Art-2 butlletí electrònic març 2017 – Aplicació de sentències: Els CAU-IAC es reuneixen amb la Direcció General d’Universitats

Aplicació de sentències: Els CAU-IAC es reuneixen amb la Direcció General d’Universitats

Els CAU-Iac es reuneixen amb el director de la DGU per a tractar de l’aplicació de les últimes sentències relatives a aspectes salarials. No existeix, per part de la DGU, cap obstrucció a la seva implementació. L’aplicació de les sentències correspon a la voluntat de la UAB.

El passat 1 de març, a les 13h, una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya, de la qual en formem part els CAU, es va reunir amb el Dr. Josep Pallarès Marzal, Director General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, a la seu de la DGU,.

Segons Pallarès la negociació sobre l’aplicació de les sentències correspon a la representació institucional de la UAB, així com la voluntat de fer efectives el seu acompliment de forma immediata. No existeix, per part de la DGU, cap obstrucció a la seva implementació ni limitació jurídica. Les sentències pendents d’implementació de les quals vam parlar són dues:

La 823/2016 (promoguda pels CAU-IAC), coneguda com a “plus campus”, era àmpliament coneguda pel director general. L’opinió del responsable de la DGU és que la voluntat de fer extensiu el pagament del plus campus a tota la plantilla, laborals (de C1 i C6) i funcionaris, correspon a la UAB. Segons J. Pallarès des de la Generalitat no es posava cap objecció en que la UAB fes efectiu aquest pagaments a tota la plantilla. Pallarès va admetre que la sentència emparava el dret de rebre aquestes quantitats, inclosos els  funcionaris.

Respecte a la sentència de la “paga extra” 981/2016, també promoguda des de la nostra secció sindical, el doctor Pallarès es va posicionar de la mateixa manera; tot i que va admetre no tenir coneixement directe de la mateixa. Els CAU-IAC es van oferir a fer-li arribar el text de forma immediata.

Segons el director general les “retallades” es varen aplicar de forma incorrecta en aquests aspectes… El que no va quedar gens clar és qui s’ha de responsabilitzar de l’aplicació errònia de les retallades a la UAB: la Generalitat, com autora de la Llei d’acompanyament dels pressuposts; o la UAB, com a institució, per la seva implementació.

Tanmateix ens va dir que la UAB encara no ha tramitat l’autorització d’increment de despesa de capítol 1 per a fer front als pagaments del plus campus del 2017 (i futurs) ni als endarreriments, el que representa un greu error de la gerència: és per això que exhortem a la immediata execució d’aquest tràmit. La DGU es va manifestar també en la voluntat d’una entesa entre les parts per a arribar a un acord sobre els pagaments, el més aviat possible, abans del final del curs actual, per a tots els col·lectius.

Ara mateix, doncs, la pilota política està a la teulada de la voluntat de l’actual equip de govern. L’oferta d’acord de la nostra Secció sindical és clara i diàfana: el pagament dels conceptes retribuïts reconeguts per sentència de forma immediata, en les dates establertes, del 2017 en endavant, i la restitució del deute en “cómodos plazos”, en un termini no superior als 4 anys: per a tota la plantilla, s’entén!!

A canvi d’això, l’equip de govern comptarà amb el nostre suport per a reclamar a la DGU el rescabalament d’aquestes quantitats, via pressupostària. Al nostre entendre és evident que el govern d’Artur Mas es va passar de frenada (a nivell legal) amb les (immorals) retallades i que correspon, doncs, a l’actual govern de Catalunya rectificar els danys ocasionats als treballadors del PAS; però no a costa del perjudicar l’estabilitat pressupostària de la UAB.

Van participar, també, en aquesta reunió Assumpta Barbens, portaveu de la IAC, Koki Gassiot, membre de la Coordinadora Nacional Confederal (CNC) de la IAC; Anna Borfo, membre de la Junta PAS; David Yeste, membre del Comitè d’Empresa del PAS i Ivan Armenteros, com a assessor jurídic dels CAU-IAC.

Secció sindical dels CAU-IAC a la UAB

Darrera actualització de dilluns, 6 de març de 2017 08:52