Revista electrònica Quincacau juny 2014 – CANVI ORGANITZATIU A LA UAB?

El nou model de reorganització de les estructures de gestió

CANVI ORGANITZATIU A LA UAB?

La implementació del nou model de reorganització de les estructures de gestió al Campus de Sabadell, continua el seu camí. Però ja els representants de la Universitat estan considerant d’ajornar la idea inicial de començar el 25 de juny. Seria la primera fase de la “unificació”, per entendre’ns del què és la gestió acadèmica i una part del suport logístic i punt d’informació, com a mínim, fins a la finalització de la matrícula del nou curs.

Tant de bo que estiguem equivocats, però tot i que el procés està en fase inicial, les percepcions i les problemàtiques que s’estan plantejant en un Centre tan petit com el Campus de Sabadell no ens fa ser gaire optimistes sobre el resultat final a nivell de tot el Campus.

És a dir, si fem una projecció (paraula que utilitzen molt els representants de l’empresa a les reunions) del que aquest nou model d’organització de les estructures de gestió, suposaria a nivell global a tots els Centres de la UAB, els resultats serien molt decebedors per la gran majoria del personal d’administració i serveis de la Universitat.

Un aspecte que ens crida molt l’atenció és la indefinició i la transversalitat de certes funcions entre el personal laboral i el personal funcionari, que obre la possibilitat d’una manera “quasi definitiva” a la utilització de personal laboral per a tasques de personal funcionari i a l’inrevés.

Si, aquesta és la línia, com nosaltres pensem, tot i que en totes les reunions se’ns ’ha assegurat la continuïtat a la UAB de les persones que actualment, són, laboralment, més “fràgils” com els personal interí i el personal laboral sense plaça fixa, no tenim cap garantia que les coses continuaran com fins ara en un futur..

En aquest sentit, hi ha un element clau, que encara està sense resposta i, que per a nosaltres com a CAU és un tema essencial i que requereix una resposta clara, que no van poder/saber donar-nos els representants de l’empresa seria:

Com quedarà la carrera professional del personal laboral i del personal funcionari, en el context del nou model de reoordenació territorial dels Centres?

En el cas del personal funcionari, sembla clar que la carrera professional (d’auxiliar administratiu fins a Gestor/a) queda molt limitada amb la concentració al Centres de les noves estructures organitzatives (per ex. l’agrupació del personal auxiliar i administratiu en les noves unitats limitarà la necessitat dels nivells d’aquestes escales que hi ha actualment al Departament, el mateix passarà amb els gestors/es potencials que queda limitada també pels canvis organitzatius que es pretenen.

Tot el què aquí expressem ens ha de servir per estar molt atents a l’evolució dels esdeveniments que suposarà aquest nou model i, ser capaços de reaccionar, si fos necessari, de manera solidària amb els companys/es dels Centres afectats.

Des dels CAU, estarem molt atents i vigilants, perquè els drets dels treballadors no es vegin afectats i perquè no es tornin a retallar:

– Ni personal interí, ni personal laboral sense plaça. A la UAB no sobra ningú, paraules de gerència, que lluitarem perquè sigui així, ara i en el futur, fins que puguin convocar-se les places per estabilitzar-los.

– Cap persona no pot veure’s afectada negativament ni en càrregues de feina ni en retallades dels seus drets laborals.

– La carrera professional de tot el PAS de la UAB, ha de quedar garantida en el nou model.

Des dels CAU, us mantindrem informats de l’evolució dels esdeveniments. Si teniu qualsevol dubte o voleu fer-nos aportacions sobre aquest o qualsevol altre tema que us preocupi, ho podeu fer mitjançant el nostre correu cau@uab.cat

 

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

LA JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL PAS DE LA UAB

Siempre había creído que la Junta de Personal Funcionario del PAS de la UAB (JPF) era un “locus amoenus”, donde la unidad de sus miembros era invencible, verdadera y firme, y donde se trabajaba por la defensa de los intereses, no sólo de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, sino de todos ellos, sin distinción.

Un lugar donde los trabajadores eran considerados algo más que futuros votantes, y donde se tenía en cuenta a cada una de las personas y de los colectivos,evitando por encima de todo tener como único objetivo el propio interés por el poder.

