Revista electrònica Quincacau març de 2014 – Teletreball a la UAB, on vas?

Teletreball a la UAB, on vas?

Al segon semestre del 2013 es va dur a terme el pla pilot de teletreball per al PAS de la UAB. La gerència ens va informar que durant el 1r trimestre del 2014 es faria la valoració del pla pilot. Hem estat informats que abans de finals d’aquest mes de març serà convocada la comissió de teletreball, on estan representats la JPF i el comitè. A la reunió es contrastaran les diferents valoracions del pla pilot, que ens consta que és positiva tan pels participants, els caps responsables, la gerència i els agents socials. Es el moment de definir quin model de teletreball volem implantar a la UAB. Es un moment decisiu. Us mantindrem informats.

Tornen els concursos, però només a algunes places

La JPF va acordar amb l’àrea de RRHH al desembre de 2010 que hi hauria 2 convocatòries anuals de concursos de trasllat i/o promoció a totes les escales de funcionaris que possibilitarien la convocatòria a concurs de les places vacants a la plantilla. Aquest acord la gerència de la UAB no el va acomplir al·legant problemes pressupostaris. Després de més de 2 anys sense convocatòries, en els que la JPF va pressionar tot el que va poder, al segon semestre del 2013 es van reprendre les convocatòries. Per al 2014 estan previstes dues convocatòries més. Us adjuntem calendari (clicar). Sent una bona notícia no podem deixar de denunciar que RRHH no té la voluntat de convocar totes les places vacants, només algunes. Això per nosaltres és inadmissible i continuarem denunciant aquesta situació. Ja hem mostrat el nostre desacord als responsables de RRHH i ho farem extensiu al gerent. No podem tenir part de les places de la plantilla de PAS funcionari ocupades de forma extraordinària, és a dir, amb total discrecionalitat d’adjudicació per part de RRHH i sense constatació que es faci amb criteris objectius. S’ha d’acabar amb aquesta situació i una forma senzilla és convocar totes les places vacants a concurs de trasllat i/o promoció. De moment us adjuntem la relació de places per escala, nivell i àmbits que podria convocar RRHH durant aquest 1r semestre de 2014:

Quantitat escala Àmbits de les places
2 C22 1 departaments, 1 RRHH
3 C21 2 gestió acadèmica, 1 escola postgrau
10 C18 3 gestió acadèmica, 3 departaments, 1 gestió econòmica, 3 altres
12 C16 2 gestió acadèmica, 4 recerca, 2 PDI, 1 departament, 3 altres
4 B 2 àmbit gestió acadèmica, 1 àmbit economia, 1 àmbit instituts
1 BB20 Àmbit biblioteques
1 D16 PDI

 

Inscripció al programa d’iniciatives de millora, “ni muy muy, ni tan tan”.

Derivat de la negociació del calendari laboral pel 2014 es va signar “l’Acord per la posada en marxa d’un programa/grups de millora per tal de optimitzar la qualitat dels serveis vers l’usuari i millorar les condicions laborals dels treballadors/es que hi pertanyen” que està pendent d’implantació i materialització. Finalitzat el termini d’inscripció al programa, les primeres dades demostren que el PAS no s’ha integrat de forma massiva a aquesta iniciativa. Quan tinguem ja dades definitives us les donarem a conèixer. De moment copsar que el globus de les iniciatives de millora està una mica desinflat. Això demostra que la reivindicació de les 1462h. laborables anuals continua vigent.

A la nova gerència se li acumula la feina

El proper 19 de març està prevista una reunió de la comissió negociadora de la JPF amb gerència. Hi ha dos qüestions que la JPF ja va plantejar a l’anterior gerència i que l’actual encara no ens ha donat resposta i creiem que el 19/3/14 seria oportú que ho fes. La JPF ja fa mesos que reivindica que a la UAB s’apliquin els mateixos acords que tenen la UB i la UPC pels quals el PAS-f major de 60 anys tenen reduïda la seva jornada laboral diària en una hora. Si s’aplica ja a dues universitats catalanes quin es l’argument per a que encara no es faci a la UAB. També la JPF va demanar que, com també s’està fent a la UB es recuperessin els ajuts per a PAS amb fills amb discapacitats. La darrera resposta de la gerència es que s’està buscant la fórmula legal per la qual es pugui imputar la despesa que suposin aquests ajuts al pressupost de la UAB. A la comissió negociadora els CAU insistirem en que s’ha de donar resposta definitiva ja a aquestes dues qüestions. No es pot continuar “marejant la perdiu”. Us mantindrem informats.

Davant les eleccions a la JPF, actitud activa o pasiva?

Tal com us van informar els CAU van registrar el 28/2/14 davant el departament d’Empresa i Ocupació el preavís electoral per a la convocatòria de les eleccions a la Junta de Personal Funcionari de la UAB (clicar). Aquest acte dona el tret de sortida al procés electoral. Al final d’aquest més s’haurà de constituir la mesa electoral que serà l’encarregada d’elaborar el calendari electoral que desembocarà amb tota probabilitat amb la votació d’una nova JPF a finals de maig. És intenció de la nostra secció sindical la presentació d’una candidatura oberta a la participació de tots aquells companys i companyes que es plantegen la necessitat de lluitar per la recuperació de tot allò que ens han tret en el últims anys des d’un posicionament independent, democràtic i assembleari. Us mantindrem informats del procés electoral. Pots contactar amb nosaltres: cau@uab.cat (cartell).