Art-2 butlletí electrònic abril 2014 – Hores, extres i acordades

Hores, extres i acordades

Fem arribar la resolució de gerència sobre les hores extres del PAS de data 21 de març de 2012.

Aquestes últimes setmanes s’han detectat diferents casos de dubtes i conflictes derivats del desconeixement de la normativa relacionada amb l’aplicació de les hores extres i “acordades”.

Deixant de banda l’opinió de la nostra Secció Sindical, contrària a la realització d’hores extres (excepcionalitats a banda) i partidària d’un millor repartiment del treball entès com a dret i deure social, creiem que les possibles hores extres i acordades s’han de regular, ara mateix, pel decret de gerència actualment en vigor; cal tenir present, per altra part, que aquest decret normatiu no ha estat acordat amb la representació dels treballadors.

Per tal que en siguin coneixedors tots els interessats, tant els realitzadors d’aquests encàrrecs puntuals, com els responsables del control de la gestió horària, el publiquem a la nostra web per a que pugui ser de consulta de les persones interessades, i preguem als responsables de gerència de fer-ne màxima difusió en cas de modificacions o noves resolucions.

Resumint el document avancem que marca unes retribucions de 27,07 a 17,34€ per hora extra treballada, segons categoria laboral, i de 1h 45′ per hora realitzada fora de jornada per a tot el PAS (consulteu especificacions…). Apliqui’s doncs la resolució i evitem malentesos.

 

 

 

Darrera actualització de dimarts, 1 d’abril de 2014 12:36