Art-2 butlletí electrònic febrer 2011 – El jutge detecta incorreccions en el procés de selecció d’una plaça de lletrat per al Gabinet Jurídic de la UAB

El jutge detecta incorreccions en el procés de selecció d’una plaça de lletrat per al Gabinet Jurídic de la UAB

La sentència, més enllà d’evidenciar les arbitrarietats de la part gerencial en aquest procés de selecció, esdevé una base jurídica per a la definició de categories i especialitats, tant als grups 1, com als grups sense definició, negociant la Relació de Llocs de Treball amb el Comitè d’Empresa.

En sentència del 9/12/2010 del conflicte col·lectiu 730/2009 del jutjat social 3 de Sabadell, el magistrat Julio Hernández ha detectat irregularitats en el tribunal que va adjudicar la plaça de lletrat, amb destinació al gabinet jurídic, del 15 d’abril del 2009.

Segons la sentència, es va produïr una incorrecció de procediment quan es va obligar a la candidatura que es presentava al torn de trasllat a realitzar unes proves (examen i entrevista) ja que l’adjudicació de la plaça hauria d’haver estat automàtica en ser l’única en el torn de trasllat. Segons la sentència la decisió va perjudicar la candidatura i podria haver creat una situació d’indefensió dels seus interessos.

Diu la sentència que no s’establia, a la convocatòria, cap categoria ni especialitat. Així doncs, el tribunal es va extralimitar en les seves competències en determinar-les: “en la convocatoria no se establecía categoría ni especialidad alguna en la plaza convocada, no pudiendo dicha categoría y especialidad como elementos del proceso de selección ser creados exnovo por el Tribunal de Selección”.

Els membres del tribunal escollits pel Comitè d’Empresa es varen mostrar contraris a aquesta decisió del tribunal de selecció i varen sol·licitar que s’adjudiqués la plaça a la candidatura per trasllat sense exàmen. La Secció sindical dels CAU a la UAB va considerar que la decisió del tribunal de selecció era un gravíssim precedent, que generava indefensió a tota la plantilla, ja que, de fet, negava el dret al trasllat dins de la mateixa categoria i especialitat en no reconéixer la part gerencial, per indefinició, aquests aspectes. Així doncs, en defensa dels interessos de tota la plantilla, es va presentar Conflicte Col·lectiu.

Aquesta sentència no només ha donat la raó als plantejaments dels CAU si no que va encara més enllà: la seva aplicació fa que tots els membres del grup laboral 1 es puguin traslladar a qualsevol altre plaça de grup 1 sense cap mena de proves, ja que la gerència encara no ha definit categories ni especialitats en aquest grup 1, cosa que hauria d’haver fet de forma negociada amb el Comitè d’Empresa en la RLT (Relació de llocs de treball). La sentència seria d’aplicació també per a qualsevol grup professional on no s’hagin definit categories i especialitats.

La sentència desestima la petició d’anul·lació del procés concursal sol·licitada, per imperatiu legal, per la Secció sindical (cosa que ens sembla lògica ja que el resultat del concurs hagués estat el mateix: adjudicar la plaça a la mateixa candidatura per trasllat directe). Així doncs, i clarificades les raons que han permès que no es donés un greu precedent en els processos de selecció, els CAU no creiem convenient presentar recurs a una sentència la qual acceptem i fem nostra. Restarem vigilants a que la part gerencial tingui en compte aquesta sentència en els futurs processos de selecció.

Darrera actualització de dimarts, 8 de febrer de 2011 13:36