Revista electrònica Quincacau 11 juny 2015 – La JPF ja té un 1 any, progressa favorablement?

La JPF ja té un 1 any, progressa favorablement?

El 27 de maig de 2014 van tenir lloc les eleccions sindicals a la JPF amb la següent assignació de delegats: CCOO 9, CAU 6, UGT 4 i ADT 2. Ja d’inici no va haver-hi consens, ni acords unitaris pel funcionament de la JPF o per a les prioritats de qüestions a tirar endavant. CCOO i ADT es van configurar com a majoria i van començar a aprovar les seves propostes. Passat aquest primer moment, la majoria a la JPF no exerceix lideratge, ni impuls i en molts casos alenteix la pressa de decisions sobre les propostes d’altres opcions sindicals a la JPF.

Malauradament la resposta que hem de donar a si la jove JPF progressa favorablement és negativa. Suposem que és evident per a tots els companys i companyes del PAS funcionari que la JPF no té gaire presència davant el col·lectiu al qual representa. Són molt més visibles les seccions sindicals que no pas l’òrgan unitari de representació dels funcionaris que és la JPF. S’ha optat més per intentar la notorietat i la presència efectista de cada sindicat, que pel treball unitari en el sí de la JPF. Els CAU des del primer plenari de la JPF hem promogut la creació de vàries comissions de treball. La JPF va aprovar les de modificació del reglament de la JPF i elaboració de la plataforma reivindicativa unitària de la JPF. La comissió de reglament no s’ha reunit mai. La comissió de plataforma, desprès de molta insistència dels CAU, es va reunir per primera vegada l’abril d’enguany i farem tot el possible per a que al plenari de la JPF de juny s’aprovi la plataforma provisional que haurà de ser presentada en assemblea al PAS-f per a la seva aprovació. D’altres comissions com les de reordenació d’estructures, PAS-f auxiliar administratiu, etc… han vist alentida la seva tasca per la majoria a la JPF al no oferir propostes pròpies o no donar resposta a les propostes de les altres opcions sindicals.

Però una de les mancances més flagrants de l’actual JPF i vàries vegades denunciada pels CAU és que en un any de mandat de l’actual JPF no s’ha convocat a cap assemblea al PAS-f, és a dir, la JPF encara no ha donat la cara i no s’ha presentat davant dels seus representats. Temes que afecten al PAS-f i que requeririen de la seva opinió n’hi ha diversos i variats. Esperem que abans de les vacances d’estiu la JPF ja tingui aprovada la proposta de plataforma reivindicativa unitària, que la faci extensiva al PAS-f i se’l convoqui a assemblea decisòria per tal que pugi ratificar-la amb les aportacions que els companys i companyes creguin oportunes.

Resten 3 anys de mandat a l’actual JPF; ha de canviar força el rumb si vol ser protagonista davant dels seus representats i desenvolupar efectivament la tasca per a la qual va ser escollida.

Els CAU continuarem treballant com dèiem en el nostre programa electoral,  perquè la JPF:

  1. Recuperi la dinàmica participativa i decisòria del conjunt de treballadors.
  2. Potenciï la mobilització i unitat dels treballadors.
  3. No renunciï a les legítimes reivindicacions del PAS-f de recuperació de les condicions laborals i retributives anteriors a l’actual crisi.
  4. Redacti una proposta de plataforma reivindicativa pel període 2014-2018 que ha de ser discutida, esmenada i aprovada per una assemblea general del PAS-f.
  5. Es comprometi a que consultarà al PAS-f qualsevol possible acord amb la gerència de la UAB.

Comissió d’Iniciatives de Millora

Com sempre s’evidencia l’ individualisme i les actuacions arbitraries de les seccions sindicals. Ja, a l’anterior comissió,  la representant dels CAU no va estar d’acord en establir una normativa  procedimental per a  l’adhesió al programa d’Iniciatives de Millora 2015 perquè no deixava poder de decisió a la Comissió en aquelles incidències que podrien tenir un paper més rellevant.

Això s’ha evidenciat en aquesta edició, on una de les incidències més abundants va ser “vaig sol·licitar l’adhesió, no em va enviar el mail de confirmació” i aquesta incidència es va fer fora de temps de reclamacions.

És  impossible que un treballador pugui demostrar que ha enviat el formulari en temps i forma si a més  no ha rebut mail de confirmació, és el que en dret s’anomena prova diabòlica. El dret ens diu que allò que és anormal es provi i això és el que exigien els representants de l’empresa a la Comissió per poder acceptar les incidències dels 18 treballadors que s’han quedat fora del programa, tot i havent-lo sol·licitat.

