Art-1 butlletí electrònic maig 2010 – Mesures que els CAU proposem als treballadors/es per recuperar la credibilitat i la confiança en la Junta del Personal Funcionari

Mesures que els CAU proposem als treballadors/es per recuperar la credibilitat i la confiança en la Junta del Personal Funcionari.

Recollint les opinions i aportacions que un grup de treballadors/es manifestaven públicament fa unes setmanes, i en la línia d’actuació que portem a terme des de la nostra creació, els Col·lectius Assemblearis d’Universitat (CAU) plantegem al PAS funcionari de la UAB les mesures mínimes que considerem necessàries per tal de “rectificar el rumb” seguit en el últim període per la Junta de Personal Funcionari (JPF). Aquestes passen per una política de transparència i participació del conjunt dels funcionaris/es a la JPF.

Recollint les opinions i aportacions que un grup de treballadors/es manifestaven públicament fa unes setmanes, els CAU, en la línia d’actuació que portem a terme des de la nostra creació, valorem també que és imprescindible recuperar la dinàmica participativa i decisòria del conjunt de treballadors per tal de que, en tot moment, l’actuació de la JPF respongui als interessos i desitjos generals del col·lectiu.

En aquest sentit, i com a part fonamental de la nostra proposta per a les properes eleccions sindicals, plantegem al conjunt de treballadors/es que formen part del col·lectiu del PAS funcionari de la UAB les mesures mínimes que considerem necessàries per tal de “rectificar el rumb”  seguit per la JPF en els últims anys, i que, segons la nostra opinió, passen per:

1.- Immediatament després de les eleccions, creació d’un grup de treball integrat per membres de tots els sindicats amb representació a la Junta per tal de redactar una proposta de plataforma reivindicativa per període 2010-2014. Aprovació de la proposta pel plenari de la JPF, enviament de la proposta als treballadors/es, obertura d’un període de recollida de propostes i esmenes per part dels treballadors/es i convocatòria, passat l’estiu, d’una assemblea general del PAS funcionari per votar la proposta de plataforma.

2.- El compromís per escrit de que la JPF consultarà als treballadors/es la signatura, o no, de les propostes d’acord que es puguin negociar amb la gerència. Seran els treballadors/es, mitjançant la convocatòria d’assemblees o referèndums, els que tinguin sempre la decisió final al respecte.

3.- El compromís per escrit de que, almenys un cop cada any, la JPF convocarà una assemblea general decisòria de control de la seva actuació i de revisió de la plataforma reivindicativa aprovada pels treballadors.

4.- La posada en marxa del web de la Junta on aquesta informi permanentment de la seva opinió i actuació. Una web que estigui oberta als treballadors/es i a la totalitat d’opcions sindicals amb representació sindical.

5.- Dinamitzar el correu electrònic de la JPF per tal d’assegurar la resposta  a les consultes o opinions que facin arribar els treballadors/es.

6.- Informar regularment als treballadors/es, mitjançant el web, de l’activitat de la Junta, a saber:

* Plenaris de la JPF (Actes)

* Reunions de negociació (Actes)

* Reunions del Comitè de Seguretat i Salut i activitats de prevenció relacionades amb el PAS-f (Actes)

* Altres informacions d’importància.

Aquesta és la proposta de mínims que considerem que ha d’aplicar la nova Junta per tal de recuperar la seva credibilitat i capacitat de mobilització.

Que s’apliqui o no dependrà del resultat electoral del dia 27 de maig i el resultat electoral depèn de la decisió individual de cadascú dels membres del PAS funcionari. Aprofitem aquesta oportunitat per tal de que no es torni a repetir la història d’aquests 4 anys passats.

Darrera actualització de dijous, 6 de maig de 2010 21:09