Art-1 butlletí electrònic desembre 2011 – SRA. RIPOLL, VAGI-SE’N.

El seu temps s’ha acabat

SRA. RIPOLL, VAGI-SE’N.

Ens calen responsables públics que defensin realment el sector públic i que siguin capaços d’aplicar reformes per millorar-ho i no per destruir-ho.

La Sra. Ana Ripoll  ni ha defensat conseqüentment la nostra universitat pública, ni està interessada a aplicar reformes que puguin posar en qüestió, encara que sigui modestament, els interessos corporatius d’aquells que la van escollir.

En aquests temps de preocupació i indignació pels aconteixements econòmics i polítics, exemples de coherència en la defensa del sistema públic com els donats pel doctor Miquel Vilardell, president del Col·legi de Metges i la periodista Mònica Terribas, directora de TV3 mereixen, per escassos,  ser destacats.

Cap dels dos personatges es pot encasellar, ni de lluny, en allò que diríem “rojos”, alternatius o “antisistema”, etiquetes amb les quals hom pretén desautoritzar tot sovint a aquells que ens manifesten críticament amb tot el que està passant.

Més aviat és tracta de persones que, des del sentit comú i des del compromís amb les seves responsabilitats públiques, han estat capaços de dir no a uns polítics que pretenen destruir o reduir a la seva mínima expressió allò que anomenem estat del benestar, que en el nostre país encara era un objectiu a llarg termini i que, donades les circumstàncies, sembla ja absolutament inabastable.

Contrasta, tristament, el comportament d’aquests dos gestors públics amb el l’actuació d’altres que, tenint motius tant o més importants per manifestar-se públicament, han optat pel silenci i l’acceptació “pesebrera” dels dictats dels governants i dels poders econòmics que els mouen.

En general, aquesta ha estat l’actitud dels nostres benvolguts rectors de les universitats públiques, amb l’única preocupació, davant de les retallades econòmiques i davant de la estratègia d’entregar la universitat pública als interessos privats, de la defensa a capa i espasa dels interessos de la corporació acadèmica que els va col·locar en els seus càrrecs.

No podem negar que això té una coherència important, però se suposa que aquests rectors haurien de defensar, sobretot, els interessos de la societat que amb el seu esforç  i els seus impostos els manté, a ells i a tots els que treballem a la universitat pública.

En aquesta línia ha actuat també la nostra rectora, la Sra. Ana Ripoll, incomplint totalment les minses expectatives amb les que va arribar al càrrec.

El proper dia 20 de desembre, a la sessió del claustre de la UAB, un grup de claustrals  demanaran (si els deixen) a la Sra. Ana Ripoll que se’n vagi. I ho faran, igual que ho han fet el doctor Vilardell, la Sra. Terribas i molts milers de ciutadans, des del sentit comú i des de la responsabilitat de defensar allò públic, perquè veiem que per aquest camí anem a la catàstrofe.

Necessitem responsables que defensin realment el sector públic i que siguin capaços d’aplicar reformes per tal de millorar-ho i no per destruir-ho.

La Sra. Ana Ripoll  ni ha defensat conseqüentment la nostra universitat pública ni està interessada a aplicar reformes que puguin posar en qüestió, encara que sigui modestament, els interessos corporatius dels que la van escollir.

Per totes aquestes raons, els Col·lectius Assemblearis d’Universitat li tornem a dir:

SRA. RIPOLL, VAGI-SE’N.

Darrera actualització de dilluns, 19 de desembre de 2011 13:13