Revista electrònica Quincacau 30 juny 2014 – El programa de teletreball per al PAS-UAB: petit i teledirigit.

El programa de teletreball per al PAS-UAB: petit i teledirigit.

Com ja sabeu, una vegada avaluat el pla pilot de teletreball, la UAB va posar en marxa la primera convocatòria del programa de teletreball. Del 23 al 30 de maig es va establir el període per a fer les sol·licituds al programa.

La comissió de seguiment del programa es va reunir el proppassat 26 de juny per valorar, entre d’altres qüestions, les dades d’aquesta convocatòria. Es van presentar 85 sol·licituds però se’n van retirar 5 a petició dels sol·licitants. De les 80 sol·licituds restants 69 han estat acceptades i 11 denegades. Dintre de les 80 sol·licituds estan les dels participants al pla pilot. Dels 34 participants al pla pilot 30 han demanat seguir el programa, a 28 se’ls ha autoritzat i a 2 se’ls ha denegat. Per col·lectius, a 38 funcionaris se’ls ha acceptat al programa i a 5 se’ls ha denegat i a 31 laborals se’ls ha acceptat i a 6 se’ls ha denegat.

En principi, i segons establia la convocatòria, tots els sol·licitants havien de rebre un correu electrònic amb la resolució a la seva petició el 23 de juny. En el cas que no sigui així us podeu posar en contacte amb nosaltres: cau@uab.cat.

Amb aquestes dades que indiquen que a la primera convocatòria del programa de teletreball hi participarà el 3,9% del PAS funcionari queda palès que aquest és un projecte empetitit. Se’ns fa molt difícil creure que només 1 de cada 25 PAS-f estigui interessat en teletreballar. Des dels CAU constatem que el sistema d’accés al teletreball del PAS que utilitza la UAB és restrictiu i minora les voluntats d’adscriure-s’hi. Ens expliquem:

El fet que no estiguin definits a la plantilla del PAS els llocs que es consideren com a teletreballables facilita que cada cap ho pugui establir de la forma que estimi més oportuna i ells esdevenen els responsables absoluts de que un PAS pugui teletreballar:

  • Poden decidir si el seu àmbit s’integra o no al programa de teletreball. Si és que no ningú es pot acollir al programa.
  • Poden decidir si un lloc de feina s’ajusta o no al teletreball.
  • Poden decidir la idoneïtat o no d’un PAS per a teletreballar.
  • Poden decidir a quin PAS prioritzen sobre d’altres del seu àmbit a l’hora d’acceptar o no la seva integració al programa.
  • Quan un cap denega una sol·licitud “va a missa”, l’afectat no té cap instància superior on poder mostrar el seu desacord.

No ens sembla la fórmula més transparent i dinamitzadora d’abordar un programa de teletreball. Els CAU continuarem insistint a la comissió de seguiment del programa de teletreball que és aquesta comissió, on hi ha representació de RRHH i de la JPF i el comitè, la que ha d’encapçalar i consensuar una fórmula d’accés al teletreball més “garantista” i participativa.

UAB English: The first one in the forehead

A l’espera dels resultats de les proves d’avaluació dels inscrits a la 1a edició del programa d’anglès (virtual i bimodal), la comissió de formació es va reunir el passat 19 de juny per fer les primeres valoracions. A data de la reunió, 19 de juny, hi havia inscrits 375 PAS, 256 a l’edició virtual i 119 a la bimodal. Per nivells els percentatges han estat molt similars: nivell 1 20%, nivell 2 20%, nivell 3 22%, nivell 4 23% i nivell 5 16%. A l’edició bimodal, on la prova d’avaluació és obligatòria, el mes de juny s’han presentat el 70% dels inscrits i el 18% ha manifestat que es presentarà al setembre. A l’edició virtual, on la prova d’avaluació és optativa, al juny s’han presentat el 6% dels inscrits i el 26% ha manifestat que es presentarà al setembre. Abans de vacances l’àrea de formació passarà una enquesta de valoració d’aquesta 1a edició. Els CAU vam demanar que l’enquesta fos més exhaustiva que l’enquesta habitual de formació. Creiem necessari que els inscrits puguin ajudar-nos a fer una valoració global d’aquesta primera experiència, és per això que us animem a que participeu a l’esmentada enquesta. Us informem que ja es va fer una primera enquesta limitada al 4% dels inscrits. El millor valorat va ser el professorat i el pitjor la plataforma virtual.

