Art-2 butlletí electrònic abril 2010 – MY WEB TIME

MY WEB TIME

El nou programa de gestió horària. Una eina més eficaç per a  la gestió horària o … un mecanisme de major control per part dels responsables?

La implementació de noves eines de gestió, que facilitin els processos a desenvolupar per part dels treballadors, hauria d’interpretar-se com a una millora.

El problema sorgeix quan, des de l’Àrea de Recursos Humans, fan una presentació molt genèrica i difusa del nou programa informàtic i remeten a les administracions de centre per a una major concreció de l’aplicatiu. No cal esmentar la discrecionalitat amb la qual acostumen a actuar aquestes administracions. Tot plegat està creant un creixent malestar entre el personal.

En el cas del nou programa de gestió horària mywebtime i des del punt de vista del treballador trobem una sèrie d’aspectes positius, com:

– Autogestió de les incidències. El programa permet que sigui el propi treballador el que informi, segons el seu criteri, del tipus d’incidència que correspongui.

– El programa permet visualitzar, d’una manera fàcil, els marcatges de tot un mes, en una única pantalla, sense necessitat d’entrar dia a dia per veure els nostres marcatges o incidències. A més de poder obtenir informació sobre dies de regularització, vacances, hores acordades, etc.

Però no hem de deixar de banda, els aspectes negatius (no tant per la pròpia aplicació, si no més aviat pel mal ús que d’aquesta se’n puguin fer) que comporta, com:

– La creació d’una nova figura mitjancera entre el/la treballador/a i l’Administració de Centre, anomenada “validador intermedi”. Aquesta figura ja existia, però amb el nou aplicatiu se li atribueixen noves potestats com la de poder o no validar una incidència. Un prescindible filtre més, que depenent de la formació (sobre l’aplicatiu que tingui) i de la comprensió de cada “validador” generarà més problemes dels que solucionarà.

– Com ja hem comentat, la presentació d’aquesta nova eina va ser més informativa que formativa. Algunes administracions de Centre han organitzat formacions complementàries, positives, però insuficients ja que no han estat per a tot el personal.

– En cas d’una visita o unes proves mèdiques, per què el/la treballador/a ha de mostrar o escanejar-li els documents mèdics a aquest “validador intermedi”?  Dubtem de la seva legalitat i ningú pot obligar-nos, a mostrar un document mèdic al nostre cap directe.

– Amb el nou aplicatiu el “validador intermedi” té accés a tota la nostra gestió horària, independentment de que hi hagi o no incidències. Això, pot significar una eina de major control i pressió, que pot ser utilitzada de manera arbitrària per part d’alguns caps. A més dels dubtes que pot generar, respecte a la privacitat que es garanteix a la llei de protecció de dades.

Si alguna persona pateix algun problema com a conseqüència de la posada en marxa de mywebtime, pot contactar amb nosaltres, mitjançant el nostre telèfon o correu electrònic.

Des del CAU, estem realitzant les consultes jurídiques necessàries per tal d’aclarir aspectes d’aquesta implementació, que poden vulnerar els drets de les treballadores i treballadors de la UAB. Us mantindrem informats.

 

Darrera actualització de dijous, 15 d’abril de 2010 09:46