art-1 Abril 2017 – 1.088.915€ de pèrdua de la nostra massa salarial?

1.088.915€ de pèrdua de la nostra massa salarial?

El “Projecte de millora de servei” que intentava compensar la imposició de les 37,5 hores setmanals pot significar una despesa de 1.088.915€ de despesa de formació, que forma part de la massa salarial del PAS

Els CAU-IAC estem absolutament en contra de que l’anomenat “Projecte millora del servei “ (PMS) s’hagi lligat al calendari laboral i signifiqui, a la pràctica la renúncia per part dels organismes unitaris a defensar les 1462h anuals (35 setmanals) del nostre conveni col·lectiu. Hem de recordar que l’actual calendari laboral continua imposant un increment de 37.5h setmanals, el que significa un increment d’aproximadament un 8% de l’horari. Vaja, que treballem gratis un 8% de la jornada o, el que es el mateix, que no ens paguen un 8% del nostre sou… En altres paraules, un sou anual a la UAB de 25.000€ se li estan “manllevant” 2.000€ anuals…

Ara resulta que, a més, a la gerència se li ha acudit que el PMS es pagui des del pressupost de l’Àrea de formació. Cal recordar que el pressupost de l’Àrea de formació forma part de la massa salarial el PAS… En altres paraules, es diner que es descompta de la nostra nòmina per a la nostra pròpia formació, gestionada des de gerència. Gerència no ens “dona” formació, ens la paguem nosaltres, que quedi clar!!

Segons càlculs de la pròpia gerència el PMS significarà 84.312 hores (Previsió d’hores ofertades) del PAS que es dedicaran a uns brainstorming dirigits per d’un professional… Bé: la pròpia gerència, quan fa l’estudi de relació entre despesa en formació i massa salarial, computa els costs de personal en formació dins l’horari laboral de PAS, per una valor de 19,87€ per cada treballador i hora. La xifra del projecte de gerència sumaria així 1.088.915€* (84.312h aplicant 65% d’estimació= 54.802 hores x 19,87€), que es podrien imputar com a despesa en formació i, en conseqüència, desviar-se de la nostra massa salarial al fer el tancament del pla de formació 2017. La plantilla del PAS de la UAB suma, en aquest moment, 2.130 persones (segons xifres de les últimes eleccions al Claustre UAB)…

Resumint: que aquest any la gerència de la UAB ens “manllevi” aproximadament 2.000€ ens en podria costar 511€ i 22 cèntims… Per persona!!

A més, des de la nostra Secció sindical, hem demanat el detall de cost previst per aquesta formació: perquè l’única informació que ens han fet arribar es la previsió d’hores per a aquesta formació… I que ho inclouran dins del Pla de formació 2017, però sense detallar el cost previst; que de bon segur pujarà un pico!

El números aquí descrits ja generen una certa perplexitat… Però ens manca saber algunes dades… D’una banda quina serà la persona, o empresa de formació i coaching, que s’embutxacarà part del cost previst de la formació d’aquet projecte… I d’altra, en què s’han gastat els romanents d’anys anteriors. Cal remarcar que els últims anys els romanents del pressupost de formació del PAS la UAB se’ls ha embutxacat la caixa central de la UAB; i els gasta en altres despeses alienes a la formació del PAS sense traspassar-los al pressupost del any següent, i desviant-los de la massa salarial…

Ja n’hi ha prou de ficar cullerada a la formació del PAS.

*Per realitzar aquest càlcul s’ha multiplicat el 65% del nombre d’hores estimades de formació (solo en PMS) realitzes dins la jornada laboral durant l’any 2017 (54.802 hores) per una estimació del preu hora de cada treballador (19,82€). Les 54.802 hores es calculen aplicant el 65% (estimació) al total de hores realitzades durant l’any en PMS (84.312 hores realitzades). El preu hora de 19,87€ es calcula dividint la massa salarial de l’any 2015 (51.595.995,00 €) pels 1.641 treballadors PAS. Obtenim així un sou mitjà anual de 31.441,80 € que dividint pels 1.582 hores que dura la jornada laboral anual, desde l’aplicació de la llei 5/2012, dóna com a resultat el 19,87 €. (dades extretes dels últim informe de tancament del Pla de Formació 2015)

Darrera actualització de divendres, 7 d’abril de 2017 08:05