Revista electrònica Quincacau 7 maig de 2014 – Els riscos psicosocials a la UAB

Els riscos psicosocials a la UAB
Avis per a navegants. Semàfors vermells a la UAB

A la nostra universitat existeixen una sèrie de centres, serveis i àrees on, des de fa un temps, treballar-hi augmenta la possibilitat d’arribar a patir malalties per riscos psicosocials.

Tots coneixem companys (o fins i tot algú de nosaltres) que han estat -o de fet encara estan- en llocs de treballs on l’ambient socio-laboral té repercussions sobre l’estat anímic i, de vegades físic, de les persones. Les causes poden ser molt variades i la Institució, per no complicar-se la vida, mira cap a una altra banda i busca la solució per la part més dèbil, enlloc d’enfrotar-se als responsables que han generat, si més no per permissivitat, aquest clima laboral.

A continuació posarem una sèrie d’exemples que caldria estudiar amb deteniment:

L’Escola d’Enginyeria: és “vox populi” que és el centre en el què durant els darrers anys s’han produït més situacions “conflictives”, i, en el què considerem que s’hauria d’actuar per evitar més repercussions a la salut de les persones que hi treballen. Si parlem de serveis en aquest centre, caldria que la gerència analitzés el perquè a la gestió acadèmica i suport logístic hi ha un nombre tan elevat d’auxiliars administratius interins, perquè les places de nivell, i algunes bàsiques, que surten a concurs queden desertes per manca de candidats (tot i tenir un complement econòmic per “tasques SLiPI”) i perquè algunes persones concursen a altres places i es traslladen tot i perdre diners amb el canvi laboral, etc…

La situació a la gestió econòmica, on el personal “rota excessivament” i ningú es pregunta el perquè. No es pot permetre el menysteniment professional de persones per discrepàncies, que poc tenen a veure amb el seu rendiment laboral. Quan hi ha un problema, es canvia a la persona i així fins que torni a succeir. Respecte als departaments, tot i que seria molt injust generalitzar, n’hi ha alguns on personal auxiliar i administratiu han hagut de marxar prèvia baixa laboral per estrès. Són masses problemàtiques coincidents en un mateix centre per no afrontar l’arrel del problema.

L’ àrea de relacions internacionals: és un àrea amb una problemàtica específica que s’arrossega des de fa anys, però tot i saber-se i malgrat els primers símptomes de que les coses no anaven bé, fins que no han emmalaltir persones no s’ha iniciat una anàlisi de riscos psicosocials -que actualment està en curs- i del què n’esperem resultats amb impaciència. Nosaltres i els treballadors afectats, solucions que facilitin compatibilitzar el treball i la salut.

Campus Sabadell: s’ha iniciat un procés de reorganització (del que els CAU ja hem publicat un article en el darrer QuinCacau) que obre un camí nou a la UAB, que el personal ha viscut amb molt de neguit, i que de fet encara està vivint amb molta incertesa. Des dels CAU, hem estat crítics pels interrogants sense resposta que hi ha darrera d’aquest procés. Necessitem respostes, i el personal les necessita, perquè tothom pugui sortir guanyant d’aquest procés, sense ocasionar més conflictes amb les seves corresponents quotes de desafecció envers la institució.

Cal confiar que les anàlisis de riscos arribin al fons dels problemes, identificant les causes que els ocasionen, que no es resolguin només canviant a les persones afectades de lloc de treball i seient-nos a esperar que sorgeixi un nou problema.

Estem parlant de costos en salut i econòmics pels afectats, doncs les baixes mèdiques produïdes per l’estrès no es consideren baixes de malaltia laboral i per tant no es percep el sou íntegre, i a això i hem d’ afegir que solen ser baixes de llarga durada.

La UAB ha de fer una aposta per un campus saludable i sostenible però de veritat. Programar activitats físiques i de formació en hàbits saludables està molt bé, però no es suficient, cal apostar per una política que tingui cura del les persones que conformem el que anomenem comunitat universitària, creant un clima laboral que potenciï els valors ètics de cadascú de nosaltres, i, que enlloc de premiar amb càrrecs de direcció a les persones que repetidament tenen conflictes amb els seus equips de treball es reconegui l’esforç, la vàlua moral i la professionalitat de la seva plantilla.

No oblidem al personal de tarda

Si preguntem als treballadors i treballadores del col·lectiu de tarda del PAS de la UAB, si consideren que la seva feina, desenvolupada dins una franja horària que els impedeix a la majoria dels casos la conciliació de la seva vida laboral, personal i familiar està reconeguda, sabem de primera mà que la resposta serà un no rotund.

Com ja sabem la universitat vol donar un servei continuat d’atenció als usuaris alumnes i professorat, també a la tarda. Una atenció que implica que el personal amb horari de tarda, sense cap tipus de reconeixent ni compensació hagi de renunciar al dret de la conciliació.

Aquesta realitat es va intentar contrarestar l’any 2008, quan els agents socials van aconseguir que a l’àmbit dels departaments, on la persona que treballa assumeix la responsabilitat del servei, es reconegués el nivell C21 responsable de tarda.

Aquest va ser un petit pas, encara que ara i amb els continus canvis que han implicat més tasques i responsabilitats, aquest nivell s’hauria de revisar a l’igual que la resta de nivells de la plantilla del PAS de la UAB.

Però com a CAU, creiem que ja, a hores d’ara, tot el personal de tarda de tots els àmbits que, pel fet de treballar en aquest horari està patint tots els inconvenients possibles, hauria de tenir almenys aquest mateix reconeixement i, per tant, aquest nivell.

Treballar a la tarda, per a la majoria, no és una elecció i suposa moltes renúncies difícils de compensar, però també significa assumir una responsabilitat que hem de demanar que sigui reconeguda.

Seguiment de l’acord del programa d’iniciatives de millora, en marxa?

Al gener d’aquest any la JPF i el comitè van signar l’acord per a la posada en marxa d’un programa de recull d’iniciatives de millora per tal d’optimitzar la qualitat dels serveis. Com acollir-se al programa és de caràcter voluntari es va obrir un període d’inscripció que va finalitzar el 26/2/14. Passada aquesta data als CAU van arribar consultes i demandes d’alguns companys i companyes que van tenir diferents incidències en el procés d’inscripció. Van demanar a RRHH les dades de quantes incidències s’havien produït i també van sol·licitar que es reunís la comissió de seguiment de l’acord per tal de tractar-les i donar-les solució. RRHH ens va informar que es van presentar 14 sol·licituds fora de termini de les quals 2 eren de companys/es en situació d’ILT (baixa laboral) i 1 en permís de maternitat. Aquestes 3 sol·licituds han estat admeses al programa i les altres 11 resten a ser tractades a la comissió de seguiment de l’acord que encara que ja hem demanat diverses vegades que es reunís, la gerència encara no ha donat data de convocatòria. Us mantindrem informats

 

Darrera actualització de dijous, 15 de maig de 2014 11:36