Art-2 butlletí electrònic octubre 2009 – L’EQUIP DE GOVERN QUE GOVERNA PER A UNA MINORIA

L’EQUIP DE GOVERN QUE GOVERNA PER A UNA MINORIA 

El final del mandat de l’antic equip rectoral va ser un presagi del què ens esperava: càrregues policials contra els estudiants, negació del diàleg, retalls del dret d’expressió, incompliments d’acords ja signats, etc. El començament del govern de l’actual equip de govern de la rectora Ripoll i el gerent Guerrero ja era de preveure: més del mateix, quan no pitjor. Ens trobem davant d’un tàndem rectrato/gerencial que nega la negociació i ens aboca a la mobilització. –

Han fet una remodelació dels òrgans institucionals, la qual ha suposat una retallada encara més profunda del poc control i informació que podem tenir.

– A nivell de relacions laborals el tema encara està pitjor, ja que ni tan sols es té respecte als òrgans de representació sindical o als agents socials, i el seu funcionament és a cop de fer valer la seva autoritat.

– Les negociacions estan estancades, tant pel que fa a les que ja estaven encetades amb l’antic equip de govern, com les què queden pendents: Relació de Llocs de Treball; transformació del grup IV al III, aplicació dels dies de l’EBEP al personal funcionari tal i com té el personal laboral; compromís de reclassificacions als col·lectius de funcionaris que van quedar pendents de negociació; disminució de la contractació temporal…

I, per contrapartida, pel què si que són ràpids és en desenvolupar mesures que van en contra del conjunt de treballadors i treballadores:

– Aplicació unilateral de mesures de millora a determinat personal que ells escullen.

– Acomiadament de personal temporal i substituint-lo per altre de temporal fent la mateixa feina.

–  No es cobreixen les baixes.

– Intent d’aplicació unilateral, a través del Consell de Govern, d’un canvi de denominació del concepte “plus de menjador” per “plus de productivitat”.

– Mirar cap a un altre cantó quan acomiaden personal d’empreses prestamistes, on la UAB és garant dels drets d’aquestes treballadores, com és el cas d’OCE.

– Algunes de les propostes, de cara als nous pressupostos, a les quals es refereixen com a “Mesures de racionalització del Capítol 1” són: reducció de les substitucions i reforços del personal acadèmic; reducció de les substitucions i reforços del PAS-f i PAS-l; reducció hores extres PAS; reducció del tiquet menjador del personal acadèmic; simulació de l’aplicació de la mesura de la Conselleria d’Economia de reduir un 3% les places estructurals de personal acadèmic; ídem per a les places estructurals de personal d’administració i serveis; racionalització de les despeses en atencions socials; reducció del 5% del servei de neteja i jardineria; eliminació de la Festa Major; augment de les taxes extracomunitàries dels màsters oficials; convertir parts del campus en zona d’aparcament de pagament, …..

En fi, que si no aturem aquesta escalada d’autoritarisme anirem cada vegada a pitjor. I si els diferents col·lectius no som capaços d’organitzar-nos i confluir en la denúncia d’aquesta situació, aquest equip de govern aplicarà la seva política agressiva, sense tenir en compte a la majoria de personal que treballa i estudia en el campus.

Darrera actualització de dimarts, 27 d’octubre de 2009 08:35