Art-3 butlletí electrònic novembre 2016 – LA RESPONSABILITAT DEL PERSONAL DE TARDA SOTA LA LUPA DEL NOU EQUIP

LA RESPONSABILITAT DEL PERSONAL DE TARDA SOTA LA LUPA DEL NOU EQUIP

Aquest article no ha estat escrit per a convertir-se en una de tantes reivindicacions del personal de tarda sobre la seva justificada queixa de que hem estat i som un col·lectiu poc valorat, amb mancances i amb diferències evidents en molts aspectes de les nostres condicions laborals respecte a d’altres col·lectius de treballadors de la UAB.

Precisament perquè som un col·lectiu que hem patit històricament un greuge comparatiu i un abandonament per part de totes les instàncies universitàries, volem que aquest article serveixi per intentar canviar la situació i  per a promoure una proposta de millora que esdevingui un reconeixement a la dedicació personal i professional de cadascuna de les persones del PAS de la UAB que treballem en horari de tarda.

Per tal de plantejar la nostra proposta, partim de la base objectiva de que la universitat té la necessitat i la intenció de donar un bon servei, també a la tarda. Les aules de la UAB funcionen de nou del matí a nou del vespre i, per raons de conciliació familiar i personal, no tothom està disposat a treballar per cobrir la franja de la tarda.

Però els treballadors de tarda ho fem, treballem a la tarda sacrificant, tot sovint, la nostra vida familiar i personal, sense cap tipus d’incentiu o reconeixement.

El personal de tarda dona continuïtat i presència a l’administració universitària. Això no és pas un ministeri  o una conselleria, aquí l’activitat docent i administrativa de tarda és tan o més important que al matí, i hauria de ser un objectiu de la institució tenir cura i consideració d’un personal escàs, que representa a la UAB durant la tarda.

Per aquest motiu, cada vegada més, es fa necessària una revisió de la nostra situació que hauria de començar per analitzar el nivell de responsabilitat que habitualment assumim treballant als serveis de tarda.

És una realitat que aquest personal ha de resoldre, sovint en soledat, problemes que sorgeixen en el moment i que no poden esperar al matí següent per motius pràctics o d’urgència. Prendre aquestes decisions comporta una responsabilitat. És a dir: tot i que en darrera instancia existeix la figura del gestor, l’administratiu responsable de tarda ha de prendre moltes vegades decisions que comporten “de facto” una atribució de responsabilitat la qual ara mateix continua sense reconeixement.

Avui dia, qui ha de prendre aquestes decisions és un  administratiu C21 responsable de tarda. És el qui exerceix aquesta responsabilitat, però a hores d’ara no ha estat reconegut com a C22, com la resta de responsables. Per algun motiu, en el cas d’aquests responsables de tarda es fa una excepció.

Tenim clar que l’argument segons el qual podem eludir la responsabilitat no és gaire professional, ni fàcil de portar a la pràctica si ets una persona compromesa amb la teva feina, ni tampoc és una bona recomanació si volem donar una bona imatge de la institució. És impossible oferir un bon servei dient que no podem solucionar el problema perquè no està dins del nostre àmbit de responsabilitat. Per això el personal de tarda resolem els temes, afrontem les situacions i contribuïm a que els serveis funcionin i a que la nostre imatge institucional sigui cada vegada de més qualitat.

Com a treballadora del col·lectiu de tarda vull, amb aquest article, posar la lupa en el nostre col·lectiu i demanar al nou equip que sigui conscient de que la revisió del nivell del personal de tarda és un tema pendent. Que es tracta d’un greuge comparatiu que s’hauria de considerar i que, tenint les dades objectives de que són pocs els treballadors afectats, no estem parlant d’una gran inversió econòmica i si d’una inversió a nivell de motivació i de reconeixement de la feina que, sense dubte, repercutirà directament sobre la qualitat del servei.

Darrera actualització de dijous, 3 de novembre de 2016 08:25