Art-3 butlletí electrònic maig 2010 – Presentació de la plataforma contra el PRIM

Presentació de la plataforma contra el PRIM

El 15 d’abril es va presentar públicament la Plataforma contra el PRIM (Pla de Racionalització i Millora del Rectorat de la UAB), que col denunciar la retallada pressupostària als sectors més dèbils de la comunitat universitària.

El passat 15 d’abril, a les 13h a la plaça Cívica, es va fer lectura pública del manifest presentat des de la Plataforma contra el PRIM, que agrupa diverses persones i entitats del comunitat universitària. Segons aquesta, referint-se als actuals problemes de finançament de la UAB, es vol fer pagar els plats trencats als sectors més dèbils de la comunitat universitària. El PRIM comporta acomiadaments a les plantilles de jardineria i neteja, privatització de serveis com el transport, més precarietat laboral, increments de taxes als estudiants extracomunitaris i massificació de les aules entre d’altres.

Per altre part s’assegura que el Rectorat està tirant endavant totes aquestes qüestions amb una actitud de manca de diàleg i autoritarisme, imposant les reformes des de dalt. A l’acte hi varen intervenir l’estudiant Guifré Bombilà, Lluís Perarnau (PAS de la JPF), la professora Sònia Sanchez, Paco Utrilla (delegat sindical dels CAU) i Annaïs Varo de l’Assemblea d’Estudiants de Pedagogia.

El manifest es basa en 6 punts de reivindicació en el context d’implementació de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

  1. No a les retallades de serveis i la privatització
  2. Congelació de taxes, no eliminació segona convocatòria i manteniment de la setmana blanca
  3. No als acomiadaments. No a la precarietat laboral. Salari mínim
  4. T-UAB: reducció tarifes transport estudiants i treballadores
  5. Pla d’austeritat: retallada de salaris dels càrrecs directius
  6. Democràcia a la UAB. Incrementem la transparència i la democràcia. Claustre vinculant

Manifest reivindicatiu contra el Pla de Racionalització i Millora del Rectorat de la UAB

 

http://lskrida.wordpress.com/2010/04/13/acte-de-presentacio-de-la-plataforma-contra-el-prim-a-la-uab/

 

 

Darrera actualització de dijous, 6 de maig de 2010 21:28