Revista electrònica Quincacau març de 2014 bis – Ajuts a treballadors amb fills discapacitats.

Ajuts a treballadors amb fills discapacitats.

La gerència va informar a la JPF que s’han reservat 100.000 €, per als esmentats ajuts, en el pressupost de la UAB pel 2014. També se’ns va dir que la UB ha rebut un avís de la Generalitat indicant que la fórmula que utilitza aquesta universitat per a concedir els ajuts és il·legal. La UB ho està fent a través de la seva fundació. La UAB farà front comú amb la UB per a buscar l’escletxa que faci possible el pagament d’aquets ajuts.

Proposta de reducció de jornada per a les persones d’edat igual o més grans de 60 anys.

La gerència ha respòs negativament a l’aplicació d’aquesta proposta a la UAB tot i que la JPF ja fa quasi un any els hi va entregar els acords pels quals s’està aplicant a la UB i la UPC. Ho justifica amb l’argument que la Generalitat va legislar que cap institució pública pot fer qualsevol reducció de jornada sense la corresponent reducció de la retribució. La gerència ha quantificat la despesa que suposaria la reducció de jornada. Per aquest 2014 afectaria a 63 treballadors/es (laborals i funcionaris) amb un cost de 500.000 €. La JPF va expressar el seu desacord i va fer èmfasi en el diferent tractament que d’aquesta qüestió s’està fent a la UB i la UPC. La gerència, com a contrapartida va oferir fer un estudi de la viabilitat que els treballadors/es d’edat igual o més grans de 60 anys puguin compactar la seva jornada laboral. Com veieu actuació molt allunyada de la proposta de la JPF.

Personal interí.

A les demandes reiterades de la JPF de creació d’una comissió que s’ocupés de negociar i arribar a possibles acords sobre la problemàtica del personal auxiliar administratiu interí (continuïtat contractual, preparació concurs-oposició, etc..) la gerència no ho va creure oportú. Per contra ens va dir que treballarà i presentarà a la JPF un pla que analitzi el sistema de convocatòria d’oposicions a l’escala auxiliar administrativa i així desenvolupar la formació més adequada per a preparar al personal auxiliar administratiu interí, de cara a quan aquesta convocatòria sigui legalment possible.

Selecció.

La JPF va manifestar a la gerència el seu desacord amb que no es convoquin a concurs totes les places vacants de la plantilla de PAS-F, que no s’informi a la JPF del per què de la convocatòria d’unes places i d’altres no i que se li negui inclús tenir el llistat de places vacants. També la JPF va insistir en que les provisions extraordinàries (comissions de serveis, encàrrec de funcions, encàrrec de gestió, etc…) no s’haurien d’aplicar a la UAB més que en situacions excepcionals i que l’aplicació discrecional que s’està fent fins ara contradiu els principis d’igualtat, mèrit i capacitat exigibles a qualsevol procés selectiu a l’empresa pública. La gerència es va comprometre a facilitar la informació que demana la JPF i a desencallar la convocatòria de les places vacants no convocades i ocupades de forma extraordinària, això sí, sense comprometre’s a cap data en concret.

Indisposicions.

La JPF havia demanat a la gerència que desprès que alguns sindicats (no va ser al cas dels CAU) signessin amb les gerències de les universitats públiques catalanes la limitació dels dies d’indisposició a 8 (60 hores) anuals, s’havia d’acordar la seva aplicació. La gerència ens va entregar una proposta d’instrucció del gerent que la regula. La JPF valorarà la instrucció i en uns dies comunicarà la seva opinió a la gerència. Us hem de dir que a la instrucció es recullen la majoria de demandes de la JPF.

Flexibilitat i Gestió Horària.

Després de mesos en els que la JPF demanava que es reobrís la comissió per a tractar l’actualització del manual de gestió horària, la gerència va informar que està enllestint la seva proposta d’actualització i que convocarà la comissió després de setmana santa. Esperem que fruit d’aquesta negociació es pugui millorar el manual de gestió horària actualment obsolet i desfasat.

Iniciatives de millora.

La gerència va informar que les 40 hores que gaudiran tots aquells que s’han acollit al programa d’iniciatives de millora s’inclouran al saldo horari de cada treballador/a a finals d’aquest mes i amb efectes 10/3/14. La comissió que es va crear a tal efecte vetllarà pel bon desenvolupament i aplicació d’aquest programa.