Art-3 butlletí electrònic juny 2012 – A meitat de camí: Apunts per a un análisi de la situació a la Junta de PAS Funcionari

A meitat de camí: Apunts per a un análisi de la situació a la Junta de PAS Funcionari

Han passat dos anys des de la constitució de l’actual Junta de PAS funcionari de la UAB (JPF) i creiem que és el moment de fer balanç de la feina feta i de valorar com, el nostre sindicat, els CAU, s’ha posicionat davant de les diferents situacions viscudes al si de la JPF, durant aquest període.

D’entrada, sembla necessari diferenciar entre els primers mesos d’actuació de la nova JPF i l’últim any i mig. Encara que les tisores ja es veien a l’horitzó, durant aquests primers mesos varem ser capaços de redreçar el funcionament de la JPF, recuperar la dinàmica participativa i decisòria del PAS mitjançant les assemblees, definir una proposta de plataforma reivindicativa i concretar un acord de millores pel personal de biblioteques pendent des de feia tres anys.

Cal dir que, encara que aquest període va coincidir amb la presidència de la JPF per part d’un membre dels CAU, difícilment haurien estat possibles aquests avenços sense el treball en comú amb els representants d’UGT a la JPF.

Però a partir de 2011, amb el nou govern de Convergència a la Generalitat i les successives retallades derivades de les brutals polítiques d’austeritat, ens veiem abocats a una situació en la qual únicament ens queda l’opció de la resistència, veiem com desapareixen les possibilitats de negociació per millorar les nostres condicions de treball.

El debat se situa en si hem de negociar les retallades o enfrontar-nos-hi directament. Els CAU, a banda d’altres consideracions més generals, entenem que no es poden establir negociacions en tant que ni gerència ni equip de govern estan en condicions de garantir l’acompliment dels acords i, en conseqüència, optem per la via de la mobilització i de l’enfrontament.

En aquestes estem, intentant sobretot que no hi hagi acomiadaments, i obrint altres vies de col·laboració i acció amb la resta de la comunitat universitària igualment molt afectada per les retallades (estudiants, PDI laboral, capítol VI)

En aquest context, ja de per si complicat, el funcionament de la JPF s’ha vist afectat, els darrers mesos, per problemes interns que han fet –i encara fan- més difícil la seva actuació.

Per una banda, una inestabilitat enorme tant de lideratge com de criteris d’actuació per part dels companys de CCOO, així com algunes contradiccions internes en el si d’UGT, que dificulten la presa de decisions (evidenciades arran de la convocatòria de vaga del passat mes de febrer).

I, finalment, un afebliment de la incidència dels CAU a la JPF després de l’abandonament de la nostra secció sindical de dos membres que, aprofitant les llacunes legals existents, les quals han decidit, però, mantenir-se a la JPF, desvirtuant els resultats electorals de les darrers eleccions i contravenint la decisió democràtica dels electors i electores funcionaris de la UAB.

Tots aquests elements, els externs i els interns, determinen que en aquests moments la situació de la JPF sigui delicada i es fa necessari un cert examen de consciència, per part de tothom, que ens permeti, d’aquí al final del mandat, ser conseqüents amb les responsabilitats assumides davant dels treballadors i treballadores.

Els CAU, amb els nostres cinc representants actuals (Mª Reyes Gázquez, Nacho Beneite, Antonio Fernández, Carlos Rodríguez i Vicenç Robles), ens comprometem a fer-ho (de fet, creiem que hem mantingut la coherència i el sentit de la responsabilitat sempre), però resulta obvi que en una JPF de 23 membres, no estem en condicions d’assegurar aquest procés. Passat vacances valorarem els fets concrets que ens permetin avaluar si realment recuperem el bon camí o no. Sens dubte necessitem més que mai el recolzament dels treballadors i treballadores de la UAB i la reflexió de cada un dels membres de la JPF sobre quins han de ser els nostres objectius: la defensa dels drets laborals i la conquesta de nous.

Darrera actualització de dimarts, 26 de juny de 2012 10:28