Art-2 butlletí electrònic març 2011 – Oposicions a auxiliars administratius

Oposicions a auxiliars administratius

Situació a data d’avui

En els últims dies, s’han disparat els rumors sobre la possibilitat que la Generalitat impugni la convocatòria d’oposicions de qualsevol universitat pública catalana i, per tant, la oposició interna a l’escala auxiliar administrativa prevista a la UAB.

Des del CAU, volem informar-vos, exactament, sobre com està el tema a data d’avui:

1.- La Generalitat de Catalunya ha prorrogat el pressupost 2010 fins que no s’aprovi el  pressupost corresponent al 2011.

2.- Aquesta pròrroga del pressupost de l’any passat incorpora un seguit de  restriccions pressupostàries en matèria de personal, tant per l’Administració de la Generalitat com per d’altres institucions publiques directament dependents.

3.- Les universitats publiques catalanes (i la UAB entre elles) no estan obligades a executar aquesta instrucció en els seus termes concrets, encara que alguna gerència (UPC) ha aprofitat l’avinentesa per incomplir compromisos pactats amb el seu personal.

4.- En aquest sentit, i després de les consultes jurídiques pertinents, entenem que aquestes restriccions no impedeixen que la UAB pugui convocar la oposició d’estabilització de personal interí pactada amb la JPF.

5.- No obstant això, la gerència de la UAB ha decidit consultar prèviament amb la Direcció General  d’Universitats abans d’enviar la convocatòria d’aquesta oposició al DOGC.

6.- Hores d’ara desconeixem la resposta de la Generalitat, però, en qualsevol cas, insistim en que, amb la situació normativa actual, no existeix cap impediment legal per que la UAB convoqui les oposicions internes previstes a l’escala auxiliar administrativa.

Esperem que aquesta informació serveixi, almenys, per contrarestar els múltiples rumors existents entre el personal interí i esperem poder dissipar totes les incògnites en les properes hores.

Darrera actualització de dimecres, 16 de març de 2011 11:37