Revista electrònica Quincacau 14 juliol 2014 – La Comissió negociadora “en funcions” amb gerència

La Comissió negociadora “en funcions” amb gerència:

Anomenem a la Comissió negociadora amb gerència del 9 de juliol de 2014 “en funcions” principalment per dues raons. Una perquè hi va assistir la JPF en funcions atès que encara no s’ha constituït la nova JPF. Dos perquè vistos els resultats, aquesta comissió sembla més una eina estancada i discursiva que decisòria.

Us presentem un molt breu resum dels principals punts tractats. En propers “Quin Cacau” farem una exposició més concreta, extensa i amb la valoració de la nostra secció sindical.

  1. La gerència s’ha compromès a presentar a la JPF en la propera comissió negociadora (d’aquí tres mesos) les línies bàsiques de la convocatòria d’oposicions a l’escala auxiliar administrativa i del pla de formació adreçat al personal auxiliar interí de cara a que les puguin preparar adequadament. Les oposicions seran convocades quan la legalitat ho permeti.
  2. La JPF ha portar davant la gerència les queixes de PAS-f adscrit a les diferents escales (auxiliars, administrativa i gestió) respecte a les mínimes oportunitats de mobilitat ( trasllats i/o promocions) que tenen actualment a la UAB. Gerència ens diu que és conscient de la situació i que està treballant en una proposta per a solucionar la qüestió i que presentarà a la JPF. No se’ns ha donar data d’entrega de la proposta.
  3. Davant la protesta de la JPF perquè no es convoquen a concurs de trasllat i/o promoció totes les places vacants, gerència es compromet a presentar a la JPF un llistat de les places no convocades i estudiar la situació de cadascuna i la seva convocatòria.
  4. La JPF pregunta sobre la planificació que té gerència respecte a l’aplicació de la reorganització de les estructures de gestió als diferents centres de la UAB. Se’ns ha respòs que aquest any s’implementarà al campus de Sabadell i durant el curs 2014-2015 a l’Escola d’Enginyeria, Lletres i Psicologia i Economia i Empresa.
  5. Gerència es nega a aplicar a la UAB l’acord que ja s’aplica a la UB i la UPC pel qual les persones d’edat igual o superior a 60 anys poden reduir la seva jornada laboral diària en una hora.
  6. La gerència ens continua reiterant que no ha trobat la fórmula d’aplicació dels Ajuts per a treballadors amb fills amb discapacitats que respecti la normativa legal vigent.
  7. Els CAU, com altres opcions sindicals, hem anat recollint opinions al respecte del funcionament de la plataforma virtual d’anglès adreçada a la formació del PAS. La JPF ha tornat a reiterar el funcionament discutible de dita plataforma. Gerència ens ha respòs que s’està treballant en la substitució de la plataforma d’anglès per una altra i per a la incorporació de la plataforma d’altres idiomes (possiblement francès, alemany i italià) per a oferir-les el proper curs 2014-2015.

Aprofitem per informar-vos que la nova JPF es constituirà el proper dimecres 16/7/14.

Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics.

Diferents claustrals escollits pel PAS, i a alhora membres dels CAU, participen de comissions delegades del claustre i del consell de govern, com és el cas de la comissió de transferència de coneixements i projectes estratègics. Amb la nostra idea de la màxima transparència informativa, us fem a mans breument del més destacat de la darrera reunió (8/7/14).

Al informe presentat pel Vicerector s’informava que es revisaran les targetes Esfera. Aquestes targetes donen accés a serveis de la UAB (SAF, escola Gespa, biblioteques, etc…) en les mateixes condicions que el PAS de la UAB. Actualment hi ha unes 3.000 targetes d’aquests tipus. El nostre company va preguntar perquè es vol actuar ara i si aquesta revisió té alguna relació amb les darreres decisions presses a l’escola Gespa, doncs sobre alguns dels problemes que esmenten es demanava explicacions a l’equip de govern ja fa temps. El vicerector va assegurar que no hi ha relació directa.
Es va aprovar, amb el vot contrari del nostre company, la modificació de la normativa de la UAB en matèria d’Investigació que canvia la participació que pot tenir el personal docent investigador i personal investigador de la UAB en les spin-off. Fins ara es feia menció al personal de l’àmbit universitari, en general.

Respecte a la proposta de modificació de la distribució de cànon per a fons de transferència es portarà a la Comissió d’Economía doncs s’està treballant en un possible canvi de percentatges del cànon.
Al torn obert de paraules se li va preguntar al vicerector sobre el CRESA. Va respondre que la UAB deixarà de participar com a tal al CRESA que passarà al IRTA. Es va demanar que la UAB vetlli per la situació dels treballadors.

Darrera actualització de dilluns, 14 de juliol de 2014 09:41