Art-2 butlletí electrònic febrer 2010 – CAL MOBILITZAR-SE!! La gerència es nega a pagar el plus conveni

CAL MOBILITZAR-SE!! La gerència es nega a pagar el plus conveni i l’increment retribuitu dels complements del treballadors del PAS.

En un e-mail enviat el 28 de gener la gerència fa palesa la seva intenció de no pagar els 325 € del plus conveni del PAS-L, ni els increments retribuitius dels complements específics del PAS-f. Amb aquesta decisió la gerència incompleix els acords signats amb els representants dels treballadors deixant sense afecte els compromisos adquirits amb la plantilla.

La gerència intenta justificar aquesta decisió en els pressuposts generals de l’estat de l’any 2010, un document que es posterior als seus compromisos i que de cap manera pot afectar, amb caracter retroactiu, als acords previs amb els treballadors.

Aquesta inqüalificable decisió ens demostra el nul nivell de confiança que mereix aquesta gerència, la qual actua sota el paraigües polític de l’equip de rectorat, amb actituds de veritables trileros, impròpies de representants de l’administració pública. És per això que els CAU fem una crida als treballadors a mobilitzar-se seguint les propostes que facin les Seccions Sindicals des de la Junta de PAS-f i el Comitè d’Empresa del PAS-L.

Darrera actualització de divendres, 29 de gener de 2010 08:13