Art-3 butlletí electrònic 29 gener 2010 – Noves modalitats d’ajut en el Fons d’Acció Social 2009

Noves modalitats d’ajut en el Fons d’Acció Social 2009

Tal com heu pogut comprovar, aquest any es produeixen novetats significatives en l’aplicació del Fons d’Acció Social.

La primera és la unificació del Fons que ara abasta conjuntament al PAS funcionari i laboral.

La segona és la aparició de noves modalitats d’ajut i la modificació d’algunes de les ja existents.

Concretament apareixen les següents noves modalitats:

Ajut pel PAS amb discapacitat reconeguda

Ajut per malaltia celíaca

Ajut per tractament de recuperació de l’aparell locomotor

Ajut per tractament psicopedagògic i/o reforç educatiu

I es modifiquen i amplien el seu abast les següents:

Ajut per llar d’infants

Ajut per tractament de foniatria i/o logopèdia

Les propostes del CAU acceptades per la comissió del FAS han estat la creació d’un ajut pel PAS amb discapacitat reconeguda i la universalització de l’ajut per llars d’infants, ampliant el seu abast tant per les llars públiques com les privades i eliminant el requisit de justificar la no acceptació del fill en una llar d’infants pública per poder ser beneficiari de l’ajut, cosa que l’any passat va generar moltes reclamacions.

En relació a l’ajut al treballador amb discapacitat, el CAU va plantejar que ens semblava totalment justificable que si la universitat ajuda al PAS amb fills discapacitats ho faci també, encara que sigui amb una aportació molt més reduïda, al treballador que, igualment, ha de fer front a les dificultats i despeses extres generades per la seva pròpia discapacitat.

La inclusió d’aquesta modalitat d’ajut en el Fons d’Acció Social de la UAB té un caràcter pioner donat que no es contempla actualment en cap dels Fons existents a la resta d’universitats catalanes. Estem convençuts que aquesta iniciativa tindrà un important ressò i tot el col·lectiu de treballadors discapacitats d’aquestes universitats es veurà beneficiat a mig termini.

 

Darrera actualització de divendres, 29 de gener de 2010 08:12