Revista electrònica Quincacau abril de 2014 – REORDENACIÓ DE LES ESTRUCTURES DE GESTIÓ: CAMPUS DE SABADELL.

Posada en marxa del projecte clau de la Gerència

REORDENACIÓ DE LES ESTRUCTURES DE GESTIÓ: CAMPUS DE SABADELL.

El campus de Sabadell és el primer Centre en què s’inicia aquest nou model organitzatiu que pretén implementar la Gerència però, hi ha masses interrogants sense resposta, per a ser optimistes respecte a les repercussions que tindrà aquest projecte pel PAS.

Com tots sabeu, la Gerència, seguint les instruccions de l’Equip de Govern, té l’encàrrec de posar en marxa una remodelació/reorganització de les estructures de gestió als Centres.

Des d’un bon inici, i tot i les naturals reticències dels agents socials davant de la reforma estructural que estava proposant l’empresa, els representants de la Gerència van deixar clar que la posada en marxa del projecte no era negociable i que podríem participar en el disseny i implementació. Per potenciar la nostra col·laboració, repetien frases ben dissenyades, tals com: “Aquest és un canvi que millorarà la gestió de la Universitat tal com la coneixem ara”, “El què es pretén es donar més serveis amb les mateixes persones i, per tant, aquí no sobra ningú” , “Aquest és un procés que no podem fer d’esquena a la plantilla ni, per descomptat, als representants dels treballadors”

Aquesta reestructuració, està començant pel Campus de Sabadell, que és un Centre amb certes peculiaritats, com la indefinició de la seva plantilla que té places per cobrir i altres sense una definició clara, la seva localització, la vinculació/dependència de l’Escola d’Enginyeria i de la Facultat d’Economia i Empresa, etc

Van tenir per aquest tema, a finals de gener i al març dues reunions amb representants de l’empresa, en la què ens informaven del inici del procés. Però, cal dir que malauradament, com a representants dels treballadors, tenim la sensació que la informació que rebem i el sentit final d’aquesta reestructuració, ens ho estan amagant. Hi ha masses preguntes sense resposta que hem fet i de les quals o no hi ha resposta o la resposta és tan ambigua (“depèn”, “ja veurem”, etc), que més que ajudar-nos a entendre el procés, ens generen més dubtes sobre el veritable sentit d’aquesta reestructuració. Hi ha qüestions, sense resoldre com:

– com afectarien els canvis al personal interí i laboral sense plaça fixa.

– quines serien les noves funcions del personal funcionari i del personal del SLiPI, dintre de la nova estructura.

– quins criteris, a part de la voluntat del treballador/a, es seguiran per assignar les persones a les diferents noves unitats que es crearan amb aquest nou model organitzatiu.

– van reclamar un organigrama que reflectís les categories professionals que tenien programades, independentment de les persones que ocuparien aquestes places al finalitzar el procés.

– altres aspectes, com la formació, mobilitat, possibilitat del personal de decidir sobre si quedar-se o traslladar-se al Campus,etc

Son qüestions lògiques i que entenem que en una reunió d’aquest tipus la part empresarial hauria d’haver donat una resposta globalment satisfactòria. No va ser aquesta la sensació que van tenir els representants dels treballadors/res, més aviat van ser respostes difuses, genèriques i demanant-nos confiança en lloc d’oferir-nos explicacions.

De l’evolució d’aquest tema, tan important per tots, per la seva futura extensió a altres Centres, us mantindrem informats, perquè hem d’estar alertes per a conèixer, si fos el cas, que s’amaga darrera d’aquest projecte de la Gerència.

Per últim, volem recordar-vos que des del CAU, treballem per millorar les condicions laborals de tot el PAS de la UAB i, que si necessiteu el nostre suport o fer-nos algun comentari, respecte a aquest tema o a altres que puguin ser del vostre interès, podeu contactar-nos mitjançant el nostre correu: cau@uab.cat

Un problema que la Gerència no vol afrontar

 

PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ: TREBALLA O REBENTA.

Un personal qualificat i competent, que soluciona problemes organitzatius i que, en alguns casos, és menystingut en aspectes retributius.

Tots sabem que hi ha un personal funcionari, que són els companys/as interins/es, que estan en una especial situació de feblesa laboral.

Com a secció sindical, sabem que poden arribar moments difícils. Per exemple, no se sap com va a evolucionar i que repercussions tindrà el projecte clau de la Gerència com és “La reordenació de les estructures de Gestió” , que ha començat pel Campus de Sabadell, i els resultats provisionals del qual no animen a ser molt optimistes, amb les necessitats futures de personal que pugui requerir la Universitat

Malgrat, que els missatges de tranquil·litat que envia la Gerència, hem d’estar molt alertes a l’evolució dels esdeveniments, ja que a l’horitzó hi ha més “sombras que luces” i, per experiència sabem, que el que la Gerència assegura avui, sempre està condicionat al fet que la situació de finançament no canviï o que l’organització requereixi de la necessitat de personal interí.

A la nostra secció sindical, ens han arribat algunes reclamacions de companys interins, que estan ocupant places d’administratius amb nivell, amb responsabilitat directa sobre àmbits concrets, i que no cobren cap tipus de complement o ajust salarial que compensi la major responsabilitat de la plaça que ocupa.

L’“excusa” de la gerència, és que un interí no pot cobrar la diferència salarial que hi ha entre el seu sou com a auxiliar i la plaça que realment ocupa. En aquest cas, la Universitat hauria de convocar els concursos corresponents i proveir aquestes places amb funcionaris de carrera de l’escala i nivell d’aquesta plaça, però sí aquestes places queden vacants i passen a ser ocupades per personal interí o, directament no surten a concurs, perquè ja els interessa, mantenir a aquests “eficients” interins en aquesta places de major responsabilitat, aquestes deurien ser remunerades d’acord amb el treball que desenvolupen.

