Revista electrònica Quincacau 13 maig 2015 – MOLT MÉS QUE RETALLADES

MOLT  MÉS  QUE RETALLADES: “No us deixeu enlluernar”

Segur que el cobrament a la nòmina del mes d’abril (i al maig per alguns companys) de la part corresponent de la paga extra suprimida l’any 2012, us semblarà una bona notícia.

No volem dir que no ho sigui, sobretot després de saber que han estat dos anys de negatives i més d’un centenar de sentències en contra, per a que el govern de la Generalitat pagui el que deu als seus treballadors.

És vergonyós que ara el govern intenti posar-se una “medalla” per fer el pagament d’unes retribucions que, com s’ha comprovat, ens havia deixat de pagar de forma il·legal.

Però tampoc volem que us deixeu enlluernar i que, fruit d’això, arribeu a oblidar que, al cap i la fi, ens estan retornant el que és nostre i, que de manera injusta ens van treure, i que va passar a formar part d’una llarga llista de PÈRDUES que, amb l’ excusa de la crisi econòmica, hem anant patint inexorablement.

Tot seguit, us fem un resumen de les retallades, que des de l’any 2010 no han deixat d’empitjorar les nostres condicions laborals:
«RETALLADA del 5% global de les retribucions, CONGELACIÓ salarial, SUPRESSIÓ de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, PÈRDUA del complement de salari els 3 primers dies a les incapacitats laborals transitòries amb sou del 50% del 4 al 20 dia, i sou del 80%, PÈRDUA de drets assolits amb l’acord Concilia en relació a la reducció de jornada amb reducció per cura de fill, que passa a ser proporcional a la reducció de les retribucions, SUSPENSIÓ del complement de productivitat o concepte assimilable, SUSPENSIÓ del plus menjador, SUSPENSIÓ dels ajuts FAS i altres ajuts d’acció social, SUSPENSIÓ de l’ajut a la matrícula universitària, SUSPENSIÓ de l’ajut de transport, SUPRESSIÓ de l import d’una paga extraordinària del personal del sector públic, PÈRDUA del gaudi dels dies EBEP, més els dies addicionals, SUSPENSIÓ parcial de tots els acords i pactes sindicals, REDUCCIÓ dels permisos per assumptes personals, PÈRDUA de la jornada laboral anual de 1462 h, SUSPENSIÓ de la cobertura de baixes i jubilacions». TANCAMENT de l’escola bressol «Gespa».

 

El PAS de la UAB no pot més. Necessitem recuperar les nostres condicions laborals i volem un equip de govern conciliador que treballi per millorar les mesures recollides a la legislació, que vulgui aplicar polítiques específiques per afavorir el nostre desenvolupament professional i la nostra conciliació laboral i familiar. No podem continuar amb aquesta dinàmica de PÈRDUES constant i en augment que és molt desmotivant

És trist que la majoria de nosaltres tinguem la sensació que existeix una falta d’empatia per part d’un equip de govern que, cada cop més, mostra el seu tarannà distant envers el PAS d’aquesta universitat, un col·lectiu nombrós, format per 1.800 persones, entre funcionaris i personal en règim de contracte laboral, que desenvolupem la nostra feina amb responsabilitat i empenta i que necessitem un mínim de reconeixement i de respecte.

VIA LLIURE A LA PRIVATITZACIÓ DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES

Wert prepara un decret que facilita la creació d’universitats privades

El tristament famós ministre del PP, José Ignacio Wert, el mateix que vol espanyolitzar els alumnes catalans i que introdueix l’adoctrinament catòlic a les escoles, té preparats dos decrets que vindrien a completar la seva reforma universitària, la que va iniciar amb el decret del 3 + 2 (que els graus durin 3 anys i els màsters 2).

El primer decret rebaixa el requisit del 70% de doctors de la plantilla docent per crear un centre universitari.   Amb el nou decret, amb un 50% n’hi haurà prou.  Elimina també mínims pel que fa a espais de docència, biblioteques, instal·lacions esportives i serveis (menjadors, serveis informàtics, laboratoris, etc.). El govern del PP facilita així, de manera ben evident, la creació d’universitats privades. I tot això mentre Wert manté una dia rere l’altre que hi ha massa universitats. Però es deu referir a les públiques, és clar!  En els últims 18 anys el nombre d’universitats privades no han parat de créixer, passant de 13 a 32, mentre que en el mateix període no s’ha obert ni una de pública. A la Comunitat de Madrid ja hi ha el doble d’universitats privades que de públiques (13 enfront de 6).

El segon decret de Wert canvia les normes del sistema d’acreditació dels docents. L’experiència professional a l’empresa privada passarà a tenir tant o més valor que els mèrits educatius. A més, se substitueixen criteris objectius i mesurables per d’altres qualitatius, difícils de mesurar. Així, el nou sistema és més discrecional, menys objectiu i transparent.

Amb aquests dos decrets, sumats al del 3+2, el PP i el ministre Wert segueixen aplicant la seva política de piconadora, arrasant i destruint tot el que poden de la universitat pública abans d’esgotar la legislatura.

Vols pagar per aparcar al campus?

A la intranet de la UAB està penjada un enquesta de mobilitat que es pot respondre fins el dia 22 de maig.

Un dels problemes que remarca l’enquesta és el de la places d’aparcament i el cost de mantenir-les. Tant és així, que a l’enquesta se’ns demana la nostra opinió en relació a la possibilitat d’abonar una quantitat, mínima, per tal de poder aparcar al campus.  També, en el mateix sentit, se’ns pregunta si creiem que aquest import l’haurien de pagar tots els col·lectius o bé si algun  col·lectiu hauria de quedar exclòs.

Us animem a respondre l’enquesta per fer arribar a la institució quins problemes tenim per arribar al campus, que en pensem d’haver de pagar per aparcar i alhora reivindicar els “retallats” ajuts al transport.

Darrera actualització de dimecres, 13 de maig de 2015 11:06