Art-3 butlletí electrònic 5 març 2010 – Què hem fet els CAU aquests darrers 4 anys a la Junta de Personal Funcionari

Els darrers 4 anys els CAU hem intentat treballar de forma unitària a la JPF, fent multitud de propostes i estant presents a totes les negociacions i mobilitzacions; amatents a totes les propostes, opinions i demandes del conjunt del PAS-f. Han estat uns anys marcats per la majoria absoluta i l’aplicació implacable del “rodillo”; pel menyspreu de l’opinió del PAS-f (en aquests anys no s’ha convocat cap assemblea decisòria) i amb mobilitzacions que van i venen en funció d’interessos particulars de la “majoria” a la JPF. Uns anys que conclouen amb un ampli desprestigi de la JPF davant dels seus representats.

Els CAU considerem que hem de rendir comptes davant del PAS-f de la nostra actuació a la JPF els darrers 4 anys. Hem pensat diverses formes d’explicar-nos i finalment hem optat per acudir a les actes de la pròpia JPF i mostrar-vos algunes de les actuacions, propostes, decisions, etc.. que considerem més significatives. La idea és que desprès de llegir aquest escrit, basat en fets contrastables, vosaltres podeu treure les conclusions que considereu més oportunes.

 

Data acta plenari JPF Es pot consultar el que afirmem a les actes corresponents
8-6-2006 Constitució nova JPF

Presidenta: Maite Chorda CCOO

Secretària: Letícia Julià CAU

Vocal: Lluí Perarnau UGT

14-9-2006 Els CAU creuen que la nova JPF ha de treballar de forma unitària i ha de consultar al PAS-f quins han de ser els seus objectius de negociació en el període 2006-10 i és per això que presenten la proposta de fer una plataforma unitària de PAS-f. No hi ha resposta de CCOO.
5-10-2006 Els CAU insisteixen en la necessitat d’una plataforma unitària a ratificar pel PAS-f. CCOO argumenta que durant els propers 4 anys pot fer a la JPF el que cregui oportú doncs té majoria absoluta (10 de 19 delegats) i que seguirà el seu programa electoral.
9-11-2006 Els CAU insisteixen en la necessitat d’una plataforma unitària a ratificar pel PAS-f. CCOO diu que té la representació del PAS-f donada pel resultat electoral (CCOO:268 vots,  electors:848).
14-12-2006 Finalment els CAU aconsegueixen que a la JPF es voti l’opció de fer una plataforma unitària a ratificar pel PAS-f. Els CAU voten a favor. CCOO vota en contra. Queda desestimada la plataforma unitària a ratificar pel PAS-f.
18-1-2007 CCOO proposa mobilitzacions davant els pocs avenços de les negociacions. Els CAU insisteixen en la necessitat d’una plataforma unitària a ratificar pel PAS-f .
1-2-2007 CCOO proposa una mobilització pel febrer-07. Els CAU la recolzen però demanen que per mobilitzar-se, el PAS-f ha de poder ratificar una plataforma reivindicativa i decidir sobre el calendari de mobilitzacions.
1-3-2007 Els CAU presenten un calendari de mobilitzacions. CCOO el desestima.
   

Al març de 2007 el PAS-f amb horari de tarda demanen que la JPF els convoqui en assemblea, davant la negativa de CCOO de que ho faci la JPF,  els CAU fan la convocatòria d’assemblea .

 

12-4-2007 CCOO vol que la JPF aprovi l’adhesió del PAS-f de la UAB al Pla de Pensions (privat) signat a Madrid per les cúpules de CCOO i UGT. Els CAU proposen consultar al PAS-f en referèndum. CCOO es nega i s’aprova l’adhesió amb els vots dels seus delegats a la JPF.
3-5-2007 Els CAU presenten a la JPF un document on protesten per l’aturada per part de CCOO del procés de mobilització que ells mateixos van promoure.
14-6-2007 Davant els pocs avenços de la negociació dels horaris del PAS-f amb la gerència, els CAU proposen que es convoqui al PAS-f a assemblea decisòria per a que es pronunciï, CCOO vota a favor d’ assemblees informatives per centres, que és el que s’acaba fent.
5-7-2007 Es valora com a negatiu el resultat de les assemblees informatives degut a la poca assistència que han tingut. Els CAU critiquen que CCOO ha liquidat el procés de mobilització.
   