Ja estem una mica cansats que les deficiències en l’estructura organitzativa d’alguns serveis, en alguns casos per la pròpia evolució de les tasques que es desenvolupen en ells i en altres casos, perquè l’ambient laboral que s’ha generat en alguns Centres i les repercussions laborals (vacants), hagi d’implicar necessàriament que personal interí desenvolupi funcions de major responsabilitat, que les de la seva pròpia categoria professional.

És per tot això, que volem animar a tot el personal funcionari interí que es pugui sentir agreujat, pressionat o desorientat, respecte als seus drets, que pot contactar amb nosaltres per assessorar-li, acompanyar-li i orientar-li en aquells temes que siguin objecte del seu interès i/o inquietud.

Des del *CAU ( cau@uab.cat), treballarem en aquests temes i plantejarem a la gerència la necessitat d’afrontar i solucionar aquestes deficiències, les causes de les quals sent alienes al personal, tenen repercussions directes sobre les funcions que exerceixen diàriament.

 

TELETREBALL: DEL PLA PILOT A LA 1ª FASE D’APLICACIÓ.

A inicis d’aquesta setmana es va reunir la comissió de teletreball per tal de valorar el pla pilot que es va desenvolupar al segon semestre de l’any passat. També es va abordar com s’aplicarà el pla de teletreball aquest 2014. La gerència va presentar un informe estadístic i valoratiu que deixa palès que l’experiència del pla pilot ha estat positiva tan pels teletreballadors, com per als caps d’aquests, com per al seu grup de treball. Aquesta situació anima a fer una aplicació més àmplia del pla de teletreball a la UAB al 2014. La gerència presentarà abans de finals d’abril el procés que s’haurà de seguir per a participar a aquesta 1era fase d’aplicació del pla per a tot el PAS que serà molt similar a la del pla pilot. La seva durada serà d’un any i després es tornarà fer una valoració del mateix. Està previst que les sol·licituds per acollir-se al pla es puguin fer durant el mes de juny. L’acceptació o no de les sol·licituds es farà al juliol. Els companys i companyes autoritzats començaran a teletreballar a partir de setembre de 2014 i podran fer-ho durant els propers 12 mesos.

Els CAU continuem sent molt crítics al respecte de:

  1. No hi ha una identificació de quines places son teletreballables o no a la plantilla de PAS-f. Nosaltres creiem que és un pas previ imprescindible a l’aplicació del pla de teletreball
  2. És decisió exclusiva dels caps que al seu àmbit es pugui fer teletreball o no. Nosaltres creiem que tots els àmbits de feina haurien de participar del pla de teletreball independentment de la voluntat de cada cap.
  3. És el cap qui decideix si el perfil d’una plaça és teletreballable. Aquesta tasca és clarament competència de l’àrea de RRHH i no de cada cap.
  4. És el cap el que decideix si un treballador/a és idoni per fer teletreball. Creiem que aquest concepte és molt subjectiu i generarà molta polèmica i indefensió als treballadors/es. No estem d’acords en que s’apliqui aquest requisit i d’aquesta manera.
  5. No s’ha establert un sistema clar pel qual al treballador/a a qui se li ha denegat el teletreball pugui qüestionar aquesta decisió. Hem fet la proposta que cada treballador/a afectat pugui presentar un recurs a RRHH per a que es pugui revisar la denegació en una comissió mixta RRHH-JPF.
  6. No està definida ni clarificada la participació de la JPF en tot aquest procés. Ja hem proposat a la gerència la nostra voluntat de participar en tot el procés per tal de garantir la seva transparència i l’objectivitat.

Us tornarem a informar tan bon punt la gerència ens presenti la proposta de 1era fase d’aplicació del pla de teletreball a tot el PAS.

 

MOU-TE A LA FEINA!

Des de la UAB Campus Saludable i Sostenible s’ha encetat una prova pilot per a tirar endavant el programa Mou-te a la feina. Aquest és un programa de promoció de la salut adreçat al PAS i PDI de la UAB per tal de sensibilitzar-los de la importància d’adquirir hàbits saludables i actius mitjançant un tast” d’exercici físic de baixa intensitat i de curta durada amb sessions de reflexió i sensibilització en hàbits saludables.

El pla pilot va començar a la facultat de veterinària i va tenir lloc la setmana del 24 al 28 de març. Ha tingut una bona acollida i una valoració positiva. La setmana del 7 al 11 d’abril està previst que es faci al rectorat on finalitzarà aquesta prova pilot.

El contingut del pla pilot ha estat un pack de 10 sessions de petites dosis d’exercici físic a realitzar en una setmana de dilluns a divendres i presentades en blocs de dues sessions de 15’ per dia i en les que els participants i assisteixen dins l’horari laboral i a escollir segons interès personal de cadascuna de les temàtiques. Les proposades a la prova pilot han estat:

 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres
Respira En constant Reequilibri Automassatge Tonifica Relaxem les espatlles
Activa’t Passos saludables Exercici Físic SI, l’adequat Higiene de la postura per millor estar Greixar les articulacions

 

Valorem positivament experiències com aquestes que poden afavorir la salut i el clima laboral i volem que s’estenguin, es generalitzin i arribin a tot el PAS de la UAB. També volem recordar-li als responsables de la UAB que aquest tipus d’iniciatives no la eximeix de l’acompliment de les normatives de prevenció de riscos laborals, i des dels CAU els hi diem mou-te equip de govern i gerència que encara us queda molt camí per recórrer en aquest camp.

 

Darrera actualització de dimecres, 2 d’abril de 2014 12:00