Art-2 butlletí electrònic febrer 2013 – Què passa amb els contractes de capítol VI?

Què passa amb els contractes de capítol VI?

El jutjat de Sabadell ha considerat improcedents dos acomiadaments denunciats per treballadores de capítol VI de la UAB, en considerar que els seus contractes d’obra i servei es trobaven en situació de frau de llei, ja que havien de ser indefinits.

No és pas nova la polèmica sobre els contractes d’obra i servei que es duen a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona, del personal de capítol VI, o tècnics de suport a la recerca. I no és nova, perquè ja s’ha denunciat públicament la fraudulència dels mateixos en diverses ocasions: moltes de les persones contractades sota aquesta tipologia portem més de dos anys i, a més, ocupem places estructurals i no pas projectes o serveis puntuals. Un contracte temporal ha d’estar limitat en el temps -màxim dos anys-, tenir adjudicades unes tasques específiques, tenir substantivitat pròpia, i estar clarament definits l’obra o el servei a cobrir (article 15, TRLET). Actualment, gairebé 700 persones a la UAB estem sota aquest tipus de contractació, el Capítol VI,amb la manca de drets que comporta respecte la resta de personal de la UAB. I només 100 d’aquests contractes tenen data de finalització, per tant, ja s’infringeix, com a mínim, un dels elements establerts pels contractes temporals, en la majoria dels casos.

La política que ha dut a terme aquesta universitat durant als darrers anys ha estat: cobrir places de Capítol I amb places de capítol VI. D’aquesta manera, s’han anat engruixint el volum de personal d’aquest últim grup. Però, per què? Per aprofitar l’abaratiment dels costos de personal que comporta aquesta contractació, per la major facilitat d’acomiadament i per la manca de drets dels quals gaudim (menys formació, menys salari, etc.). S’ha venut que servim per cobrir la part variable de la feina, però, en realitat, moltes de nosaltres estem cobrint tasques que no són variables, sinó estructurals en la universitat i que, sense elles, ni els serveis ni els departaments podrien funcionar.

El que si és una novetat  és que el poder judicial estigui reconeixent el frau d’aquesta mena de contractes. Ja són dues les sentències que, recentment, s’han dictat a favor de les persones treballadores del capítol VI de la UAB, i de les que s’ha considerat improcedent els seu acomiadament. Les dues han estat dictades en el darrer mes d’octubre i, en ambdós casos, els arguments són clars: el tipus de contractació és un frau, un frau per les tasques que cobrien les persones, les quals, o bé no estan definides, o bé excedeixen la seva contractació, o fins i tot no es consideren temporals, doncs un contracte de més dos anys hauria de ser indefinit. Però, sembla que això no està comportant un canvi en les polítiques de contractació de la UAB, doncs, a més de recórrer les sentències, i seguir malbaratant diners públics, no evidencien cap canvi respecte les persones que segueixen contractades de forma fraudulenta -la majoria de capítols VI haurien de passar a ser places de capítol I-, ni vers les noves contractacions. Sembla que la gerència consideri aquests casos com a aïllats, i prova d’amagar-los, per tapar el veritable problema: la precarietat de gran part dels seus treballadors/es.

En la conjuntura actual, amb la privatització de molts serveis públics, dins i fora de la universitat, amb l’augment de taxes que comença a fer impossible l’accés als estudis universitaris per a moltes persones, amb una amenaça constant d’ERO a l’administració, i amb una crisi que volen fer pagar a les classes treballadores que no l’han provocat, no podem consentir que segueixin donant-se situacions que són clarament fraudulentes i d’explotació vers les persones treballadores, i que els deixa sense cap tipus de protecció davant l’acomiadament i la precarietat. En aquest sentit, és important seguir denunciant per tots els mitjans aquestes situacions, seguir organitzant-nos per abolir-les i seguir treballant per una societat lliure d’explotació, justa i igualitària.

Darrera actualització de dilluns, 4 de febrer de 2013 11:25