Art-3 butlletí electrònic abril 2010 – Productivitat

Productivitat

Els “responsables” polítics de les administracions públiques estan traspassant la responsabilitat de la productivitat del sector públic als treballadors, quan aquesta depèn directament de la seva capacitat de gestió.

Ja fa temps que els responsables polítics i de gestió, en resposta al legítim disgust de la ciutadania, estan traspassant el fruit de la seva incompetència als treballadors dels nivells més baixos de l’administració; de la mateixa manera que el sector privat està fent pagar la crisis dels grans capitals als mil-euristes…

Podem veure com, des de determinats mitjans de comunicació i alguns àmbits polítics o de govern es criminalitza el treballador públic dels nivells més baixos, amb acusacions de baixa productivitat, que no es fan extensibles als seus responsables de gestió. Els treballadors del sector públic pateixen, injustament, l’estigma de la baixa productivitat sense que els seus caps, responsables directes de la seva selecció, no surtin en la seva defensa. Malgrat això, sabem que el ritme de treball dels companys/es del sector públic és igual, si no superior, al de qualsevol altre empresa, pública o privada, de l’àmbit europeu.

Cal tenir molt clar que, a tota empresa, la productivitat és responsabilitat de la gestió, una baixa productivitat és, doncs, resultat directe d’una mala gestió. En el cas de les empreses públiques cal especial vigilància en les rutines de treball, a les que es dedica poca atenció, i que poden generar que es treballi molt però es faci poca feina. Un exemple l’hem trobat a casa nostre amb el SUMMA, així com altres aplicatius de control o gestió burocràtica altament ineficaços. No tindria cap sentit, per exemple, que un sistema de control horària faci perdre més temps que el que estalvia, o que un procés de treball que implica molta gent pugui quedar aturat per què manca d’una pila de 1,5v que te un cost inferior als 50 cèntims.

Els criteris d’eficiència i eficàcia han d’estar en el sistema de treball, són responsabilitat directe de les gerències i no es lògic traslladar-la als esgraons inferiors de la plantilla. Plantejar l’avaluació de la productivitat dels treballadors sense haver fet anàlisis de la situació, així com propostes de millora és una greu irresponsabilitat, que no només posa de manifest la incompetència de les gerències, si no que crea un augment innecessari de la pressió laboral sobre els treballadors i una mala imatge del sector públic.

Tot i que, finalment, si cal realment un augment de productivitat del sector, en funció de les necessitats de la ciutadania, no podria ser que fos necessari la creació de molts més llocs de treball a l’administració pública?

Darrera actualització de dijous, 15 d’abril de 2010 09:53