Revista electrònica Quincacau Novembre 2017 – A LA FI UN RECONEIXEMENT PALPABLE PER AL PERSONAL INTERÍ AUXILIAR ADMINISTRATIU

A LA FI UN RECONEIXEMENT PALPABLE PER AL PERSONAL INTERÍ AUXILIAR ADMINISTRATIU

 

 

Davant els rumors, dubtes, informacions diverses i disperses al voltant del possible augment retributiu del personal interí auxiliar administratiu, els CAU volem aclarir algunes qüestions.

Llegiu-ne més 

 

LA SITUACIÓ ABSURDA DE LA CARRERA PROFESSIONAL DELS ADMINISTRATIUS DE BIBLIOTEQUES

 

La carrera professional hauria de ser un conjunt ordenat d’oportunitats d’ascens i d’expectatives de progrés, segons els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Llegiu-ne més

 

PENSEU TAMBÉ EN EL PERSONAL DE TARDA!!! PROPOSTA DE REVISIÓ DEL NIVELL DELS RESPONSABLES DE TARDA

 

Hauria de ser objectiu de la institució la revisió de la carrera professional del personal de tarda, ja que és evident que existeix una mancança del reconeixement de la responsabilitat que assumeixen, i repercutiria sobre la qualitat del servei.

Llegiu-ne més