Al juliol’07 es concreta el fracàs de la negociació dels horaris del PAS-f. La gerència aplica mesures unilaterals.

 

13-7-2007 Els CAU proposen mobilitzacions del PAS-f en contra de l’aplicació de mesures unilaterals de la gerència. CCOO creu que hi ha prou amb un comunicat de la JPF en contra d’aquesta decisió i seguidament promou enviar a la gerència la proposta de plantilla de la JPF (la proposta la va conèixer abans la gerència que el PAF-f, que no ha tingut possibilitat de ratificar-la o rebutjar-la).
8-11-2007 CCOO proposa canviar l’horari dels plenaris de la JPF, de les 13,30 a les 12h. Els CAU protesten doncs 3 dels seus 5 membres a la JPF treballen en horari de tarda i aquesta decisió dificultarà la conciliació de la seva vida laboral i personal al fer-se els plenaris fora del seu horari laboral. CCOO aprova el canvi d’horari.
13-12-2007 CCOO comunica el canvi a la presidència de la JPF, Ernesto Castaños passa a ser president. Els CAU comuniquen que la secretària dimiteix al no poder assistir a les reunions de JPF degut al canvi d’horari aprovat per CCOO.
   

A finals de desembre’09 la JPF arriba a un acord amb la gerència per a la convocatòria de les oposicions a l’escala D, B i per a solucionar la qüestió de les places d’escala B ocupades per funcionaris que no tenen la titulació requerida. El dia de la signatura CCOO es desdiu i no signa l’apartat referit als funcionaris sense la titulació requerida.

 

24-1-2008 CAU i UGT proposen una assemblea de PAS-f per a que aquest es manifesti sobre la signatura o no de l’acord per a solucionar la qüestió de les places d’escala B ocupades per funcionaris que no tenen la titulació requerida. CCOO vota en contra i no es fa l’assemblea.
14-2-2008 CCOO proposa, signar l’acord per a solucionar la qüestió de les places d’escala B ocupades per funcionaris que no tenen la titulació requerida (acord que no va voler signar al desembre’07). CAU i UGT es neguen si no es convoca assemblea prèvia decisòria. CCOO comunica a la gerència la disposició a signar l’acord. La gerència, que no s’explica el canvi d’opinió,  desestima la signatura de l’acord. No hi ha acord per a aquest col·lectiu.
   

Al febrer de 2008 el rector insta a la gerència a arribar a un acord amb la JPF sobre l’actualització de la plantilla del PAS-f (perfils, escales, nivells). Ofereix 2,5 milions d’euros per al PAS-f. Demana que es tanqui la negociació abans del mes de juny.

 

6-3-2008 CCOO anuncia que no s’arribarà a cap acord sense mobilitzacions. Proposa convocar a una assemblea informativa al PAS-f. Els CAU proposen una assemblea decisòria on el PAS-f pugui votar els termes de la negociació de plantilla i marcar prioritats. CCOO ho desestima. Es fa l’assemblea informativa.

Els CAU denuncia l’acord verbal que ha arribat CCOO amb l’àrea de Recursos Humans que modifica el barem a aplicar a les oposicions a l’escala B per tal de beneficiar a les persones que ocupen la plaça.

22-4-2008 CCOO vota a la JPF que president i secretari de la JPF siguin delegats de CCOO. Els CAU manifesten que és il·legal segons el reglament de la JPF (no reconeix al nou secretari i acudeix als tribunals. Al jutjat, l’octubre de 2008, les parts implicades van acordar complir el que diu el reglament de la JPF).
   

CCOO frena les negociacions de plantilla ( anul·la diverses reunions de negociació amb la gerència) al no ser ateses, principalment, les seves peticions respecte al tema de les places d’escala B ocupades per funcionaris que no tenen la titulació requerida. Incompleix el compromís assumit pel president de la JPF amb la gerència de presentar una proposta d’acord per l’import de 2,5 milions d’euros de cara a tancar les negociacions. Boicoteja la  convocatòria del plenari de JPF (és preceptiu mínim un al mes) durant els mesos d’abril i maig per evitar rendir comptes d’aquest incompliment dels compromisos de negociació.

