Art-1 butlletí electrònic abril 2014 – El nou model de càrrecs a la UAB

El nou model de càrrecs a la UAB

El passat dimecres 5/3/2014, a la sessió del Consell de Govern, es va aprovar l’anomenat model de càrrecs per 32 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions, deixant ben clar que el repartiment del pressupost pot ser tan arbitrari com es vulgui, en funció de a qui beneficiï.

Aquest model de càrrecs regula diferents aspectes per al Personal Docent Investigador que es presenta, voluntàriament, a un càrrec. En funció del càrrec, les persones tenen dret a:

  • Reducció de docència, evident, si assumeixes altres tasques (de direcció o gestió) es redueix la teva docència.
  • Substitució, normal, la docència no es pot veure afectada i els alumnes han de continuar rebent la docència amb normalitat.
  • Tram de Gestió, acceptable, la resta dels PDI poden optar a trams de docència o investigació mentre d’altres assumeixen la responsabilitat d’un càrrec.
  • Sabàtic, inversemblant, mentre el PAS perd els dia addicional de vacances (aquell que ens “donaven” desprès de treballar 15 anys), els càrrecs tenen dret fins a un any per quatre de gestió.
  • Complement de càrrec, vergonyós, tot càrrec té un complement mínim de 2.000€ anuals per càrrec acumulables (una mateixa persona pot tenir més d’un càrrec i complement).

Volem, a més, posar en context el que vol dir complement de càrrecs. L’Equip de Govern es felicita per haver aconseguit reduir la partida pressupostaria dels complements de càrrecs en 185.000€. Ara NOMÉS és de 1,5M€.

Algunes dades per a poder comparar:

  • El pressupost destinat a ajuts al transport i Fons d’Acció Social de 2012 (just abans de ser eliminat) era de 556.551€ per a tota la comunitat universitària, el pressupost destinat al FAS del PAS era de 277.209€. Dins aquesta partida estava, per exemple, els ajuts a fills amb discapacitat, que tant està costant trobar una solució imaginativa per recuperar.
  • El pressupost total de beques d’ajut a l’estudi és de 1.688.765€. Es podrien, pràcticament, duplicar les beques als estudiants.
  • Els ajuts a la matrícula pels treballadors al pressupost de 2012 va ser de 446.069€, també va ser eliminat.
  • Els ajuts al transport pels treballadors al pressupost de 2012 va ser de 279.342€, un altre concepte eliminat.

És evident que l’Equip ens dirà que tots aquests conceptes han estat eliminats per la legislació vigent i, en canvi, aquesta mateixa legislació permet la concessió de complements de càrrecs, però no és menys cert que, en la mateixa sessió del Consell de Govern es va reconèixer un deute amb hisenda per l’IRPF de 29,5M€.

La conclusió que cal treure és que, per segons què, si que hi ha diners.

Darrera actualització de dimarts, 1 d’abril de 2014 09:471