Art-2 butlletí electrònic setembre 2010 – El plenari de la JPF aprova la proposta de plataforma reivindicativa a presentar als treballadors

El plenari de la JPF aprova la proposta de plataforma reivindicativa a presentar als treballadors

ARA, EL PAS-FUNCIONARI DE LA UAB TÉ LA PARAULA

El passat dijous, 16 de setembre, el plenari de la Junta de PAS-F de la UAB va aprovar la proposta inicial de plataforma reivindicativa que ha d’orientar la seva actuació en aquest mandat. Aquesta proposta s’enviarà en els propers dies a tots els membres del PAS Funcionari de la UAB i s’obrirà un període de debat en el que es recolliran les aportacions i propostes dels companys que finalitzarà en una assemblea general per aprovar el text definitiu. Des dels CAU hem impulsat aquesta iniciativa de la JPF que, entenem, va en la bona direcció de cara a recuperar la dinàmica participativa i decisòria del conjunt de treballadors per tal de que, en tot moment, l’actuació de la JPF respongui als interessos i desitjos generals del col·lectiu.

És important destacar el fet que aquesta decisió s’hagi pres per unanimitat, de la qual cosa ens congratulem. De fet, constatem que, des del primer moment, l’ambient que es respira a les reunions de la nova Junta és molt més constructiu i dialogant que en el passat, salvant algunes excepcions segurament no imputables a la voluntat de la majoria de membres de la JPF.

Inicialment, la proposta de plataforma recull els aspectes principals dels programes respectius de les forces sindicals presents a la JPF. Ara es tracta de que tot el col·lectiu del PAS-Funcionari faci les seves aportacions i decideixi finalment una plataforma unitària de tot el personal. Recuperem així una tradició democràtica que sempre s’havia respectat a la nostra universitat després de cada elecció de representants, però que va ser ignorada per l’anterior Junta o, millor dit, per la majoria de l’anterior Junta.

Sens dubte, hem de plantejar propostes que siguin realistes i estimulin a l’acció conscient i responsable. Hem de tenir en compte tant les condicions generals que ens afecten com la situació a la UAB, tant des del punt de vista dels posicionaments de l’Equip de Govern i de la Gerència com de la capacitat dels treballadors per mobilitzar-nos i defensar col·lectivament els nostres interessos.

Els CAU som partidaris que aquesta plataforma sigui concreta i clara i, sobretot, reculli unes reivindicacions per les quals tot el col·lectiu del PAS-Funcionari estigui disposat a mobilitzar-se i a lluitar si s’escau, com és pràcticament segur que passarà.

No és moment de redactar cartes als reis i confiar en que ens portaran tot el que demanem. Ja sabem qui són els reis i ja sabem que, si sempre ha estat difícil aconseguir les nostres reivindicacions, ara encara ho serà més. Dependrà de la nostra unitat, de les nostres ganes de lluitar i de la nostra capacitat per definir uns objectius concrets i compartits per tots els treballadors, que tinguem possibilitats de millorar les nostres condicions de treball en els propers anys.

En qualsevol cas, creiem que de moment les coses s’estan fent correctament des de la JPF. Animem a tots els representants sindicals a continuar en aquesta línea i , com a secció sindical, ens comprometem a continuar treballant en la mateixa direcció.

Darrera actualització de dimarts, 28 de setembre de 2010 07:25