Art-2 butlletí electrònic novembre 2016 – Pacífica vs Poc a Poc

L’any 2012 el Govern de la Generalitat va imposar una de les retallades mes injustificades, l’increment de la jornada a les 37,5h. setmanals. No tornarem a donar tots els arguments en contra d’aquesta mesura ja que tots recordem com va anar, amb un conjunt de mobilitzacions i protestes importants.

Davant d’aquesta mobilització la Gerència repetia el discurs que no estava d’acord amb la mesura però que estava obligada a “donar la imatge” que l’aplicava, així, es va establir un calendari laboral amb una jornada de 37,5h però amb un còmput anual de 1462, com establia el conveni col·lectiu. I tot això a canvi, de res. El personal de la UAB només havia de connectar-se a una pàgina web.

L’any següent ja calia fer una proposta de millora, el següent dependria de l’acceptació per una comissió i, segons la darrera proposta presentada, aquest any caldrà fer un conjunt d’activitats formatives que es compensaran per un determinat número d’hores.

Aquesta proposta, a més, està barrejant un dret de les treballadores i els treballadors (a més d’una obligació per part de la UAB) com és la formació, utilitzant-la com a moneda de canvi.

Bé, pensem que ja hi ha prou, que ha arribat al moment de dir que no ens interessa. Que ja s’ho faran, però volem començar a recuperar els nostres drets retallats i volem començar amb el que no te cap despesa econòmica associada per la UAB i si que representa una despesa econòmica a les nostres vides i a la nostre conciliació laboral i familiar: el nostre temps.

Ja hi ha prou d’anar fent passos enrere, tenim memòria, que no es pensin que la poden “colar” si ho fan poc a poc. Si cal tornarem al principi.

Darrera actualització de dijous, 3 de novembre de 2016 08:14