Revista electrònica Quincacau 17 juliol 2014 – Constitució de la nova Junta de Personal Funcionari (JPF)

Finalment i 50 dies després de realitzades les eleccions del 27 de maig de 2014 s’ha constituït la nova JPF. Tenint en compte el resultat de les votacions d’aquest primer plenari ha quedat palès que CCOO i ADT conformen un grup que és el majoritari a la JPF (CCOO 9 delegats + ADT 2 delegats). CAU té 6 delegats i UGT 4 delegats. Els CAU portaven diferents propostes a la JPF, algunes s’han ratificat i malauradament d’altres han estat desestimades o han quedat posposades fins al setembre.

Els CAU com ens havíem compromès al nostre programa electoral hem presentat al plenari de constitució de la JPF 3 propostes (s’annexa document):

  1. La creació de la comissió de la JPF que proposi un nou reglament de la JPF.
  2. Creació de la comissió de la JPF per a l’elaboració d’una plataforma unitària a presentar al PAS-f.
  3. Elecció dels càrrecs de la comissió permanent (president/a, secretari/a, vocal). Aquests càrrecs seran rotatoris i seran distribuïts entre les seccions representades a la JPF.

La proposta de rotació de càrrecs que ha presentat el CAU (com ha fet en totes les constitucions de la JPF a la UAB) i que ha estat recolzada en la votació per la UGT, ha estat desestimada pels vots de CCOO i ADT. Aquesta proposta buscava que totes les opcions sindicals poguessin participar Desestimada la rotació, s’ha procedit la votació dels membres de la comissió permanent de la JPF. El resultat ha estat: presidència per a una delegada de CCOO amb els vots favorables de CCOO i ADT. Secretaria per a un delegat de CAU amb els vots favorables de CAU i UGT. Vocalia per a un delegat d’ADT amb els vots de CCOO i ADT. UGT podrà assistir a la comissió permanent sense ser-ne membre a l’espera que el canvi de reglament de la JPF augmenti el número de membres de 3 a 4. Els CAU lamentem aquesta situació doncs UGT és la 3ª força sindical a la JPF.

També els CAU hem proposat, amb l’ànim que la JPF comencés a treballar i així poder representar de la millor forma possible als nostres companys i companyes, que el plenari de la JPF actualitzés i ratifiqués els delegats/des de JPF a les diferents comissions de treball de la JPF o de negociació amb la gerència. Els CAU ha mostrat document al plenari a tal efecte. CCOO ha estimat més oportú fer-ho amb més “tranquil·litat” al plenari de JPF del setembre. El seu acord amb l’ADT ha possibilitat que amb la votació prosperés aquesta opció.

Els CAU valorem que aquestes actuacions com la dilatar de 50 dies la constitució de la JPF o la de retardar la renovació de les comissions, no ajuden a la credibilitat i representativitat de la JPF davant el PAS-f i alenteix, sinó bloqueja, el funcionament de la JPF.

Hem tingut la satisfacció que a proposta del CAU i per assentiment de tots els delegats de la JPF s’han creat les comissions de redacció de nou reglament i elaboració de la plataforma unitària a presentar al PAS-f. A falta que algunes seccions sindicals decideixin quins delegats els representaran a dites comissions, els CAU van proposar al plenari que a la 1ª s’integri el company Carlos Rodriguez i a la 2ª el company Vicenç Robles. Desitgem que ben aviat es posin a treballar.

Els CAU, malgrat algunes actituds que s’han albirat en la constitució de la nova JPF i esperem que no es confirmin, continuarem apostant pel funcionament unitari, democràtic i participatiu de la JPF.

Darrera actualització de dijous, 17 de juliol de 2014 07:07