Revista electrònica Quincacau desembre de 2013 – La carrera professional i la reordenació de les estructures tècnic

La carrera professional i la reordenació de les estructures tècnic – administratives i de serveis, projectes estrella de l’equip de govern per al PAS de la UAB.

El proppassat dimarts 26/11/93 els vicerectors d’Economia i Organització i de Projectes Estratègics i Planificació van reunir a la JPF i el comitè del PAS-L. A la reunió els vicerectors van exposar que del pla director presentat pel rector al claustre de la UAB es desprèn que per al PAS hi ha previstos 2 projectes principals: la carrera professional i la reordenació de les estructures tècnic – administratives i de serveis. Us resumim el contingut dels aspectes tractats:

Carrera professional: se’ns va informar que es vol implementar un sistema que mitjançant la formació i l’acreditació de competències el PAS de la UAB pugui tenir promoció al lloc de treball (promoció horitzontal) i promoció a d’altres llocs de treball (promoció horitzontal). Van dir que al no tenir en l’actual situació econòmica disponibilitat pressupostària per retribuir aquestes possibles promocions, la seva prioritat és desenvolupar el sistema de carrera professional a aplicar i que el PAS ho vagi implementant a l’espera que quan la situació pressupostària ho faciliti es vagin reconeixent les promocions i les seves retribucions pertinents.

– Reordenació de les estructures tècnic-administratives i de serveis:

Els vicerectors van exposar que és voluntat de l’equip de govern de procedir a un nou disseny de l’organització de les estructures de PAS en la línia de millorar la seva eficiència i eficàcia. Un dels punts en els que es basaria és en fer menys estructures però més grans. Us adjuntem un primer document per a que veieu cap a on va aquest nou disseny de l’organització. Se’ns va dir que la seva aplicació seria progressiva i que les primeres estructures on s’aplicaria serien el campus de Sabadell i l’Escola d’Enginyeria. Tant la JPF com el comitè van demanar que el procés fos negociat, transparent i que comptés amb la participació del PAS. Tant la JPF com el comitè van sol·licitar que dels 2 projectes se li entregués tota la documentació que l’equip de govern ha elaborat i sobre la que està treballant. Els vicerectors es van comprometre a començar a trametre’ns documentació i a iniciar un procés de negociació amb la JPF i el comitè. Aprofitem per comentar-vos que, a la darrera reunió de la Comissió de Doctorat, també es va parlar d’una possible reordenació a l’Escola de Postgrau/Doctorat.

Des dels CAU no podem fer encara una valoració doncs l’equip de govern no ha concretat com vol implementar aquests dos projectes. Si que tenim molt clar que son projectes de gran abast, molt importants, amb moltes implicacions i que segur que han de tenir diferents ritmes d’aplicació (a curt, mitjà i llarg termini). Però el que és imprescindible per a que es puguin aplicar és que es compti amb l’aprovació del PAS de la UAB i així li van exposar els CAU als vicerectors. Us mantindrem informats tan bon punt es produeixin novetats.

Calendari laboral pel 2014, s’apropen les postures?

El proppassat dimecres 27/11/93 la JPF i el comitè del PAS-L van tenir amb la gerència la segona reunió de negociació sobre el calendari laboral pel 2014.A la primera reunió de negociació la gerència marcava la jornada anual en 1.604h. derivada de la normativa autonòmica i estatal sobre la jornada setmanal de 37,5h. i on es contemplaven 22,5h. d’assumptes particulars. A la segona reunió de negociació la gerència va oferir 45h. d’assumptes particulars distribuïts de la següent forma: 22,5h. d’assumptes propis, 7,5h. per activitats institucionals (és a dir, festa major UAB) i 15h. en concepte d’ajust de vacances ( atès que aquest any hi ha menys dies laborables al mes d’agost).

La JPF i el comitè van insistir que la seva prioritat era que en la negociació del calendari laboral pel 2014 s’aconseguís que el PAS de la UAB efectués el 2014 una jornada laboral setmanal efectiva de 35h. La JPF i el comitè van aportar diverses propostes en aquesta línia. A l’única a la que la gerència va mostrar interès i va dir que es podria treballar i avançar en la negociació va ser la fórmula dels grups de millora. Aquesta consistiria en que cada treballador/a rebria periòdicament (trimestral o semestralment) un formulari per part de la direcció de la UAB on, de forma voluntària, explicitaria propostes de millora del seu lloc de feina o de diferents aspectes del funcionament de la UAB. Per aquesta tasca el treballador/a rebria al seu saldo horari una compensació que ajustés la seva jornada efectiva a les 35h. setmanals. Es va decidir a la reunió que JPF i comitè trametrien a la gerència una proposta en aquesta línia (ja s’ha tramès) i que una vegada la gerència la valorés, tornaria a convocar la tercera reunió de negociació. Com podeu deduir fàcilment la negociació del calendari laboral pel 2014 s’hauria de tancar abans de finals d’any i anem contrarellotge. Us mantindrem al dia de la negociació.

Pressupostos de la Generalitat pel 2014, restrictius per a tots els treballadors públics?

En ple debat sobre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2014, que inclouran els sous dels alts càrrecs del Govern català, i enmig d’un context de retallades en àmbits com l’educació, la sanitat o els drets socials, és oportú fer un repàs al llistat de sous dels 700 alts càrrecs que CiU ha col·locat a dit a la cúpula de les conselleries.  Hem d’afirmar que de les restriccions pressupostàries s’escapen els treballadors dactilo-públics. (veure, http://transparencia.gencat.cat/retribucions_administracio.html)

 

Darrera actualització de dilluns, 2 de desembre de 2013 10:21