Des dels CAU vam manifestar que ens han arribat diverses queixes i valoracions dels inscrits que es poden concretar en dos temes principals: el temps i la plataforma.

Respecte al temps les queixes van orientades en el sentit que el curs era massa compactat gener-juny. Això quedarà solucionat a la segona edició que serà octubre-juny. Una altra queixa és que s’estima que la dedicació en temps real dels inscrits ha de ser superior al que s’estipula teòricament (unes 120h.) Aquesta situació provoca dificultats per seguir el curs amb normalitat i el corresponent nerviosisme.

Respecte a la plataforma, els que us heu adreçat als CAU, ens heu dit que trobeu que es pot millorar pedagògicament, que hi havia errors en alguns dels exercicis que han provocat perplexitat i molta pèrdua de temps, que seria aconsellable que la plataforma fos més interactiva i que voldríeu que es notés més clarament la presència del professorat. Ens podeu adreçar les vostres opinions i/o valoracions al nostre correu electrònic: cau@uab.cat. Esperarem al resultat de les enquestes per tenir una opinió més fonamentada de la valoració dels participants en aquesta 1a edició del programa d’anglès (virtual i bimodal) i poder demanar que s’incorporin les millores pertinents.

Finalment dir-vos que el desgavell provocat al respecte de si l’assistència a les proves d’avaluació es consideraven com a part de la formació s’ha solucionat satisfactòriament: si la prova s’ha fet en horari laboral constarà com a formació i si s’ha fet fora de l’horari laboral serà compensat el temps dedicat a la prova (Computer Based Test: 70 minuts, Oral: 40 minuts, Writting: 90 minuts).

Desencanto de una funcionaria de la UAB

Aquest text ens l’ha adreçat una companya funcionària i els CAU-f hem cregut oportú, amb el seu permís, de compartir-lo amb tots els companys i companyes del PAS-f.

Siempre había creído que trabajar en la UAB era un sueño. Trabajar en una universidad joven, prestigiosa y donde desarrollar mi carrera profesional fuera posible, era una oportunidad única. Por eso me preparé a nivel formativo, me esforcé día a día por ser mejor a nivel personal y profesional y también me impliqué en los objetivos colectivos de los servicios en los que he desarrollado mi trabajo.

Siempre creí que la UAB, era un lugar en dónde los trabajadores nunca serían considerados meramente como “mano de obra”, sino como parte de un equipo de trabajo, en el qué todos sus miembros son importantes, independientemente del cargo o responsabilidad, y dónde se trabajaría solidariamente para conseguir los mejores resultados para el servicio.

Pensaba yo que no hacía falta un reconocimiento profesional, más allá de una mirada sincera o una sonrisa cómplice. No, nunca creí y sigo no creyendo en los reconocimientos públicos que te pueda hacer tu jefe/a respecto a sus superiores, en parte porque ese supuesto “reconocimiento”, beneficia más al que lo otorga que al “reconocido”.

Durante años trabajé sin desanimo, a pesar de alguna mala experiencia (sería más correcto decir, actitud despótica y desleal de una jefa), porque pensaba que una experiencia negativa, en ningún caso iba a cambiar mi cariño y mi compromiso con MI Universidad.

Pero, con el transcurso de los años y llegada ya mi madurez personal, tengo que decir que desgraciadamente, y para mí la primera, siento que la imagen, a lo mejor un poco idealizada, que yo tenía de la UAB ha cambiado. Sigo esforzándome cada día, porque mi compromiso es con el servicio y con los usuarios del mismo, pero es cierto que sufro un cierto nivel de “desafección” no hacía la Universidad, pero sí hacía algunos de los responsables (¿líderes?) que han acompañado mi trayectoria profesional en la UAB.

Siento como si hubiese despertado de un sueño, con cierto desasosiego, y que necesito volver a dormirme pronto, porque me gustaría volver a soñar con los anhelos de mis inicios laborales, porque me resisto a pensar que muy poquitas personas, por mucha influencia y protección que tengan, puedan hacerme fracasar en mi deseo de formar parte de una mejor UAB.