Art-2 butlletí electrònic juliol 2011 – Continua la mala gestió als Laboratoris de RTV de la Facultat de Ciències de la Comunicació

Continua la mala gestió als Laboratoris de RTV de la Facultat de Ciències de la Comunicació

Els laboratoris de Radio i Televisió de la Facultat de CC de la Comunicació, presumptament tancats des de 2006, han continuat funcionant amb assistant teachers –figura de dubtosa contractació -. Ara, recorren al portal INFOJOBS (link a Infojobs) per a seleccionar becaris amb el mateix perfil dels tècnics originals… Fins a on arribaran?

Fa quatre anys es va dissoldre (o això diuen) el servei de Laboratoris de RTV en aquesta Facultat. No repetirem el perquè d’una història tan desagradable que va suposar el trasllat de nou tècnics a altres serveis; es tractava de tècnics que, en molts casos feia més de divuit anys que donaven suport com a tècnics de plantilla en aquest Servei.

Després que el Consell de Govern, de data 2-11-2006 , dissolgués el Servei, es van crear altres llocs de treball anomenats “assistant teacher” (figura no legal) que en realitat eren contractes de professors associats, és a dir, ni més ni menys, persones contractades en precari que suplien les feines dels anteriors tècnics. Així, mantenint, d’amagat, un “no dissolt Servei”, convivien els 3 tècnics que estaven contractats com a substituts de baixes dels anteriors (sense plaça fixa) i els nous assistant teacher.

Hores d’ara potser volen extremar aquesta paradoxa, o potser veuen que no poden continuar amb aquesta il·legalitat, i han decidit convocar un concurs per a becaris/pràctiques amb la voluntat que aquests facin les tasques esmentades: MÉS PRECARIETAT A CANVI D’UNA BÓNA QUALIFICACIÓ I A UN PREU REGALAT.

Aquesta transformació, de tècnics a “assistant teachers” primer, i a becaris després, ha provocat que la direcció de la UAB, hagi convocat un concurs fóra dels canals oficials (link a infojobs), al portal privat INFOJOBS.

Aquest fet  suposa vulnerar els límits de les relacions laborals en aquesta universitat.

Les repercussions d’aquest fet són:

– La precarietat de nou places de personal laboral en els Laboratoris de la Facultat.

– Una contractació què, pensem, vulnera la legislació laboral.

– Una actitud prepotent i de menysteniment cap als treballadors que en el seu dia van ser expulsats del seu lloc de treball.

– Unes relacions laborals gens adients per a una institució com la nostra.

Els CAU denunciarem, allà on correspongui aquest seguit de b