A l’edat mitjana, en els judicis contra les bruixes , la inquisició sempre guanyava; si  t’acusaven d’alguna cosa era impossible poder demostrar que no era cert, et torturaven fins que confessaves i si no confessaves, es reafirmaven les seves acusacions i et condemnaven igualment, tot basat en sospites. Doncs bé, a la Comissió ens hem trobat que, tot i que ha estat un èxit,  1.345 treballadors s’han adherit, 18 treballadors volien adherir-se i no han pogut per estar fora de temps, i el 15 % no ho ha sol·licitat, hi ha uns 12 -13 treballadors que  van sol·licitar la adhesió (via formulari web), no van rebre confirmació per mail,  i a més, no van comunicar aquesta incidència durant el període establert,  i l’absurd, és que la part que representa a la UAB els hi exigeix prova, i aquesta prova és tan impossible d’aconseguir com salvar-te del procés inquisitorial.

Demanem a la UAB que revisi el procediment, que no trenqui l’esperit  facilitador de l’acord perquè tots els treballadors puguin gaudir d’aquest programa.

El GAUDIMENT DE VACANCES

Les vacances es poden gaudir en períodes fraccionats. En aquest cas, el còmput total de vacances és de 22 dies hàbils per cada any complet de servei o la part proporcional que correspongui quan el temps treballat sigui inferior a l’any. Cadascuna de les diferents fraccions ha de ser com a mínim d’una setmana natural. No obstant això, d’aquests 22 dies, 7 dies de vacances es podran gaudir de manera independent i aïllada al llarg de l’any, sempre d’acord amb les necessitats dels serveis

(http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1379). Decret 56/2012 de 29 de maig on s’estableix la jornada i horaris de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

La utilització dels drets dels treballadors com a mesura de control  és una forma perversa de corrupció moral que forma part de les eines de persuasió dels caps envers els seus subordinats.

Una mesura de control dels treballadors,  que s’està donant últimament, és la denegació d’una fracció de les vacances per qüestions de Servei. Un altre cop les conseqüències de les retallades afecta als treballadors que ja ni poden escollir quan fan l’única setmana de vacances que els hi queda després de  que “per imperatiu” (tancament per estalvi energètic) tinguin obligades a gaudir 3 setmanes  al mes d’agost.

Però com sempre, no tots els treballadors tenen problemes en l’autorització, sinó que és arbitrari. Aquesta arbitrarietat  es posa de manifest quan una Administradora de centre, que denega a uns, amb comentaris com “ … estàs aquí  -dirigint-se a treballadors interins o temporals- perquè he justificat la necessitat de tenir més personal per un excés de carrega de treball,  si ara t’agafes la setmana quan vulguis com justifico la necessitat de que estiguis aquí!!! , i paradoxalment autoritza a un altre (que és el seu marit i volien fer les vacances junts),  amb l’agreujament de la desautorització del cap immediat d’aquest per està en ple període de matricula.

Aquest fet només respon a una situació d’abús d’autoritat!!!. L’abús d’autoritat és la principal font de corrupció moral i comença quan rebutgem  a acceptar la responsabilitat pel benestar dels altres, i, especialment,  per aquells que naturalment estan sota el seu càrrec. Una efectiva protecció dels drets dels treballadors  requereix d’una universitat de dret, en un escenari de llibertat, igualtat i legalitat.

Des dels CAU instem a que no es produeixin situacions d’abús de poder i que es miri de flexibilitzar al màxim el concepte “necessitats del Servei”.

UNA NOVA PERÒ ESCASSA OFERTA D’AVANTATGES PER LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA DE LA UAB

Ja sabeu que han renovat l’apartat de la intranet amb noves avantatges comercials???

Doncs no cal que correu a mirar, perquè tristament els avantatges comercials oferts a la comunitat universitària i, concretament al PAS de la UAB, tenen poc d’avantatge i molt de paperot.

Des de la perspectiva del PAS de la UAB i, tenint en compte que les nostres retribucions han anat disminuint en els últims temps, ara és més necessari que mai que, al costat del salari econòmic, existeixi un salari social que compensi d’alguna manera la nostra situació de pèrdua salarial.

Els beneficis socials extres al salari, atenent a les necessitats prioritàries dels treballadors són en aquest moment primordials i és fonamental que la UAB dediqui temps i voluntat a fer un estudi rigorós de les necessitats reals, per tal d’oferir avantatges realistes, pràctics i útils per la majoria.

De què ens serveix tenir avantatges a floristeries o joieries? Tot està bé, però necessitem uns avantatges adreçats a cobrir aspectes prioritaris com l’alimentació, la salut, l’activitat física, el transport, la conciliació familiar o la cultura.

Oferir menús saludables a bon preu, descomptes a assegurances mèdiques i a activitats relacionades amb l’esport, l’activitat física i la salut emocional, descomptes en transports, llars d’infants, ajuts a domicili per persones dependents, en formació i avantatges culturals, adquisició de llibres, museus, teatres, exposicions. En definitiva avantatges que ajudin a millorar el benestar personal i com a conseqüència també el benestar laboral.

Pensem que es tracta més d’una qüestió de voluntat i demanem al nostre gerent que tingui en compte aquesta petició i que estudiï la possibilitat d’oferir avantatges veritablement interessants i profitosos.

Darrera actualització de dijous, 11 de juny de 2015 08:57