a jornada efectiva de treball de 60/80h.. Hi haurà dos modalitats, la formació totalment virtual i la bimodal, que serà majoritàriament virtual però amb un numero d’hores determinats de classes presencials. Per accedir-hi a la formació s’haurà d’acreditar el nivell d’anglès de cada aspirant. El període de sol·licituds serà del 25 de novembre al 5 de desembre.

Els representants dels CAU a la comissió van tornar a insistir que de moment aquest és un pla de formació en anglès però encara no és un pla de formació en llengües i que s’haurien d’incloure al pla almenys les llengües oficials majoritàries a la Comunitat Econòmica Europea. L’àrea de formació ens va informar que ja està previst incorporar una plataforma virtual per a les altres llengües. L’aplicació d’aquesta dependrà de la magnitud de la despesa de la plataforma virtual en anglès que vindrà donada pel número d’inscrits. Una vegada valorada la despesa es veurà si resta disponibilitat pressupostària per implementar la plataforma virtual en altres llengües. Continuarem reclamant que s’incorporin més llengües, a banda de l’anglès, per a la formació virtual en llengües del PAS de la UAB. Us adjuntem un esquema (link arxiu “esquema formació virtual”) i us oferim el nostre correu electrònic, ( cau@uab.cat), per a que ens transmeteu els vostres dubtes i/o suggeriments.

Assemblea del procés constituent a la UAB

El passat 1 d’octubre a l’auditori de la facultat de lletres es va fer la presentació del Procés Constituent (www.procesconstituent.cat) a la UAB. Van fer la presentació, una de les promotores d’aquesta iniciativa, Teresa Forcades i el professor de la UAB, Xavier Domènec. A banda d’explicar en que consisteix i que pretén aquest procés, van animar als assistents a crear una assemblea pròpia del Procés Constituent a la UAB. Doncs bé us informem que l’assemblea tindrà lloc el proper dijous 21/11/13 a les a les 13:00h a l’Aula 7 de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia (link arxiu procés constituent).

Acte a la UAB de solidaritat amb els treballadors/es de PANRICO

Diverses associacions estudiantils han organitzat avui dimarts 19/11/13 a les 13h. a la plaça Cívica un acte de solidaritat amb els treballadors/es de PANRICO en vaga indefinida des del 13 d’octubre passat. (link arxiu “Panrico”)

 

Darrera actualització de dimarts, 19 de novembre de 2013 10:17