Entonces desperté y me di cuenta que todo había sido un sueño, pero no un sueño cualquiera, sinó un sueño profético, un sueño revelador, como el que tuvo Paul McCartney, quien confesó que había compuesto «Yesterday» después de escuchar la melodía en un sueño, o como el que tuvo Einsteins durante una siesta en el campo, y del que nació la fórmula revolucionaria de su «Teoría de la Relatividad».

Y en mi sueño adivinatorio, vislumbré una nueva Junta, elegida libremente por los trabajadores y trabajadoras del PAS de la UAB, personas todas con criterio, con sentido común, con sensibilidad, que deseaban que sus intereses fueran defendidos con dignidad, perseverancia y coraje, y que confiaban en personas honestas que fueran capaces de recuperar lo perdido, de recuperar no sólo las migajas sino todos y cada uno de los derechos laborales recortados.

Pude ver una JPF lozana, cuyo objetivo había de ser trabajar desde la unidad, desde la responsabilidad y sobretodo desde la lealtad. Con ilusiones renovadas y objetivos comunes recogidos todos en una plataforma reivindicativa unitaria, ratificada por una asamblea de trabajadores.

Una Junta comprometida, que trabajaba en equipo, en armonía, con voluntad, organización y cooperación entre cada uno de sus miembros, con unas reglas del juego claras e imparciales y con la ilusión que implica la búsqueda de un destino mejor para todos.

Ese fue mi sueño o mi realidad, y aunque algún Sancho Panza me seguirá diciendo « ¿Se ha dado cuenta de que aquellos gigantes no eran molinos?, de lo que no tengo duda, es de que los sueños son la semilla de la realidad y como Paulo Coelho dijo en alguna ocasión «El mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños”.

En la unión está la fuerzaSimon Bolivar.

 

ELS NOSTRES DELEGATS I DELEGADES AL TEU ABAST

Una vegada passades les eleccions sindicals a la JPF, els CAU continuem treballant en la defensa dels interessos del PAS. Ja us van informar que la primera proposta que farà els CAU-f quan es constitueixi la nova JPF, que esperem que sigui en breu, serà la de consensuar entre totes les opcions sindicals representades a la JPF una plataforma reivindicativa unitària que es presenti en assemblea a la valoració i aprovació del PAS-f. Els nostres delegats i delegades ja estan treballant en aquesta línia i derivat del nostre programa electoral hem creat diversos grups de treball. Teniu a la vostra disposició els responsables de cada grup de treball per tal que sempre que ho creieu oportú us pugueu adreçar per a fer-los les aportacions i/o les consultes que creueu oportunes. Ho podeu fer directament al seu correu electrònic o al de la nostra secció sindical cau@cau.uab.cat.

 

Temes derivats del programa electoral Responsable Correu electrònic
Plantilla i Relació de Llocs de Treball Vicenç Robles vicenc.robles@uab.cat
Selecció i provisions extraordinàries Vicenç Robles vicenc.robles@uab.cat
Formació Vicenç Robles vicenc.robles@uab.cat
Jornada i horaris Reyes Gázquez mariareyes.gazquez@uab.cat
Retribucions Yolanda Macías yolanda.macias@uab.cat
Teletreball Yolanda Macías yolanda.macias@uab.cat
Iniciatives de millora Yolanda Macías yolanda.macias@uab.cat
Salut laboral Nacho Beneite nacho.beneite@uab.cat
Reorganització d’estructures Nacho Beneite nacho.beneite@uab.cat
Personal Interí Auxiliar Administratiu Miriam Moreno MiriamAntonia.Moreno@uab.cat
Personal Auxiliar Administratiu Carlos Rodríguez carlos.rodriguez@uab.cat
Personal Administratiu Carlos Rodríguez carlos.rodriguez@uab.cat
Personal de gestió Anna Borfo anna.borfo@uab.cat
Personal de biblioteques Lluís Perarnau lluis.perarnau@uab.cat
Personal que treballa al torn de tarda Reyes Gázquez mariareyes.gazquez@uab.cat
Personal adscrit a Unitats Docents Javier López franciscojavier.lopez@uab.cat

Darrera actualització de dijous, 19 de juny de 2014 09:36