Revista electrònica Quincacau 29 abril 2015 – Personal Interí: quants i fins a quan?

Personal Interí:  quants i fins a quan?

Com ja us hem informat en altres “Quin cacau”  la JPF està negociant amb la gerència com seran les oposicions a l’escala auxiliar administrativa.  De moment l’actual legislació no permet la convocatòria però pensem que l’any 2016 possiblement ja es pugui realitzar. A la comissió negociadora  de divendres passat es va aconseguir que la gerència retirés la seva pretensió que el procés fos únicament “oposició”. Per a la JPF és imprescindible que els mèrits (antiguitat) es computin en aquest procés. Per a que això sigui possible la convocatòria ha de ser de “concurs-oposició” . Es va acordar que en aquest punt el procés serà tal qual planteja la JPF. Resta definir el percentatge de concurs i d’oposició. Legalment els mèrits poden arribar fins al 30% del total de la puntuació del procés de selecció. Us continuarem informant de les novetats que es vagin produint durant la negociació.

La gerència també ens va informar que la UAB ha d’incorporar més personal interí i que ja no disposa de cap llista de candidats, per la qual cosa s’està plantejant diferents opcions. Aquestes poden ser:

  • Demanar candidats al Servei d’Ocupació de Catalunya
  • Demanar candidats a l’Oficina de Treball Campus
  • Convocar un procés selectiu per a elaborar un llistat de candidats

La JPF va demanar participar i estar informada de tot aquest procés per a que es faci de la forma més adequada. A la vegada vam manifestar que s’ha de tenir molt present com pot afectar la incorporació de nou personal interí al personal interí que ja porta treballant a la UAB força temps. Els CAU demanem fer un acord JPF- gerència sobre aquesta qüestió a fi i efecte d’evitar perjudicis per a tothom. Us mantindrem informats si avancem en la proposta d’acord.

Nou Manual de GH: Exigim l’aplicació a tot el PAS

Un avenç en les condicions laborals del PAS, que no es poden retallar des de les Administracions de Centre

Primer de tot, des del CAU, volem agrair a totes les seccions sindicals la seva implicació. S’han dedicat moltes hores, per formular propostes, contrapropostes imaginatives, defensar línies vermelles en la negociació i, també, cedir en alguns aspectes, amb l’objectiu d’aconseguir aquest nou manual, que millora les condicions que teníem fins ara.

Ens hauria agradat, tot i així, que fossin els organismes unitaris —Junta i Comitè—qui presentessin al PAS els aspectes més destacats de l’acord. Està clar que, tot i la nostra experiència sindical, continuen sent massa ”innocents”, però no canviarem, la defensa de les condicions laborals i de la salut del PAS, està molt per sobre, de l’ús partidista que altres seccions sindicals en fan del treball col·lectiu.

Tot i que l’acord ja està vigent, tot i que l’articulat és força clar, tot i que l’Àrea de PAS ha comunicat i destacat les noves millores, continua havent-hi companyes i companys que ens expliquen amb un “somriure” que l’acord està molt bé, però “que on jo treballo, no crec que ens deixin gaudir-lo”.

Arran d’aquests comentaris i de les experiències que coneixem d’altres membres del PAS, que han tingut problemes per gaudir dels seus drets laborals, ens plantegem: deixarà Gerència que aquest acord pugui ser “interpretable” per les diferents Administracions de Centre de la Universitat? Lluitarem perquè la resposta sigui un NO clar i rotund.

Sabem que a hores d’ara ja hi ha hagut Centres on els què altres acords laborals han estat interpretats restrictivament, com per exemple el calendari laboral, en temes com la limitació dels períodes de vacances que pot gaudir el PAS.

Sabem també, que hi ha responsables, que pregunten “sense cap mena de pudor” per baixes mèdiques o intervencions quirúrgiques del PAS o dels seus familiars, com si realment estiguessin interessats, quan el que realment pretenen, és “valorar” si els dies, a que té dret el treballador per aquests temes estan o no justificats. És lamentable, però això esta succeint a la nostra Universitat. Us recordem, que no cal explicar als caps la causa que justifica una baixa mèdica o una intervenció quirúrgica, només cal portar el justificant on, per descomptat, no constarà la concreció del motiu.

Dir-vos que algunes millores del nou manual de GH, com per exemple el traspàs d’hores de saldo flexible a hores acordades, va ser motiu d’una consulta d’un company, que en un to entre incrèdul i esperançador, ens va dir que al seu servei ningú vol ser el primer en demanar aquesta possibilitat, perquè “ no sap com reaccionaran els seus caps”. Tot i dir-li, que l’acord contempla clarament aquesta possibilitat, els seus gestos eren molt significatius.

Des de els CAU, convidem al Gerent i a l’Àrea de PAS que amb la mateixa convicció amb la que executen les retallades, comuniquem a les Administracions de Centre, que no tenen cap competència restrictiva respecte als acords que hi ha al no manual de GH. No sigui, com també ens va comentar una altra companya, que surti un/a administrador/a que li digui al seu personal: “que sí, que el nou manual de GH està molt bé, però que per les pròpies necessitats del Centre, nosaltres hem d’elaborar un nou manual  pel nostre Centre, que garanteixi els nostres serveis”

Per últim, comentar-vos que si teniu algun dubte, problema o restricció en l’aplicació dels acords del nou manual de GH, que contacteu amb nosaltres cau@uab.cat o amb la Junta de PAS-F, per intentar buscar una solució en base als acords signats.

Primer de maig dia festiu o dia reivindicatiu.

El 1r de maig està reconegut com el dia internacional dels treballadors i treballadores a molts països del món. Es un dia commemoratiu, festiu i reivindicatiu del moviment obrer. Aquest dia d’homenatge es va acordar el 1889 a París al Congrés Obrer Socialista de la  Segona internacional. L’homenatge es fa als “màrtirs  de Chicago”, sindicalistes anarquistes que van ser executats als EEUU per la seva participació a les jornades de lluita per la consecució de la jornada laboral de vuit hores. Aquest fets van tenir el seu origen en una vaga iniciada el 1r de maig de 1886 i el seu moment àlgid va ser el 4 de maig amb  la revolta de Haymarket. Curiosament als EEUU no es celebra aquest dia.

Es decebedor que més de 125 anys després dels fets que van originar la mobilització d’aquests treballadors per aconseguir una jornada laboral de 40 hores setmanals ens trobem al nostre país amb unes condicions laborals desregulades per la darrera reforma laboral, aprovades pel govern espanyol i beneïda i aplicada pel govern català. L’aplicació d’aquesta reforma laboral va apropant cada vegada més les condicions laborals dels treballadors i treballadores del segle XXI a les que es tenien al segle XIX.

Ja no hi ha dret al treball de les persones, ara les persones son una mercaderia més de l’engranatge econòmic i financer internacional. No interessa que existeixin ciutadans, l’únic important és que hi hagi consumidors.

Davant d’aquest panorama, per tu que és el 1r de maig, un dia festiu o un dia reivindicatiu?

Darrera actualització de dimecres, 29 d’abril de 2015 10:18