 

11-7-2008 En aquest plenari de JPF els CAU son els únics que presenten una proposta pel tancament de les negociacions (CCOO i UGT no presenten res). CCOO es nega a valorar i votar la proposta dels CAU.
   

La gerència amenaça que si no hi ha acord abans de vacances d’estiu aplicarà mesures retributives unilaterals. A la reunió de negociació del 25 de juliol de 2008 CCOO decideix trencar les negociacions que acaben en fracàs. Un dels temes que argumenta CCOO per trencar les negociacions és la falta d’acord en la qüestió de les places d’escala B ocupades per funcionaris que no tenen la titulació requerida. La gerència anuncia que farà aplicacions unilaterals. L’1 d’octubre de 2008 la gerència envia un comunicat concretant les mesures unilaterals que aplicarà. Aquestes mesures provoquen més desequilibris i injustícies entre la plantilla del PAS-f  i s’acaben convertint en un premi per a uns  i un càstig per a altres. El import d’aquestes mesures no superen el 1,5 milions d’euros, és a dir, el PAS-f ha perdut 1 milió d’euros dels que es van oferir a l’inici de la negociació. El desastre és complert.  

 

12-11-2008 Els CAU presenten a la JPF una proposta de negociació amb la gerència que inclou al PAS-f exclòs de les mesures unilaterals. CCOO es nega a discutir-la i decideix que la JPF no ha de negociar res fins que no hi hagi nou equip de govern a la UAB. Els CAU adverteixen que la situació econòmica no permet endarrerir cap negociació que impliqui augment retributiu i que ningú ens assegura que el nou equip sigui més receptiu a les propostes del PAS-f.
   

A inicis de 2009 comencem a veure les primeres actuacions del nou equip de govern de la UAB que clarament son pitjors respecte al PAS-f de les que teníem amb l’anterior equip.

Els reiterats fiascos provoquen un crisi interna en CCOO que porta al canvi de president  i la dimissió de delegats de CCOO a la JPF.

 

20-3-2009 CCOO canvia la presidència de la JPF, proposa la tornada de Maite Chordà en detriment de Ernesto Castaños (que posteriorment abandonarà la JPF). A la vista del canvi de presidència, els CAU proposen el canvi de secretari, deixa les funcions Letícia Julià i les assumeix Vicenç Robles. Amb el canvi en la presidència de la JPF torna a la palestra la qüestió de les places d’escala B ocupades per funcionaris que no tenen la titulació requerida. CCOO proposa i aprova un document per la negociació d’aquest tema amb la nova gerència. Els CAU manifesten que fa 5 mesos va presentar a JPF una proposta de negociació pel personal exclòs de les mesures unilaterals de gerència, que no es va voler discutir.
   

A la primavera de 2009 es produeix el  canvi de gerent de la UAB, situació que provoca una aturada en les negociacions gerència-JPF. Davant la insistència de la JPF, la nova gerència tanca la negociació de les places d’escala B ocupades per funcionaris que no tenen la titulació requerida, amb una proposta molt pitjor pels afectats que qualsevol de les promogudes per l’anterior gerència. La JPF no accepta la proposta, la gerència farà una aplicació unilateral.

 

10-9-2009 CCOO torna a proposar mobilitzacions contra la gerència i l’equip de govern.
   

El 5 de novembre es fa una mobilització al rectorat amb bona assistència del PAS.

 

1-10-2009 CCOO proposa la convocatòria d’assemblees per col·lectius per a motivar al PAS-f a mobilitzar-se. Els CAU manifesten que el PAS-f ha de saber per que es mobilitza i que s’ha de fer una plataforma reivindicativa conjunta de laborals i funcionaris que s’aprovi en assemblea (a data d’avui el PAS no s’ha pogut manifestar sobre aquesta qüestió, però si que ha estat mobilitzat en diverses ocasions).

 

Darrera actualització de dissabte, 6 de març de 2010 22:39