Art-3 butlletí electrònic febrer 2011 – Cal eradicar les actituds despòtiques d’alguns responsables

Si volem equips de treball compromesos

Cal eradicar les actituds despòtiques d’alguns responsables:

La deficient gestió d’un equip de treball està directament relacionada amb la pèrdua de qualitat del servei i amb la limitació dels drets laborals dels seus components.

El que aquí es planteja NO va dirigit a tots i totes aquells gestors i gestores que fan un esforç personal i professional en la consecució dels objectius del seu Servei i  que, tot i les escasses eines de què disposen, proven de mantenir el seu equip motivat i cohesionat.

Al butlletí anterior dels CAU, i en un article titulat “Caps intermitjos: Líderes o villanos” fèiem una crítica a un tipus de lideratge cada vegada més estès a la UAB, el qual, i en base al poder formal que li ha atorgat la Universitat i, fent un ús pervers d’aquest, generen situacions de tensions innecessàries entre el seu personal.

En aquesta mateixa línea i arran dels  comentaris que ens han arribat per part de companys i companyes que s’han sentit identificats amb el contingut de l’article, hem decidit redactar un de nou, per vincular d’una forma directa la deficient gestió del personal amb la qualitat d’aquest Servei, i amb la retallada de drets que pateix el personal, en temes com ara, formació, carrera professional, etc.

Des de la secció sindical del CAU, creiem que ja ha arribat el moment de treure-li la careta a aquests pseudo-responsables i, que algú amb capacitat per fer-ho, com ara el senyor Gerent, els posi al seu lloc. Un gerent, que és professor d’Economia d’empresa, i que sap de la importància dels recursos humans dins una organització, així com de la motivació del personal (participació, formació, integració en equips cohesionats i ben dirigits, etc.) té una relació directa amb el compromís en la consecució dels objectius del servei que correspongui, més encara a la UAB del Campus d’Excel·lència Internacional.

Situacions provocades per responsables de servei, com ara la no assumpció de cap responsabilitat en els errors però, això sí, la patrimonialització de tots els èxits; l’eliminació de la possibilitat d’accedir a horaris més adequats per conciliar vida laboral i familiar; la restricció dels dies de regularització al seu personal de manera discrecional; generació de divisions entre el personal; negació de cursos de formació d’utilitat per a la feina; repartiment de tasques en funció de criteris més que discutibles; trucades telefòniques –en teoria de forma amigable- a persones que estan de baixa mèdica, o que han tingut una indisposició per saber quan pensen reincorporar-se; fer davant de companys comentaris negatius referents a altres companys… Un seguit de coses que generen climes laborals difícils de suportar i que, en cas de no posar remei, aboquen a un deteriorament del clima de treball, quan no en baixes per malalties psicosocials.

Per tal de corregir aquestes situacions, des del CAU traslladarem als òrgans unitaris (Junta de PAS-F i Comitè d’Empresa) la creació d’una comissió que unifiqui les diferents denúncies o situacions d’assetjament que puguin arribar a les diferents seccions sindicals de la UAB, que a més pugui assessorar al personal, acompanyar-los, si s’escau, davant dels seus caps i/o responsables de Recursos Humans i sobretot vetllar perquè ningú es senti sol i abandonat davant d’injustícies objectives.

Tanmateix emplacem al el senyor Gerent a generar mecanismes que permetin al personal, de forma anònima, denunciar aquestes situacions. Com prou bé sap, qualsevol empresa mitjanament ben gestionada permet –ni que sigui amb una bústia de suggeriments o amb un compte de correu- que els seus treballadors tinguin accés a la Direcció de l’empresa, perquè aquests puguin aportar millores dins del seu àmbit i, que també posin de manifest aquelles ineficiències que, cas de corregir-se, optimitzarien la qualitat del servei. Ah! Aquestes empreses acostumen a “premiar” les bones aportacions. Ens conformaríem amb un mínim de dedicació per la seva part, per tal d’informar-se de les diferents situacions que esdevinguin.

Finalment, comunicar-vos que mentre s’implementa la comissió de la Junta, podeu contactar amb la nostra secció sindical CAU@uab.cat , i comptar amb nosaltres per tot allò que necessiteu.

Ja n’hi ha prou de maltractament psicològic al personal.

Ja n’hi ha prou d’actituds i comportaments despòtics envers al personal.

Ja n’hi ha prou de limitació de drets laborals.

Secció sindical del CAU

 

Darrera actualització de dimarts, 8 de febrer de 2011 13:33