Revista electrònica Quincacau 30 juny 2015 – Al·leluia, Al·leluia, la JPF convoca a assemblea al PAS funcionari

Al·leluia, Al·leluia, la JPF convoca a assemblea al PAS funcionari

Ens congratulem que. després de més d’un any de la constitució de la JPF. es convoqui assemblea al PAS-F. Des del CAU portem tot aquest any insistint en la necessitat d’aquesta convocatòria. També ens alegrem que la JPF us haguem presentat als companys i companyes la plataforma reivindicativa que es ratificarà en les assemblees del 30/6/15 i 1/7/15. Aquesta plataforma marcarà els objectius a negociar durant la resta de mandat de l’actual JPF. Us animem a que participeu de l’assemblea, on també es tractaran altres temes com la situació del personal interí i de l’auxiliar administratiu, entre d’altres.

 

Personal Interí, concurs-oposició a la vista?

Com ja sabeu la JPF està reclamant la convocatòria de concurs-oposició a l’escala auxiliar administrativa ja fa anys. La resposta de la gerència sempre ha estat la mateixa: l’actual normativa de la Generalitat impedeix la convocatòria pública d’oposicions, i afegeixen que, potser es podran convocar al 2016 si la Generalitat ho permet. Es a dir, que és poc probable una convocatòria imminent de concurs-oposició.

Davant el bloqueig de la convocatòria d’oposicions la JPF va reclamar la negociació i acord del procés del concurs-oposició per a tenir-lo enllestit i poder convocar immediatament que legalment sigui possible. La proposta de la JPF (que ja coneixeu) es basa en convocatòries anteriors,  i es concreta en:

Oposició 70 punts
Idiomes Nivel C Català Obligatori i eliminatori Apte/No Apte
3a llengua Obligatori i  no eliminatori 10 punts
Questionari No penalitzen errònies Obligatori i eliminatori 25 punts
Exercici pràctic Amb PC Obligatori i eliminatori 35 punts
Concurs 30 punts
Mèrits 0,5 punts / mes treballat 30 punts

 

Les diferències principals amb la gerència son les següents:

  1. Proposen que la prova de 3a llengua sigui eliminatòria.
  2. Proposen entrevista i que aquesta sigui obligatòria i eliminatòria.
  3. Proposen destinar 95 punts per a la fase d’oposició i 5 punts per a la fase de concurs.

Com podeu comprovar les diferències son encara importants. Està prevista una comissió negociadora monogràfica per a intentar tancar amb acord com serà el proper concurs-oposició a l’escala auxiliar administrativa.

Un altra qüestió important que encara no s’ha posat sobre la taula de negociació és el número de places a convocar. RRHH ens informa que hi ha 77 interins sobre places vacants, la resta ho està com a reforç i/o suplències. Els CAU exigirà que es convoquin totes aquestes places vacants més, com es va fer a convocatòries anteriors, el 100% de les places que no estan a la RLT però ocupades més de 3 anys i el 50% de les que estiguin ocupades més d’un any. Queda clar que la voluntat és que es convoquin el major número de places possible. Us mantindrem informats si tenim avenços en la reunió de negociació del proper mes de juliol.

 

Personal interí, i després de les oposicions què?

Si és important la convocatòria del concurs-oposició a l’escala auxiliar-administrativa, també ho és que passarà amb el personal interí després de les oposicions. Encara que tots desitgem que el número de places que es convoqui sigui igual al número d’interins que tenim actualment a la UAB, és molt probable que aquest número sigui inferior.

Aquesta situació comportarà que no tots els interins actuals tindran la possibilitat d’aconseguir plaça de funcionari al concurs-oposició. Ens felicitarem pels que aconsegueixin ser funcionaris però també ens hem d’ocupar dels qui no ho aconsegueixin. Es per preveure aquesta eventualitat que els CAU proposa que la llista destinada a la futura “bossa d’interins” estigui integrada primerament pels actuals interins de la UAB que no hagin aconseguit plaça al concurs-oposició i després per la resta de candidats que hagin superat el procés, ordenats per prelació de la qualificació aconseguida. Creiem que s’ha de tenir en consideració als interins que ja porten en molts casos més de 7 anys entre nosaltres i coneixen i desenvolupen més que correctament la seva tasca professional.

Tindrem oportunitat d’abordar aquesta qüestió a les assemblees convocades pel 30/6/15 i el 1/7/15.

Personal Interí, quants i fins a quan?

Des dels CAU lamentem que la JPF no tingui una proposta global respecte a la situació del personal auxiliar administratiu interí. Els CAU us vol informar de com està la situació a dia d’avui amb la intenció que pugueu formar el vostre propi criteri abans de les assemblees convocades pel 30/6/15 i el 1/7/15.

De totes és conegut el compromís del Rector, fins i tot expressat davant del claustre de la UAB, de no procedir a acomiadar a cap interí auxiliar administratiu de la UAB. Aquesta va ser una reivindicació antiga de la JPF que es va aconseguir amb l’actual Rector. A data d’avui no s’acomiaden interins però, potser no sabeu que, el número d’efectius està baixant. En uns 20 mesos hem passat aproximadament de 224 a 204 interins. Aquesta situació es produeix per la sol·licitud de baixa a la UAB per diverses raons, la principal és que, davant un futur de precarietat sense final a la vista, hi ha interins que aprofiten d’altres ofertes de treball. Aquest fet comporta que la càrrega de feina augmenti encara més per a la resta d’interins i funcionaris de la UAB. La gerència i RRHH reconeixen que hi ha serveis sobrecarregats i tasques per cobrir, és per això que proposen a la JPF dues sortides:

  1. Incorporar més personal interí.
  2. Reassignar els actuals interins en funció de les àrees o serveis de la UAB on siguin més necessaris en cada moment.

Des dels CAU creiem que en l’actual situació d’atur massiu al nostre país és important treure de l’atur a quantes més persones millor i frenar-lo ens sembla sindical i socialment poc defensable. D’altra banda avançar pel camí de les re assignacions a la llarga es pot aprofitar per reduir personal, amb la corresponent afectació al personal interí.

Tindrem oportunitat d’abordar aquesta qüestió a les assemblees convocades pel 30/6/15 i el 1/7/15.

Darrera actualització de dimarts, 30 de juny de 2015 06:11