Art-3 butlletí electrònic desembre 2016 – Arbiter compromissarius

Arbiter compromissarius

La UAB, com a institució, no pot ser jutge i part d’una problemàtica creada per ella mateixa com és la judicialització de la política universitària. La UAB ha de corregir el seus errors i retirar qualsevol acció judicial relacionada amb les mobilitzacions de la primavera del 2013, inclosa la civil. Si cal una mediació ha de ser la del “quan i com” a la implementació de les mocions aprovades al Claustre del 21 i 22 de març del 2013.

El passat 27 de setembre es va crear una comissió de mediació “que tindrà per objectiu resoldre possibles conflictes que deteriorin la convivència entre diferents membres de la comunitat universitària“; “una de les primeres intervencions d’aquesta comissió serà iniciar un procés de mediació en el cas del conflicte sorgit entre diferents membres de la nostra comunitat com a conseqüència dels fets ocorreguts al voltant de l’ocupació del Rectorat de l’any 2013“. La Secció sindical dels CAU-IAC va avaluar positivament la voluntat de diàleg del nou equip de govern de la UAB ja que representa un canvi d’actitud respecte de l’equip liderat per Ferran Sancho.

Es per això que des dels CAU-IAC es va optar per avaluar la proposta de mediació que des de la citada comissió es fes arribar a la nostra representació jurídica. Cal aclarir que, fins ara, la comissió no ha fet arribar cap proposta concreta als nostres advocats que definís el marc i la finalitat del procediment de mediació, possibles greuges, parts entre les que es proposa mediar ni mediadors que, entenem, haurien de ser de consens i acceptació per les possibles parts afectades. Malgrat això, la comissió escollida per la UAB, va citar la nostra lletrada C. Blasi a la primera sessió de mediació, dilluns 28 de novembre,sense definir prèviament en què es concretava l’esmentada proposta. Per tot, hem considerat oportú declinar aquesta invitació fins que, en el seu cas, s’acordin entre totes les parts els aspectes essencials d’un eventual procés de mediació en relació amb els fets transcorreguts la primavera de l’any 2013.

Respecte a la comissió de mediació creada des de la UAB a la Secció sindical considerem que,

  1. La comissió de mediació es part institucional, per tant, la institució no pot presentar com a mediació una comissió que es part i no neutre. Per una banda no hi ha una definició clara dels greuges ni de la parts; però és evident que la UAB, com a institució, es part ja que es aquesta qui genera una causa judicial de tipus penal arran d’una controvèrsia purament política. Per altre banda la seva composició no es de consens entre les parts, per tant no pot assumir la funció imparcial de “mediació”…
  2. La resposta institucional (UAB) a les mobilitzacions de la primavera del 2013 va ser errònia en el seu inici. Recórrer a la via judicial per a la solució d’un enfrontament polític es equivocat, i és el que va provocar la criminalització de les mobilitzacions. S’ha judicialitzat i criminalitzat un procés polític. La institució ha començat a corregir aquest error retornant a la via de la negociació política, això es molt positiu. Però ara és imperativa la retirada de la demanda de responsabilitat civil i la sol·licitud, per part de la UAB, de l’arxiu del procés criminal.
  3. La mediació que cal proposar es la relativa a la implementació dels acords del la sessió del Claustre del 21 i 22 de març del 2013. Aquesta implementació correspon a la representació actual de la comunitat universitària; tant a nivell de Claustre, com a nivell de les organitzacions de representació dels diferents estament, i organismes unitaris. Però la mediació sobre “l’inici i el com” de la implementació s’ha de realitzar, si escau, entre les parts en conflicte relacionades amb les mobilitzacions de la primavera del 2013, o sigui: la UAB com a institució (des de seu actual equip de govern en el present, curs 2016/17) i els convocants de les mobilitzacions, les Coordinadores d’Assemblees de Facultat (CAF) des de l’estudiantat que actualment les composen.

Comunicat de persones imputades de Som27 i més (Link a comunicat mediacio 27 i mes)

Darrera actualització de dimecres, 14 de desembre de 2016 11:32