A la fi un reconeixement palpable per al personal interí auxiliar administratiu

A la fi un reconeixement palpable per al personal interí auxiliar administratiu

Davant els rumors, dubtes, informacions diverses i disperses al voltant del possible augment retributiu pel personal interí auxiliar administratiu, els CAU volem aclarir algunes qüestions:

Històricament la JPF ha reivindicat que el personal interí havia de cobrar la retribució del lloc de feina que ocupava i no el mínim de l’escala per la qual era contractat. Cap Gerència havia volgut entrar a negociar aquesta qüestió al·legant diverses causes, majoritàriament pressupostàries.

Sempre ha estat inclosa a la plataforma reivindicativa de la JPF aquesta qüestió, raó per la qual quan va accedir el nou equip de govern al càrrec se li va emplaçar a atendre l’augment retributiu del personal interí auxiliar administratiu. Hem de reconèixer que aquest Equip de Govern i Gerència han estat els primers en voler entrar en la negociació del tema deixant clar que estaria subjecte a les disponibilitats pressupostàries.

Atenent a aquesta premissa, el vicerector ens va fer una proposta inicial en la qual fins als 80 primers interins que superessin les proves de l’actual procés de concurs-oposició a l’escala administrativa, però que restessin per sota dels 15 millors candidats que accedirien a ser funcionaris de l’escala administrativa, passarien a ser administratius interins amb la seva corresponent retribució. I aquest procés s’aniria repetint en els següents 2 processos de concurs-oposició fina a arribar a que tothom hagués accedit com a interí administratiu.

A la JPF no li va semblar una proposta adequada, doncs feia discriminació entre els interins a través del resultat d’un concurs-oposició i no ens semblava adequat. Si acceptàvem que el passi a interí administratiu fos gradual, havia de ser gradual per a tot el col·lectiu en el seu conjunt.

A aquest efecte la JPF va fer una contraproposta en la que en un primer any s’equipararia el nivell retributiu de tot el personal interí auxiliar administratiu com a C2.16 (actualment és C2.14) i en un segon any i definitiu passaria a ser personal interí administratiu C1.16 i percebre la corresponent retribució.

La Gerència va respondre a la comissió negociadora del 18/10/17 que no ho pot fer en dos anys, que hauria de ser en tres i avançava com a possible proposta la següent:

  • 1r any: passi retributiu de C2.14 a C1.14
  • 2n any: passi retributiu de C1.14 a C1.15
  • 3r any: passi retributiu de C1.15 a C1.16

La Gerència ens va demanar temps per a poder quantificar el muntant global de tota l’operació, perfilar la seva proposta definitiva i anar contrastant-la amb la JPF per a que com a molt tard, a la propera comissió negociadora prevista pel 14/12/17 estigui tancat i signat l’acord.

Ens va expressar que el efectes econòmics del 1r any no serien a partir de 1/1/18 i un membre de la JPF va manifestar que estaria bé fer-ho a partir de l’1/3/17 i fer-ho pràcticament coincidir en el temps amb la pressa de possessió dels 15 nous administratius sorgits del concurs-oposició. Així s’aconseguiria que tot el personal que ara és interí auxiliar administratiu seria reconegut com a personal administratiu. Uns com a funcionaris de l’escala i d’altres com a interins de la mateixa escala.

Esperem haver ajudat a la clarificació de la situació i tornem a posar a la vostra disposició el nostre correu electrònic ( cau@uab.cat) per a atendre les vostres demandes d’informació, aclariments, etc…

 

Oferta Pública d’Ocupació 2017: l’Equip de Govern ha après la lliçó.

L’Oferta Pública d’Ocupació (OPO) s’origina a partir de les vacants produïdes durant un any concret i la proposta d’augment dels efectius. Com que des de fa ja alguns anys aquest augment està prohibit per llei només resta la primera opció. La Generalitat ja li ha autoritzat a la UAB l’OPO corresponent al 2017 que la conformen 43 vacants de personal funcionari i laboral.

L’any passat l’Equip de Govern va fer almenys dues actuacions greus en referència a l’OPO de 2016 que la JPF va denunciar de forma enèrgica:

  • No es va negociar l’OPO amb la JPF per primera vegada a la UAB abans de la seva publicació al DOG. Es va incomplir la reglamentació al respecte.
  • No tota l’OPO es dedicava a l’escala bàsica d’accés (auxiliar administrativa) com era habitual a la UAB.

La primera situació aquest any ha quedat resolta doncs estem negociant amb la Gerència l’OPO de 2017 (l’Equip de Govern ha après la lliçó) però no pas la segona doncs continuen proposant repartir l’OPO entre les diferents escales de funcionaris.

La JPF ha tornat a proposar que tota l’OPO es concentri en la escala administrativa, situació que la Gerència, de moment, no admet.

Pels CAU una de les seves prioritats sindicals és combatre la precarietat laboral. És per aquesta raó entre d’altres per la que proposa que tota l’OPO hi vagi a l’escala administrativa i així que quants més auxiliars administratius interins puguin accedir a ser funcionaris de l’escala administrativa més disminuïm la precarietat. Estem en una situació en la que més del 20% de la plantilla de funcionaris és interina. Ho hem de combatre amb totes les opcions possibles i una d’elles és l’OPO.

La negociació s’ha de tancar en un espai breu de temps doncs ha d’estar publicada al DOG abans del 31/12/17.

Des dels CAU seguirem reclamant que totes les places de l’OPO siguin destinades al proper concurs-oposició a l’escala administrativa previst pel 2018.