art-3 Abril 2017 – Capítol 6 & plus campus

Capítol 6 & plus campus

Els drets laborals i salarials han de ser comuns per a tota la plantilla de la UAB. Defensar-los des de la perspectiva solidària és la base de la construcció sindical.

La passada tardor els jutjats varen donar la raó a la demanda presentada des dels CAU-IAC per a que el personal laboral de “capítol 1” seguís cobrant el plus campus, que se’ns va retirar injustament amb l’aplicació de les retallades, i obliga a l’empresa al pagament dels endarreriments no abonats des del 2012.

Aquesta sentència, que serà beneficiosa per a tot el personal laboral de “capítol 1”, va ser possible per què els CAU-IAC, des de les quotes de filiació dels seus afiliats de la UAB, va invertir en un conflicte col·lectiu. És gràcies, doncs, a la solidaritat dels afiliats que tot el col·lectiu serà beneficiari d’aquesta millora que, per dret, li correspon.

L’esperit de la sentència feia extensiu aquest dret als funcionaris; és per això que una cinquantena de membres del PAS-f varen presentar reclamacions individuals per a que se’ls fes efectiu aquest cobrament. És gràcies a la pressió d’aquestes demandes que l’empresa s’ha avingut a negociar el cobrament del plus campus per a tot el PAS funcionari: altre cop, la solidaritat activa d’uns pocs aconsegueix un benefici per a tot el col·lectiu.

Però això no és suficient: hem d’aconseguir que el cobrament del plus campus es faci extensiu també al personal de suport a la recerca (mal nomenat capítol 6). I per això hem d’aconseguir l’esforç de solidaritat de TOTA la plantilla de PAS de la UAB. Els drets laborals només es poden defensar des de la perspectiva de la solidaritat i la negociació col·lectiva, mai des de l’enfrontament ni la competitivitat entre els membres del nostre col·lectiu: el PAS de la UAB.

Enfortim-nos doncs com a col·lectiu i defensem des de la solidaritat els drets de totes les persones del PAS: solidàriament avancem!!

Darrera actualització de divendres, 7 d’abril de 2017 08:08