Art-1 butlletí electrònic abril 2010 – EL FONS D’ACCIÓ SOCIAL? JO EM QUEDO AMB TOT EL QUE SOBRI

EL FONS D’ACCIÓ SOCIAL? JO EM QUEDO AMB TOT EL QUE SOBRI…

La gerència ha decidit, de forma unilateral, apropiar-se dels excedents del Fons d’Acció Social (FAS) per a eixugar el deute de la UAB. Els CAU ens oposem diametralment a aquesta mesura.

Imagineu, només per un segon, que la Gerència de la UAB decidís, unilateralment, que la part del vostre sou que no gasteu durant un mes, us la prendrà amb l’objectiu de destinar-ho a eixugar el deute de la UAB. Bé, doncs ara deixeu d’imaginar, això ja està passant.

Com segurament molts de vosaltres sabeu, el mandat del Vè Conveni del PAS Laboral, encara vigent, explicita la constitució del Fons d’Acció Social de la UAB, el qual obliga a destinar l’equivalent del 0,5 % de la massa salarial del personal a compensar una part de les despeses que poden generar diverses situacions, com ara els fills amb discapacitats, despeses mèdiques, diverses malalties, etc. A la UAB, el col·lectiu de PAS funcionari va aconseguir un acord que igualava les condicions amb els laborals en aquest sentit. Ras i curt: la UAB rep una partida pressupostària equivalent al 0,5% de la massa salarial de tots els seus treballadors (enguany uns 312.000€, aprox.) per aquest concepte.

Tant els supòsits susceptibles dels ajuts com la quantia dels mateixos, així com la gestió, liquidació i publicació del pressupost, és responsabilitat de la Comissió del Fons d’Acció Social de la UAB, de caire paritari entre la Gerència  i els representants sindicals de Junta i Comitè. Aquesta Comissió, durant els dos exercicis d’aplicació, fins ara, del FAS, ha procurat ajustar-se als acords, als criteris de rectitud i estalvi inherents al fet de tenir entre mans diners que són de tots nosaltres. Cal parar esment, a més, que el propi reglament de la Comissió del Fons d’Acció Social explicita que, la part del pressupost anual del FAS que dels ajuts resti, s’acumularà per al del proper exercici, o es repartirà, atenent d’altres sol·licituds.

I vet aquí quan ens trobem què, durant les reunions de la Comissió del Fas d’enguany, la part gerencial ens diu, textualment i sense miraments que, la part sobrant del FAS d’aquest exercici – i, per extensió, també la de l’any passat- passarà a eixugar part del deute general de la UAB. Maco, oi? Estem parlant, aproximadament de vora 200.000 €, si sumem els dos anys que porta el FAS vigent. Sense negociació, ni legalitat aparent, tarannà habitual d’aquest equip gerencial, s’apropien de l’excedent dels diners del FAS per a “tapar forats” dels quals el PAS no en tenim ni la més remota responsabilitat. Se’ns anuncià, tanmateix, què tots els excedents de totes les partides pressupostàries relatives al PAS, com ara formació, etc. tindran el mateix destí, en ares de l’aplicació del PRIM, la sacrosanta crisi econòmica, i la Sindicatura de Contes.

La qüestió real és si, a banda de malabarismes contables, la Gerència té la potestat legal d’apropiar-se d’uns calés que no són seus, de tornar a incomplir un mandat del Conveni, de renegar dels pactes que ells mateixos han signat, i de demanar, un cop més la solidaritat del PAS per fer un cop de mà a eixugar un deute que prové directament de la seva mala gestió. No cal dir, doncs, que des de els CAU ens oposem diametralment a tals mesures de –com ells ho anomenen- “contenció de la despesa”, i intentarem, per tots els mitjans al nostre abast que no es duguin a terme.

Darrera actualització de dijous, 15 d’abril de 2010 09:46