Art-1 butlletí electrònic juliol 2011 – Aprovat el document de mesures de contenció de la despesa per l’any 2011

Aprovat el document de mesures de contenció de la despesa per l’any 2011.

“Que los árboles no nos impidan ver el bosque”.

El passat 30 de juny, la comissió d’Economia de la UAB aprovava un document de mesures de contenció de la despesa per a l’any 2011. Pel que fa referència a les mesures pel personal d’administració i serveis, cal indicar que d’una posició inicial de la gerència on es contemplava una possible reducció significativa del nombre d’interins i una congelació total dels processos de selecció, es va passar a una posició menys lesiva pels interessos del PAS en tant que es manté en termes generals l’actual plantilla d’interins i es fa efectiva la totalitat de l’aplicació de l’acord de biblioteques que havia quedat parcialment bloquejat. Els CAU valorem positivament aquesta petita millora però, alhora, ens sentim amb la obligació de manifestar que aquest petit triomf no ens ha d’ocultar la gravetat de les perspectives que es presenten per la UAB i pel PAS a partir de l’1 de gener de 2012.

El passat 30 de juny, la comissió d’Economia de la UAB aprovava un document de mesures de contenció de la despesa per l’any 2011. Pel que fa referència a les mesures pel personal d’administració i serveis, cal indicar que d’una posició inicial de la gerència on es contemplava una possible reducció significativa del nombre d’interins ((posició inicialment acceptada pel responsable del sindicat CCOO) i una congelació total dels processos de selecció, es va passar a una posició menys lesiva pels interessos del PAS en tant que es manté en termes generals l’actual plantilla d’interins i es farà efectiva la totalitat de l’aplicació de l’acord de biblioteques que havia quedat parcialment bloquejat.

Aquesta millora, petita però significativa, té molt a veure amb l’èxit de la campanya de recollida de signatures, plantejada per la JPF i recolzada pel comitè d’empresa, que es va saldar amb un resultat de més de 900 signatures recollides en 5 dies.

Els CAU, que vam proposar aquesta campanya i que ens hem implicat fortament en ella, ens congratulem dels seus resultats immediats. Ara bé, ens sentim amb la obligació de manifestar que aquest petit triomf no ens ha d’ocultar la gravetat de les perspectives que es presenten per la UAB i pel PAS a partir de l’1 de gener de 2012.

En aquest sentit, fa unes setmanes, l’Equip de Govern emetia un comunicat en el que reconeixia que amb les retallades pressupostàries previstes pels propers anys, “la UAB podria acabar generant un dèficit acumulat de més de 150 M€ per a l’exercici 2014, la qual cosa implicaria el col·lapse econòmic de la nostra Universitat.”

Després de reconèixer la seva incapacitat per “prendre mesures estructurals que garanteixin la viabilitat de la nostra universitat” en aquest context, l’Equip de Govern, lluny d’expressar la seva discrepància amb unes polítiques que únicament defensen els interessos dels poderosos i són contràries als interessos públics, manifestava “que hauria de ser el Govern de la Generalitat, treballant conjuntament amb les universitats catalanes, qui hauria d’adoptar aquelles decisions més severes que poden afectar sensiblement el conjunt del sistema universitari català, per tal de fer-lo financerament viable.”

En resum, l’Equip de Govern de la UAB es manifesta d’acord amb la política de retallades que planteja el govern i convida a la Generalitat a realitzar-les directament, això si, comptant amb la seva col·laboració.

Si recordem quin sector de la comunitat universitària és el que ostenta el poder a les universitats públiques en general, i a la nostra en particular, i si analitzem actuacions i omissions concretes de l’actual Equip de Govern podrem entendre que el sentit de la col·laboració que aquest  Equip ofereix a la Generalitat anirà, molt probablement, en la línia de salvaguardar aquests interessos en detriment dels de la resta de col·lectius universitaris

Si revisem les propostes del govern de Convergència i Unió en matèria de reforma de la universitat pública catalana (veure Informe Mas-Colell en la Intranet), comprovarem, a més, que les reformes plantejades van majoritàriament a endurir les condicions d’estudi o treball d’estudiants, PDI no funcionari i PAS, i a consolidar el sotmetiment de la universitat pública als interessos privats.

Per totes aquestes raons, els CAU fem una crida al PAS a implicar-se activament a la mobilització en els propers mesos i ens comprometem a continuar treballant en aquest sentit. També, reiterem la nostra exigència de dimissió de la Rectora i de tot el seu equip i ens comprometem a continuar treballant per la convocatòria immediata després de vacances, d’un claustre extraordinari per debatre l’actual situació de la UAB així com l’actuació d’aquest Equip de Govern.

Darrera actualització de dimecres, 20 de juliol de 2011 07:21